Σύσκεψη για “Ενιαία Πρόταση για την κατανομή των Ενισχύσεων. Προγραμματική Περίοδος 2015-2020”

14 Προβολές

Την Πέμπτη 10-07-2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας ‘Μαρία Λιουδάκι’ με θέμα: «Ενιαία Πρόταση για την κατανομή των Ενισχύσεων. Προγραμματική Περίοδος 2015-2020».

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν:
– O Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωστής Δερμιτζάκης
– Από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νίκος Δασκαλάκης
– Από την ΕΑΣ Ιεράπετρας, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Πανακομιχελάκης και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος Δημοπρατηρίου κ. Μπάμπης Δραγασάκης
– Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Μεραμβέλλου, κ. Δημήτρης Μαστοράκης
– Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣ Σητείας και Πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Σητείας κ. Γιώργος Τσιφετάκης
– Ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Γιάννης Δρακάκης
– Η εκπρόσωπος του Δημάρχου Ιεράπετρας και υπεύθυνη της Αγροτικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας κ. Δέσποινα Γενειατάκη
– Από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας οι κ. Μανώλης Καπαράκης, Παναγιώτης Μπαλοθιάρης και Νίκος Χανιωτάκης
– Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιεράπετρας κ. Αργύρης Πανταζής

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Η διατροφική επάρκεια, η αειφορική διαχείριση πόρων, η ανάπτυξη με κριτήρια δίκαιης σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής, η διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού ιδιαίτερα στις ορεινές, μειονεκτικές, νησιωτικές περιοχές αποτελούν στρατηγικού χαρακτήρα ζητήματα.

Τα όσα προβλέπονται από τη νέα ΚΑΠ και ο τρόπος που θα επιλέξει η χώρα μας σχετικά με τον τρόπο κατανομής και τον προσανατολισμό των ενισχύσεων καθώς και των μέτρων γεωργικής ανάπτυξης και υπαίθρου αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της γεωργίας και την συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή μας.

‘ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ’

Ο ορισμός του ‘Ενεργού Γεωργού’ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την κατεύθυνση των ενισχύσεων.
Η ενεργή χρήση της αγροτικής γης από ένα παραγωγό να είναι το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί κάποιος «ενεργός γεωργός» και όχι βάση του status των μέχρι σήμερα δικαιούχων ενίσχυσης.
‘Ενεργός Γεωργός’ νοείται μόνο αυτός που λειτουργεί αυτοπροσώπως την γεωργική εκμετάλλευση.
Πρέπει στο μέτρο του επιτρεπτού να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος να λαμβάνουν ενισχύσεις δικαιούχοι που δεν ασκούν ουσιαστικά καμία ενεργή γεωργική δραστηριότητα.

Να αποκλείονται από τη λήψη άμεσων ενισχύσεων αεροδρόμια, σιδηροδρομικές υπηρεσίες, εταιρείες διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργα υδροδότησης, μόνιμοι χώροι άθλησης και αναψυχής, τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, επιχειρήσεις real estate.

Πρέπει, στο μέτρο του επιτρεπτού, να αποκλειστεί η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως “ενεργών γεωργών” εκείνων των οποίων οι ενισχύσεις υπερβαίνουν κατά 5% μόνο το εισόδημα από μη-γεωργικές δραστηριότητες

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 5.000€ ετησίως να θεωρούνται ‘ενεργοί γεωργοί’
Προτείνεται η μείωση των ενισχύσεων των μεγάλων εκμεταλλεύσεων
Προτείνεται ανώτατο όριο ενίσχυσης 150.000€

Να μην ισχύσει η δυνατότητα της αναδιανεμητικής ενίσχυσης για τη χώρα, λόγω της ύπαρξης μικρού μέσου κλήρου, για να μην υπάρξει μεταφορά πόρων προς ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων.

Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν στη μεταφορά πόρων προς ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι έχουν ανάγκη τις ενισχύσεις για την επιβίωσή τους.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Θεωρούμε τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σημαντικές για την Ελληνική Γεωργία γιατί:
α) Δημιουργούν ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά και ένα επιπλέον εισόδημα για τους γεωργούς που θα επιλέξουν τα συγκεκριμένα προϊόντα
β) Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας τομέων παραγωγής
γ) Δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες που οδηγούν στη βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων
δ) Μπορούν να καλύψουν τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν ειδικά δικαιώματα με αναφορά στο ζωικό κεφάλαιο και δεν δηλώνουν βοσκότοπο, με αποτέλεσμα να δέχονται οικονομική ζημιά. Αντιμετωπίζει εμμέσως με αυτόν τον τρόπο την ανεξέλεγκτη κύρια αιγοπροβατοτροφία.
ε) Συμβάλλει στην κάλυψη του ελλείμματος ζωοτροφών αλλά κυρίως μέσω αυτού στην εκπλήρωση των περιβαλλοντολογικών απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ που δεν καλύπτονται μέσω της εφαρμογής του 2ου πυλώνα.

Στις συνδεδεμένες ενισχύσεις κατά συνέπεια πρέπει να συμπεριληφθούν προϊόντα όπως πρώιμα κηπευτικά (καλλιέργειες υπό σκέπη), ελαιόλαδο, υπαίθρια ντομάτα, αμπελουργικά προϊόντα, ζωοτροφές και προϊόντα ζωικής παραγωγής.

Προτείνουμε να εξαντληθούν τα μέγιστα προβλεπόμενα όρια τα οποία τίθενται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό (8% για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και 2% για τις καλλιέργειες ψυχανθών).

Προτεινόμενα μεγέθη κατανομής άμεσων ενισχύσεων

Ενίσχυση νέων γεωργών (μέχρι 40 ετών) ποσοστό 2% επί του εθνικού φακέλου που στοχεύει στην ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού που έχει ανάγκη η ελληνική ύπαιθρος
Ενισχύσεις μικρών καλλιεργητών 8% επί του εθνικού φακέλου προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρής έκτασης καλλιέργειες που αποτελούν σημαντικό παράγοντα γεωργικής παραγωγής λόγω διάρθρωσης της ελληνικής γεωργίας, ποσό ενίσχυσης έως 1250€ σε μικρούς καλλιεργητές
Ενίσχυση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και μειονεκτήματα 5% επί του εθνικού φακέλου για τη διατήρηση της βιωσιμότητας κάποιων οριακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Δέσμευση ποσοστού 2% του εθνικού μας φακέλου για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων που θα καλύπτουν τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία ανεξαρτήτου ηλικίας και νέους δικαιούχους.

Το σύστημα υπολογισμού των ενισχύσεων

Το όποιο σύστημα υπολογισμού των ενισχύσεων προταθεί και ισχύσει θα πρέπει να στοχεύει στην:

Στήριξη όσων παράγουν
Στήριξη δυναμικών καλλιεργειών. Επικέντρωση στους τομείς και κλάδους στους οποίους παρουσιάζεται μεγαλύτερο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων
Στήριξη παραγωγικής γης
Στήριξη της κτηνοτροφίας
Διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής και δικαιότερης εσωτερικής σύγκλισης με αναπτυξιακά-παραγωγικά και χωρικά κριτήρια
Συμμετοχή της πράσινης ενίσχυσης στην εσωτερική σύγκλιση

Είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί άμεσα πρόταση από μεριάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με παραμετροποιημένη βάση δεδομένων που επιτρέπει την ανάλυση στοιχείων για την επεξεργασία σεναρίων που αφορούν στην περιφερειακή κατανομή και σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.
Πέρα από την επιλογή του όποιου συστήματος υπολογισμού των ενισχύσεων υπάρχει ανάγκη αναζήτησης τρόπων υποβοήθησης των προϊόντων που υφίστανται σημαντικές απώλειες, αποτελούν δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους στη χώρα μας και που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αύξησης των εξαγωγών και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα παραγωγής λόγω κλίματος π.χ. ελαιόλαδο, κηπευτικά, αμπελουργικά προϊόντα, φρούτα, προϊόντα ζωικής παραγωγής και γενικά παραγωγικές εκτάσεις στη λογική διατήρησης της γης υψηλής παραγωγικότητας.

Τρόποι υποβοήθησης:
α) Καθορισμός minimum ενίσχυσης αναφορικά με τις καλλιέργειες που υπάρχουν στις ορεινές και στις φυσικά μειονεκτικά περιοχές.
β) Από τα ειδικά προγράμματα, κυρίως, του 2ου πυλώνα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σχέση με φυσικούς περιορισμούς (επικλινή εδάφη, περιοχές φυσικού κάλους).
γ) Με ένταξή τους στο Καθεστώς Συνδεδεμένων Ενισχύσεων.
δ) Με ενεργοποίηση της διάταξης του Κανονισμού που προβλέπει ότι οι απώλειες των παλιών δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% και να διαχέονται σε βάθος πενταετίας.

Οι θέσεις-προτάσεις των φορέων να αποτελέσουν τη βάση που θα προσέλθουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στη δημόσια διαβούλευση που εκτιμάμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να πραγματοποιηθεί συνάντηση των φορέων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να συζητηθούν με ποιο τρόπο θα ενισχυθούν:

– η ελαιοκαλλιέργεια η οποία παραμένει μία από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφερειακής μας Ενότητας και το ελαιόλαδο ιδιαίτερης αξίας ποιοτικό προϊόν

– οι καλλιέργειες πρώιμων κηπευτικών υπό κάλυψη (θερμοκηπιακές) οι οποίες είναι κύρια εξαγωγικές καλλιέργειες και οι οποίες το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής

– οι αμπελουργικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα ορισμένα αμπελουργικά προϊόντα, που θίγονται ιδιαίτερα από μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ

– η κτηνοτροφία και ειδικότερα η αιγοπροβατοτροφία και η ανάγκη εφαρμογής μέτρων ορθής γεωργικής πρακτικής, περιβαλλοντικής προσαρμογής και οργάνωσής της.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη