Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων και Εθελοντών ??Στηρίζω?? Ν. Λασιθίου:ευχαριστήριο δωρεάς?

10 Προβολές

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων και Εθελοντών ??Στηρίζω?? Ν. Λασιθίου έλαβε το ποσό των 710 ευρώ από δωρεές στην μνήμη του Ιωάννη Εμμ. Παπαδάκη από το Ορεινό Λασιθίου.

Οικ. Παπαδάκη Ι. Εμμανουήλ, Οικ. Παπαδάκη Γ. Εμμανουήλ, Οικ. Επιτροπάκη Ιωάννη, Οικ. Τζανάκη ʼννα, Οικ. Παπαδάκη Τζένη, Οικ. Νεστοράκη Κων/νου, Οικ. Παπαδάκη Μιχαήλ, Οικ. Σφυράκη Γεωργίου, Οικ. Σπυριδάκη Κων/νου, Οικ. Χατζάκη Γεωργίου, Οικ. Κουτσουμάνης Βασίλειος, Οικ. Πλεξουσάκη Γεωργίου , Οικ. Βουζουνεράκη Νικολάου, Οικ. Ορφανάκη Γεωργίου, Οικ. Στεφανάκη-Σαρρή Μαίρη, Οικ. Παπαδάκη Μαριάννας, Οι. Παπαδάκη Π. Νικολάου, Οικ. Φωτιάδη Καλλιόπης, Οικ. Ξυριστάκη Εμμανουήλ, Οικ. Χριστάκη Κων. Εμμανουήλ, Οικ. Πλεξουσάκη Πελαγία, Οικ. Πατεράκη Ιωάννης, Οικ. Πατεράκη Αρετή, Οικ. Παπαδάκη Π. Γεωργίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ορεινού.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα