ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

11 Προβολές

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η εναλλακτική προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας, ξεκινά από την αρχή ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης ούτε ότι υπόκειται στη δικαιοδοσία του κέρδους. Κανένα μνημόνιο, καμία δανειακή σύμβαση ,κανένα χρέος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών για τη διατήρηση και αποκατάσταση του υπέρτατου αγαθού της υγείας Αντίθετα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη. Όπου εφαρμόστηκαν οι ολέθριες συνταγές του ΔΝΤ αυτό το δικαίωμα καταργήθηκε βίαια. Πόσο μάλλον στη χώρα μας όπου η οικονομική κατοχή είναι τριπλή.

Στρατηγικός μας στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας που θα παρέχει άμεση, δωρεάν, καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

* Θα καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού και της επικράτειας.

* Θα περιλαμβάνει το σύνολο των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας (ΕΣΥ, , δομές υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

* Θα χρηματοδοτείται ενιαία από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.

Κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ και οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσής του ασφαλισμένου.

* Θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προαγωγής της υγείας, ενιαία συνδεδεμένο με μια αναβαθμισμένη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

* Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κατάργηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρούμε αναγκαία τα εξής:

* Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της οργάνωσης του συστήματος υγείας. Η αναβάθμιση αυτή συνιστά προϋπόθεση για την εξάλειψη των φαινόμενων διαφθοράς και παραοικονομίας (μίζες, «φακελάκια», οικονομικές δοσοληψίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες) και την κατάργηση των παράνομων ιδιωτικών ιατρείων.

* Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα (κατάργηση του ελάχιστου αριθμού ενσήμων για παροχή υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.).

* Σύνταξη Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, όπου θα καταγράφονται οι υπάρχουσες δομές και ανάγκες.

Ο Χάρτης αυτός θα κυρωθεί από τη Βουλή και θα αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τις μελλοντικές κυβερνήσεις.

* Δημιουργία οργανωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-Πρόνοιας, που θα

δίνει έμφαση στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση και διάγνωση παράλληλα με την περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, έτσι ώστε στα νοσοκομεία να καταλήγουν μόνο τα βαριά περιστατικά.

* Καθιέρωση του θεσμού της ομάδας υγείας, με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό Γενικής Ιατρικής .

* Ολοήμερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και κατάργηση των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων.

* Δημιουργία αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα νοσοκομεία.

* Αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής και εφοδιασμός όλων των εργαστηρίων και νοσοκομείων της χώρας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

* Στελέχωση και αύξηση του αριθμού των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

* Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων γιατρών, επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού από εργαζόμενους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατάργηση του θεσμού των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών.

* Καθαριότητα, διατροφή και φύλαξη των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης ( κατάργηση του θεσμού των εξωτερικών συνεργατών)

* Ενιαίες εργασιακές σχέσεις του υγειονομικού προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και διασφάλιση της οικονομικής, επαγγελματικής και επιστημονικής τους αναβάθμισης και εξέλιξης.

* Αναβάθμιση του ΕΟΦ, δημιουργία Εθνικής Φαρμακαποθήκης και υπαγωγή των αρμοδιοτήτων του φαρμάκου στο υπουργείο Υγείας.

* Αυστηρός έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής και της συνταγογράφησης φαρμάκων και θεραπειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η επάρκεια αλλά και η λελογισμένη χρήση των φαρμάκων

* Ματαίωση των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο της υγείας, καθώς και κάθε προσπάθειας ανάθεσης σε ιδιώτες της διοίκησης ολόκληρων τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων (π.χ. διαγνωστικών εργαστηρίων, ΜΕΘ κ.λπ.).

* Υπαγωγή, σε πρώτο μεταβατικό στάδιο, σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών και μαιευτηρίων και σταδιακή ένταξη, σε δεύτερη φάση, και των υπόλοιπων ιδιωτικών φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών (φαρμακευτικές και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών εργαστηρίων) στο δημόσιο σύστημα υγείας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας σαν εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας αλλά και σαν πολίτες αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας μπορούμε να διατυπώσουμε τις αρχικές μας εκτιμήσεις και προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής μας.

Προτείνουμε την σύγκλιση αμέσως μετά τις εκλογές σύσκεψη όλων των φορέων της περιοχής Λασιθίου (Συνδικάτα, Επιστημονικοί Φορείς , κινήσεις Πολιτών , αυτοδιοίκησης κτλ), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που ελπίζουμε να είναι θετικό για τον ελληνικό λαό ,

Μπορούμε όλοι αυτοί και κυρίως ο λαός της περιοχής να διατυπώσουμε την συνολική πρόταση για τις δομές Υγείας στο Λασίθι. Δεν χρειαζόμαστε ειδικούς κατά παραγγελία και με το αζημίωτο , ούτε πολιτικάντηδες και τοπάρχες. Προχωράμε χωρίς αυτούς γιατί αυτοί μέχρι τώρα αποφάσιζαν χωρίς εμάς και σ’ αυτό το πρόβλημα.

Βασική διαπίστωση είναι ότι οι υπάρχουσες δομές υγείας , με την κατάλληλη διάρθρωση , μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Καμιά απ’ αυτές δεν περισσεύει και ο μύθος του υψηλού λειτουργικού κόστους μπορεί εύκολα να καταρριφθεί με στοιχεία που υπάρχουν. Με τις κατάλληλες κινήσεις και συνεργασία όλων των φορέων μπορεί το κόστος να μειωθεί ακόμη

περισσότερο και αν και αυτή η εξοικονόμηση δεν πάει στη γνωστή μαύρη τρύπα θα μπορέσει να αναβαθμίσει σημαντικά και την κάθε δομή ξεχωριστά αλλά και το σύνολο . Η χωροταξία, η υλικοτεχνική υποδομή και το έμψυχο υλικό που υπάρχουν στην περιοχή μας αποτελούν βάση για την εφαρμογή του προτύπου για την άλλη κατεύθυνση και στην Υγεία, με κέντρο τον άνθρωπο. Ενός ευέλικτου και αποκεντρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Η ύπαρξη των πολλών ημιαστικών κέντρων μπορεί και στο θέμα της υγείας να αποτελέσει ευλογία για τον τόπο μας , αρκεί να ξεπεράσουμε τις χωρίς περιεχόμενο τοπικισμούς που σκόπιμα καλλιεργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια από τους εκπροσώπους του δικομματισμού που κατέρρευσε επιτέλους, για να κρατάνε υποχείριες τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης θα μπορέσουν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στον τόπο μας που είναι ο τουρισμός.

Έχοντας χαράξει αυτούς τους βασικούς άξονες και με αυτές τις αδιαπραγμάτευτες αρχές θα ανοίξουμε το διάλογο μέσα στην κοινωνία του Λασιθίου για τα όρια και τις δυνατότητες της Δημόσιας παροχής των υπηρεσιών υγείας. Με γνώμονα πάντα τις ζωτικές ανάγκες του λαού.

Τώρα όσον αφορά τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την επαύριον των εκλογών.

Τα οικονομικά των Νοσοκομείων λόγω των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν βρίσκονται στο κόκκινο και εχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι αυτό είναι σκόπιμο. Επειδή δεν έχουν τα κότσια να πούνε “τα κλείνουμε”, επέλεξαν τον αργό τους θάνατο από οικονομική ασφυξία.

Διεκδικούμε άμεσα σαν πολίτες και εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας

* ʼμεση έναρξη πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία των χρεών τους στα Νοσηλευτικά ιδρύματα που ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια.

* Επαναφορά των αποθεματικών που “κουρεύτηκαν” με ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το ομόλογο των 450 εκατ πληρώθηκε γιατί λέει ήταν με το αγγλικό δίκαιο, τα αποθεματικά των Νοσοκομείων, των ταμείων και των Πανεπιστημίων , που ανήκουν στο αιώνιο ανθρώπινο δίκαιο «κουρεύτηκαν».

* Εξόφληση των δεδουλευμένων αμοιβών των εργαζομένων (εφημερίες, υπερωρίες, νυκτερινά κτλ). Με τις μειώσεις των μισθών , τα χαράτσια και όλη αυτή τη πολιτική που βιώσαμε όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε ήδη πτωχεύσει.

* ʼμεσες προσλήψεις , κατ’ εξαίρεση, του απαραιτήτως αναγκαίου προσωπικού για να μπορέσουν τα Νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά να ανασάνουν γιατί έχουν εξαντληθεί τα όρια αντοχής τους.

* Διακανονισμοί των χρεών προς προμηθευτές γιατί αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να προμηθεύουν υλικά ακόμη και απολύτως αναγκαία.

* Πάγωμα του Ενιαίου Οργανισμού που πρόκειται να ισχύσει από την πρώτη του έτους. Αυτός φτιάχτηκε με μοναδικό σκοπό να λύσει τα χέρια στο Υπουργείο στη ΔΥΠΕ και στις διοικήσεις για αθρόες μετακινήσεις εργαζομένων , για απολύσεις και απώλεια θέσεων εργασίας, για κατάργηση κρεβατιών, κλινικών και εργαστηρίων με τελικό στόχο την κατάργηση και Νοσοκομείων.

* Απόσυρση των οργανισμών των Νοσοκομείων που ήταν η τελευταία πράξη του δράματος της Κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Τραπεζιτών

Με αυτές τις επείγουσες ενέργειες θα αποφύγουμε τον μαρασμό των Νοσοκομείων μας που έχει δρομολογηθεί με τελικό στόχο την υποβάθμιση και το κλείσιμο. Έτσι θα μπορέσουμε, με τη δύναμη του λαού ,να προχωρήσουμε στις μακροπρόθεσμες προτάσεις μας για την Υγεία με ανοικτά όμως τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής μας έστω και με τα γνωστά προβλήματα που κουβαλάνε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης