Υψηλό κόστος νοσηλείας στα νοσοκομεία του Ν. Λασιθίου

19 Προβολές

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων της Κρήτης και ειδικότερα του νομού Λασιθίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα έσοδα, τα μεγάλα έξοδα και τη νοσηλευτική κίνηση, γίνεται σαφές ότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μπουν σε μια τροχιά εύρυθμης λειτουργίας, γεγονός που αναγνώρισε ο Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Γιώργος Δελημπαλταδάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, με αφορμή τα στοιχεία που έδωσε η Διοίκηση για τα οικονομικά των νοσοκομείων.<br /> <br /> <br />Το τοπίο είναι εφιαλτικό, σε ότι αφορά τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τα νοσοκομεία του νομού, οι οποίες φτάνουν τα 16 εκ. ευρώ!<br />Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός πως τα μικρά Νοσοκομεία της Κρήτης, που βρίσκονται στο Λασίθι, παρουσιάζουν μικρό ποσοστό κάλυψης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υψηλό κόστος νοσηλείας, μεγάλη συμμέτοχη στο κόστος μισθοδοσίας και μικρή συμμέτοχη στο κόστος των δαπανών ανά ασθενή.<br />Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ξεπερνά το 50% στην κάλυψη των κλινών (144) που έχει αναπτύξει (56,06%). Δηλαδή περίπου οι μισές κλίνες παραμένουν άδειες με αποτέλεσμα το μέσο κόστος ανά ασθενή να φτάνει τα 2.860 ευρώ και το ποσοστό συμμετοχής στις λειτουργικές δαπάνες να φτάνει το 35,55% και στη μισθοδοσία το 64,45%. <br />Στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου έχουμε το πιο ευοίωνο στοιχείο, γιατί στα υπόλοιπα νοσοκομεία τα νούμερα είναι πολύ χαμηλότερα.<br />Στην Σητεία με τις 75 κλίνες το ποσοστό κάλυψης περιορίζεται στο 28,59%, στην Ιεράπετρα με αντίστοιχες κλίνες (76) φτάνει το 40,19% και στη Νεάπολη με 20 κλίνες το 40,83%. Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των νοσοκομείων στις λειτουργικές δαπάνες είναι μόλις 28% στην Ιεράπετρα ενώ στη Νεάπολη πέφτει στο 13%. Όσο για τη συμμετοχή στη μισθοδοσία, ξεκινά από 71% στην Ιεράπετρα και φτάνει στο 86% στη Νεάπολη. Το σημαντικό πάντως είναι ότι το μέσο κόστος ανά ασθενή στη Σητεία εκτοξεύεται στις 5.269 ευρώ, στη Νεάπολη στα 4.384 ευρώ και στην Ιεράπετρα φτάνει τα 2.626 ευρώ.<br />Να σημειωθεί ότι το μέσο κόστος ανά ασθενή για την Ιεράπετρα και τον ʼγιο Νικόλαο είναι κοντά στα ποσά των Νοσοκομείων του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων αφού η διαφορά κυμαίνεται από 300-700 ευρώ.<br />Ο κ. Δελημπαλταδάκης πιστεύει ότι πρέπει να ελεγχθεί εξονυχιστικά γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό κάλυψης των νοσοκομείων του νομού.<br />«Απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά. Πρέπει να ελέγξουμε γιατί έχουμε τόσο μικρά ποσοστά κάλυψης στις κλίνες και γιατί έχουμε τόσο υψηλές δαπάνες στη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα. Χρειάζεται έλεγχος και ρύθμιση προς το καλύτερο. Οι διαγωνισμοί δεν έχουν ξεκινήσει αφού επί μία πενταετία δεν είχαν γίνει. Μέχρι αρχές του επόμενου έτους πιστεύω να είμαστε έτοιμοι για συμβάσεις, μέσω των οποίων θα προμηθευόμαστε πλέον τα υλικά, για να έχουμε μείωση του κόστους. Το θετικό είναι ότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε στάδιο εξέλιξης. Στόχος μας στο Λασίθι είναι η λειτουργική διασύνδεση των νοσοκομείων που θα ρίξει το κόστος. Οι ενιαίες προμήθειες θα επιφέρουν σημαντικό όφελος. Αναζητούμε τον καλύτερο τρόπο για να γίνει αυτό», τόνισε.<br /> <br />Ελλείμματα<br /> <br />Ένα σημαντικό επίτευγμα ωστόσο της ΥΠΕ Κρήτης, αποτελεί το γεγονός ότι μειώθηκαν τα ελλείμματα των νοσοκομείων. Στο Λασίθι το χρέος του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου από 1,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009, στην αντίστοιχη περίοδο του 2010 έπεσε στις 16.000 ευρώ. Στην Ιεράπετρα αυξήθηκε κατά 40.000 ευρώ και στην Σητεία μειώθηκε κατά 300.000 περίπου. Και στις δύο περιπτώσεις το έλλειμμα ήταν όμως σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον ʼγιο Νικόλαο.<br />Σε σχέση με τις προμήθειες υπάρχει μια σημαντική μείωση του κόστους, η οποία συνολικά για τα τέσσερα νοσοκομεία του νομού φτάνει περίπου το 1,7 εκ. ευρώ. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση έγινε στον ʼγιο Νικόλαο όπου μειώθηκαν τα κόστη προμηθειών περίπου κατά 800.000 ευρώ. <br /><br /><br /><br />Τεράστια ποσά οφείλουν τα ταμεία στα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου 16 εκατομ. ευρώ χρωστούν ΟΓΑ, ΙΚΑ και Δημόσιο! <br /><br />Απο το 2005 παρέμεναν χωρίς ρύθμιση τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί τεράστιες οφειλές που πλήττουν την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων.<br /><br /> Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις οικονομικές απαιτήσεις που έχουν τα νοσοκομεία του νομού στο πρώτο εξάμηνο του 2010 από τα ταμεία ΟΓΑ, ΙΚΑ και το Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλλουν συνολικά 16 εκ. ευρώ περίπου. Συνολικά στην Κρήτη τα τρία ταμεία οφείλουν 235 εκ. ευρώ!<br /><br />Μεγάλος οφειλέτης στο Λασίθι είναι ο ΟΓΑ, που χρωστά 11 εκ. ευρώ, ακολουθεί το δημόσιο με 3,6 και τελευταίο το ΙΚΑ με 1,5 εκ. ευρώ.<br /><br />Ο ΟΓΑ έχει ξεχρεώσει το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μέχρι τον Ιούνιο του 2007, ενώ του έχουν υποβληθεί τα έξοδα μέχρι το τέλος του 2008, τα οποία ανέρχονται στα 3,9 εκ. ευρώ. Στην Ιεράπετρα, που έχει πληρώσει μέχρι το τέλος του 2006, του έχει υποβάλλει το Νοσοκομείο καταστάσεις πληρωμής μέχρι το τέλος του 2009 και πρέπει να πληρώσει 3,3 εκ. ευρώ, ενώ στη Σητεία, που έχει πληρώσει μέχρι το Μάιο του 2006 και έχει υποβληθεί κατάσταση για να πληρώσει μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, χρωστάει 3,2 εκ. ευρώ. Τέλος, στη Νεάπολη χρωστά μόλις 226.054 ευρώ έχοντας πληρώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2006.<br /><br />Το Δημόσιο έχει πληρώσει στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 και χρωστά ακόμα 1,8 εκ. ευρώ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009. Στην Ιεράπετρα έχει πληρώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, ενώ το χρέος μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 είναι 689.461 ευρώ. Στη Σητεία το πόσο οφειλής για την ίδια περίοδο είναι 941.709 ευρώ και έχει εξοφλήσει για χρήματα που χρωστά από τον Ιούλιο του 2006. Στη Νεάπολη η οφειλή περιορίζεται στα 181.970 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2010, ενώ έχει εξοφληθεί το Νοσοκομείο μέχρι τον Οκτώβριο του 2006.<br /><br />Τέλος, το ΙΚΑ οφείλει στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 882.178 ευρώ έχοντας πληρώσει τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2003 (!), ενώ έχουν υποβληθεί καταστάσεις για να πληρώσει μέχρι το Μάιο του 2009. Στην Ιεράπετρα το χρέος περιορίζεται στις 453,063 ευρώ. Το δημόσιο έχει πληρώσει μέχρι τον Ιούλιο του 2009 και χρωστά μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Στη Σητεία έχει πληρώσει μέχρι το Φεβρουάριο του ‘10, χρωστά 118 χιλιάδες μέχρι τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς. Τέλος, στη Νεάπολη έχει πληρώσει μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο και οφείλει μέχρι τον Απρίλιο 40 χιλιάδες ευρώ.<br /><br />Τα παραπάνω ποσά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα και φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος του συστήματος υγείας σε τοπικό επίπεδο.<br /><br /> <br /><br />Ρύθμιση<br /><br />Το θετικό στοιχείο που καταγράφεται είναι ότι η νέα Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κατάφερε να προχωρήσει στη ρύθμιση των χρεών, με αποτέλεσμα να δρομολογείται πλέον η διαδικασία καταβολής των οφειλομένων στα νοσοκομεία από τον ΟΓΑ, το ΙΚΑ και το Δημόσιο.<br /><br />«Έχει επιτευχθεί η ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων, γιατί από το 2005 ήταν χωρίς ρύθμιση. Πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους να βλέπουμε τα νοσοκομεία όχι ως μονάδες κερδοσκοπικές, αλλά ως μονάδες που έχουν και οικονομική παράμετρο, την οποία δε βλέπαμε μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα των τελευταίων μηνών και θα βοηθήσει», επεσήμανε ο Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Γιώργος Δελημπαλταδάκης.<br /><br />ΜΙΧ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης