H πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου ΠΥΣΠΕ Λασιθίου-Τι αποφάσισαν οι δάσκαλοι

24 Προβολές

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση για Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων
2. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για Μισθολογική Εξέλιξη
3. Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου
4. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5. Απoσπάσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
6. Απόσπαση μόνιμης Εκπαιδευτικού
7. Τοποθέτηση νεοδιόριστηςΕκπαιδευτικού
8. Διάθεση Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε.Λασιθίου για γραμματειακή υποστήριξη και Κάλυψη Ολιγοήμερων Αδειών
9. Εξέταση αίτησης για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
10. Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε.Λασιθίου
11. Εξέταση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου
12. Τοποθέτηση αναπληρωτών και συμπλήρωση ωραρίου

Θέμα 1ο : «Πρόταση για Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων»

Ομόφωνα το ΠΥΣΠΕ υπερψήφισε την πρόταση που καταθέσαμε ως αιρετοί και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» και Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη». Το ζήτημα της αναμοριοδότησης συζητήθηκε εξ αναβολής. Είχε τεθεί στο τελευταίο ΠΥΣΠΕ στις 16/12/2016 αλλά οι Σύλλογοι δεν είχαν απόφαση συμβουλίου. Συνεπώς ζητήσαμε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Υπήρξε πρόταση συζήτησης από τη Διεύθυνση και η διαδικασία που θα ακολουθούσε είναι διάλογος και προτάσεις για την αναμοριοδότηση. Με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τις θεμελιώδης αρχές της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, καταθέσαμε συγκροτημένη και αιτιολογημένη πρόταση. Η πρόταση αποτελεί κοινό τόπο Συλλόγων και αιρετών γι’ αυτό κι έγινε ομόφωνα δεκτή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Πάγιο αίτημα μας τα τελευταία χρόνια ήταν η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Από την κατάργηση των γραφείων το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στη μοριοδότηση. Ο νομός Λασιθίου χαρακτηρίζεται από γεωμορφολογικές και άλλες ιδιαιτερότητες, κακό οδικό δίκτυο και προβληματική συγκοινωνία. Το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το Π.Δ. 111 του Yπουργείου Παιδείας θέτει παραμέτρους . Παραμετροποιώντας τις μεταβλητές μέσα από προτάσεις που έχουμε καταθέσει στις γενικές μας συνελεύσεις καταλήξαμε σε μία πρόταση δίκαιη και αντιπροσωπευτική.
Όσον αφορά τη μεταβλητή «νησιωτική – ορεινή περιοχή», μοριοδοτήσαμε την Κρήτη ως νησιωτική περιοχή. Όσον αφορά τη μεταβλητή «συγκοινωνία» Συγκεκριμένα ο Νομός Λασιθίου δεν έχει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αθήνα. Το πλησιέστερο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς, το λιμάνι, είναι του Ηρακλείου. Έτσι ξεκινήσαμε με 2 μόρια για τη νησιωτική περιοχή σε όλο το νομό + 1 μόριο στην πρωτεύουσα λόγω της απόστασης από το πλησιέστερο λιμάνι. Η μεταβλητή «συνθήκες διαβίωσης» και «οργανικότητα σχολικών μονάδων» αντικατοπτρίζεται στην οργανικότητα των σχολικών μονάδων. Τα ολιγοθέσια σχολεία μοριοδοτούνται με 4, 3, 2 ή 1 μόριο/α. Στην παράμετρο «απόσταση» προσμετράται με ακρίβεια η απόσταση κάθε σχολείου από την πρωτεύουσα του νομού και λαμβάνει τα μόρια σύμφωνα με τους συντελεστές που έχουμε θέσει. Η μεταβλητή «συγκοινωνία» μοιράζεται σε 3 βαθμούς: 1 μέτρια, που σημαίνει αστική ή ημιαστική περιοχή με απόσταση από την πρωτεύουσα και περιοχές ΒΟΑΚ με πολύ συχνή σύνδεση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο βαθμός 2 για σύνδεση πιο αραιή κακό οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και 3 σε περιοχές με κακό οδικό δίκτυο και προβληματική συγκοινωνία με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τέλος 1 μόριο σε σχολικές μονάδες με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ιδιομορφία και σχολικές μονάδες με μεγάλη ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού.
Η μοριοδότηση έχει ως βάση την ισονομία, τη δικαιοσύνη, το ρεαλισμό. Καταθέτουμε την πρόταση την οποία θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση με το ΠΥΣΔΕ.

Θέμα 2ο : «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για Μισθολογική Εξέλιξη»
Ομόφωνα εγκρίθηκε καθώς ήταν προϋπηρεσία σε ΝΠΔΔ.
Θέμα 3ο: «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού η οποία είχε εργαστεί στη Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου»

Εγκρίναμε ομόφωνα την αναγνώριση προϋπηρεσίας της αναπληρώτρια συναδέλφου την οποία είχε διανύσει στη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου.

Θέμα 4ο: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

Μεταπτυχιακά που εκκρεμούσαν δικαιολογητικά από το 12ο του 2016 – αλλά και 2 μεταπτυχιακά συναδέλφων που προσλήφθηκαν πρόσφατα – εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Θέμα 5ο: «Απoσπάσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών»

Οι αιρετοί μειοψήφησαν στην απόφαση της διεύθυνσης να εγκρίνει την υποχρεωτική μετακίνηση των συναδέλφων. Είμαστε αντίθετοι στις υποχρεωτικές μετακινήσεις και ζητούμε οι συνάδελφοι να κάνουν αίτηση για να μετακινηθούν και αυτή να εξετάζεται από το συμβούλιο.

Θέμα 6ο: «Απόσπαση Εκπαιδευτικού»

Θέση των αιρετών είναι οι επανατοποθετήσεις να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ. Οι μόνιμοι συνάδελφοι που επιστρέφουν από μακρόχρονη άδεια έχουν το δικαίωμα να πάνε στην οργανική τους θέση. Έχουμε θέσει από την αρχή πως στους αναπληρωτές συναδέλφους θα πρέπει να δίνεται πίνακας με την επιστροφή από μακρόχρονη άδεια και να γνωρίζουν ότι ενδεχομένως να μετακινηθούν. Συνεπώς καταψηφίσαμε την επανατοποθέτηση.

Θέματα 7ο & 8ο: «Τοποθέτηση νεοδιόριστης Εκπαιδευτικού»
Εγκρίναμε αρχικά την τοποθέτηση της συναδέλφου Γερμανικών στη σχολική μονάδα του 6/θ Δ. Σ. Σεισίου και στη συνέχεια τη διάθεσή της στη Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου. Θέση μας είναι να έχουν καλυφτεί οι ώρες των ειδικοτήτων της περιοχής και μόνο αν δεν υπάρχουν ανάγκες να μπορεί να γίνει η απόσπαση. Συνάδελφοι που μένουν στη διεύθυνση για ΚΟΑ και καλύπτουν ανάγκες που προκύπτουν σε σχολικές μονάδες λόγω ολιγοήμερων αδειών, βοηθούν στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Θέμα 9ο: «Εξέταση αίτησης για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
Ομόφωνα εγκρίναμε την αίτηση που εκκρεμούσε από το Δεκέμβρη λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

Θέμα 10ο : «Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λασιθίου .»
Το θέμα αυτό υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Από τις 4 αιτήσεις η 1 είχε ελλιπή δικαιολογητικά και ζήτησα να εξεταστεί στο επόμενο συμβούλιο αφού ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Ακόμα έθεσα και έγινε δεκτό να ζητήσουμε διευκρίνιση από το Υπουργείο Παιδείας για τις άλλες τρεις περιπτώσεις αναγνώρισης.

Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352, που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, για τη βαθμολογική ένταξη των Υπαλλήλων και την ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016  εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας, εκτός δημοσίου τομέα, για τη βαθμολογική ένταξη των Υπαλλήλων, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Ν.3528/2007 (Α΄26/9-2-2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016)όπως προκύπτει ακόμα ζήτημα: ήταν η βεβαίωση για υπαγωγή των φορέων απασχόλησης στον Αρ 7 παρ 1 του 4354/15 Οι νέες ερμηνευτικές καθώς και ο 4369/16 προβλέπει την αναγνώριση όλων των περιπτώσεων που είχαμε και δε θέτει ζήτημα βεβαίωσης υπαγωγής στον εν λόγω νόμο. Με ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου. Ακόμα σε αίτηση που η προϋπηρεσία είχε παρασχεθεί σε φορείς που δεν αναφέρει η πρόσφατη νομοθεσία στήριξα την άποψη πως:«ό, τι δεν το απαγορεύει ο νόμος, το επιτρέπει».

Ζήτησα για όλες τις περιπτώσεις να ζητηθεί διευκρινιστική από το Υπουργείο Παιδείας και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να τις εξετάσουμε σε επόμενο ΠΥΣΠΕ.

Θέμα 11ο : « Εξέταση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου»
Από 9-9-2916,ημέρα παρουσίασης στην Α/θμια, η συνάδελφος δεν είχε προσκομίσει το Μεταπτυχιακό της τίτλο ενώ είχε δηλώσει ότι είναι κάτοχός του. Συμφωνήσαμε ομόφωνα να αναγνωριστεί από 9-9-2016, μιας και εκκρεμούσε η προσκόμισή του.

Θέμα 12ο : « Τοποθέτηση αναπληρωτών και συμπλήρωση ωραρίου»
Το ΠΥΣΠΕ τοποθέτησε τη συνάδελφο Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ 06) στο 2ο 12/θ ΔΣ Ιεράπετρας και έδωσε 8 ώρες συμπλήρωση στο 6/θ ΔΣ Φέρμων. Η δεύτερη συνάδελφος ΠΕ06 δεν παρουσιάστηκε και εκκρεμεί 1 κενό ΠΕ 06 Αγγλικών στο νομό μαζί με τα υπόλοιπα της ειδικής αγωγής.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδροςμε ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης