Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου – Πρόταση αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων

10 Προβολές

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου και στην κοινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΥΣΠΕ:

  1. Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής.

  2. Μετακίνηση εκπαιδευτικού.

  3. Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ και ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό Δημoτικού Σχολείου της ΔΠΕ Λασιθίου.

  4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών (εκτός ημερήσιας διάταξης).

  5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας (εκτός ημερήσιας διάταξης).

  6. Πρόταση για Αναμοριοδότηση και χαρακτηρισμό ως δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων.

Κοινή συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου:

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

Θέμα 1ο : «Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής.»

Ομόφωνα το συμβούλιο ενέκρινε τον ορισμό αναπληρώτριας για τη θέση της διευθύντριας η οποία έχει μακρόχρονη άδεια. Η συνάδελφος ασκεί τα καθήκοντα της διευθύντριας και ορίζεται μέσα στο διάστημα και με τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 2ο : «Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ και ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό Δημ. Σχολείου της ΔΠΕ Λασιθίου.»

Η συνάδελφος που είχε τοποθετηθεί προσωρινά, μετά την επιστροφή της από μακρόχρονή άδεια, στο Δημοτικό σχολείο Καλαμαύκας μετακινήθηκε. Συνεπώς, η συνάδελφος που τοποθετήθηκε εκεί ορίστηκε από το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα να λαμβάνει τις υπερωρίες και την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Θέμα 3ο : «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για Μισθολογική Εξέλιξη»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της συναδέλφου αφού είχε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 4ο : «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού για Μισθολογική Εξέλιξη»

Εγκρίθηκαν 4 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και απορρίφθηκε μία αίτηση συναδέλφου, η οποία είχε υπηρετήσει σε ΣΔΕ. Η θέση των αιρετών ήταν να αναγνωριστεί και αυτή η προϋπηρεσία, αφού αποτελεί εκπαιδευτική. Απορρίφτηκε, επειδή ήταν με σύμβαση έργου. Ως αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου έχουμε στείλει ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσία για μισθολογική η βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας συναδέλφων που έχουν δουλέψει με σύμβαση έργου και αναμένουμε απάντηση.

Σύμφωνα και με τις τρεις τελευταίες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και η πιο πρόσφατη με ημερομηνία 03-03-2017 και Αρ. πρωτ.35527/Ε2, η οποία διευκρινίζει πως προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα, δεν ζήτα στα σχετικά δικαιολογητικά να υπάγεται ο φορέας στον Ν 4354/15 αρ 7 παρ 1, όπως οι προηγούμενες και αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής (περ. β, παρ.3, άρθρο 9) ή μισθωτή εργασία (περ. γ, παρ.3, άρθρο 9).

Θέμα 5ο : «Αίτηση μοριοδότησης»

Συνάδελφος με αναδρομικό διορισμό από το 2011 ζήτησε να της αναγνωριστεί προϋπηρεσία με τη μοριοδότηση της φετινής σχολικής μονάδας. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη μοριοδότηση όλων των συναδέλφων που έχουν διοριστεί αναδρομικά. Απορρίφθηκε συνεπώς από το ΠΥΣΠΕ.

Θέμα 6ο : «Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων»

Η πρότασή μας ήταν να προηγηθούν διαδικασίες διαλόγου των αιρετών του ΠΥΣΠΕ και των Συλλόγων ΠΕ του νομού με την ΕΛΜΕ Λασιθίου και τους αιρετού του ΠΥΣΔΕ. Οι διαδικασίες έγιναν την Παρασκευή 31 Μαρτίου στην Παχειά Άμμο. Ακόμα, είχε προηγηθεί στις 13 Μαρτίου η περιφερειακή συνδιάσκεψη Αιρετών και Συλλόγων ΠΕ Κρήτης, στην οποία κοινός τόπος αποτέλεσε η θέσπιση κοινού πλαισίου λειτουργίας και αξόνων για την μοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Επίσης, είχαμε ζητήσει από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μεταφέρουν τις προτάσεις των περιφερειακών συσκέψεων και να διαμορφώσουν παραμετροποιημένους και ποσοτικοποιημένους συντελεστές μοριοδότησης.

Σε συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου ομόφωνα είχαμε καταλήξει σε μοριοδότηση, την οποία είχαμε αποστείλει στις σχολικές μονάδες. Είχαμε θέσει ως αίτημα τον χαρακτηρισμό ως δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων. Είχαμε προτείνει τα Δημοτικά Σχολεία Αγίου Γεωργίου, Ζάκρου, Αρμένων και Μαλλών ως δυσπρόσιτα αλλά το αίτημα είχε απορριφτεί από τη διεύθυνση, επειδή δεν είχε σταλεί σχετική οδηγία από το Υπουγείο Παιδείας.

Σε ανάλογη διαδικασία του ΠΥΣΔΕ η πρόταση που έγινε είχε ανάλογους άξονες με αυτούς που είχαμε θέσει στο ΠΥΣΠΕ και οι προτάσεις είναι όμοιες. Οι άξονες που καταθέσαμε έχουν υπερψηφιστεί στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Σητείας και της Ιεράπετρας με απαρτία και συγκροτήθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια σε συνεργασία με τους αιρετούς. Οι αιρετοί παραβρέθηκαν σε όλες τις έκτακτες και τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για να ενημερώσουν και να συνδιαμορφώσουν θέσεις με τους συναδέλφους.

Σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε κινηθεί στους ίδιους άξονες σε όλη την Κρήτη. Διαμορφώσαμε μια συγκροτημένη και τεκμηριωμένη πρόταση η οποία βρίσκει όλη την περιφέρεια να έχει ανάλογη μοριοδότηση και τις όμορες σχολικές μονάδες γειτονικών ΠΥΣΠΕ να μην έχουν αποκλίσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 είχε αποστείλει μοριοδότηση για το νομό με αλγόριθμο σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπει το ΠΔ 111. Δεν έλαβε υπόψη του την Κρήτη ως νησιωτική περιοχή. Έτσι η μοριοδότηση που απέστειλε έδινε 0 μόρια μόρια στην πρωτεύουσα του νομού, 3 μόρια στην πόλη της Ιεράπετρας και 4 μόρια στην πόλη της Σητείας. Δεν πρότεινε κανένα σχολείο ως δυσπρόσιτο και η μοριοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων, με προβληματική συγκοινωνία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Εμείς προσθέσαμε στην συγκοινωνία ακόμα μόριο για την εξάρτηση από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του όμορου νομού και θέσαμε το προβληματικό της περιοχής. Ο νομός θεωρούνταν ως προβληματική περιοχή ως το 2010 και η περιοχή της Σητείας έπαιρνε επίδομα παραμεθορίου.

Στα πλαίσια αυτά και των περιορισμών που θέτει το Π.Δ.111 προτείνουμε να διαμορφωθεί η γενική ταξινόμηση των αναμοριοδοτήσεων σύμφωνα με ορισμένους άξονες που αθροιστικά θα προκύπτει η μοριοδότηση της κάθε σχολικής μονάδας:

Α) ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ (συνδυασμός της οργανικότητας και της λειτουργικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα των γεννήσεων της περιοχής σε βάθος 10ετίας)

* 1/θέσιο Σχολείο μέχρι +4 μόρια

* 2/θέσιο Σχολείο μέχρι +3 μόρια

* 3/θέσιο Σχολείο μέχρι +2 μόρια

* 4/θέσιο-5/θέσιο Σχολείο μέχρι +1 μόρια

Β) Ορεινές και νησιωτικές περιοχές: μέχρι +2 μόρια

Γ) Περιορισμένη ή δύσκολη συγκοινωνία: μέχρι +3μόρια (+1 μέτρια,+2 δύσκολη, +3 πολύ δύσκολη)

Δ) Απόσταση από την έδρα της Διεύθυνσης ή του νομού:

* Από 5-20 χιλιόμετρα +1 μόριο

* Από 21-40 χιλιόμετρα +2 μόρια

* Από 41-60 χιλιόμετρα +3 μόρια

* Από 60 και άνω χιλιόμετρα +4 μόρια

Ε) Ανάλογη μοριοδότηση των δημοτικών και νηπιαγωγείων της ίδιας περιοχής.

ΣΤ) Εξίσωση μορίων δομών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με τα Σχολεία Γενικής Αγωγής. Άρση της χρόνια αδικίας.

Ζ) Ειδικές συνθήκες (1 μόριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.)

Α) κατανομή μαθητικού πληθυσμού (+40% αλλοδαποί, μειονοτικά, κλπ)

Β)Έντονες κοινωνικές ιδιαιτερότητες

Παρακάτω παραθέτουμε τους πίνακες με την προτεινόμενη μοριοδότηση από την ομόφωνη απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου μετά από τη συνεδρίαση της 3/4/2017.

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ

Σύνολο

Οργανικότητα

Ορεινές και Νησιωτικές περιοχές

Δύσκολη Συγκοινωνία

Απόσταση από έδρα Νομού

Χιλιόμετρα

1

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

12

0

2

3

4

52,5

2

1ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

3

2ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

4

3ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

5

4ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

6

5ο 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

7

9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

5

0

2

1

1

10,8

8

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

5

0

2

2

1

9,9

9

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ

Δ

8

3

2

2

1

14,3

10

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

5

0

2

1

1

13,7

11

1ο 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

12

2ο 6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

13

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

6

0

2

2

2

24,7

14

1ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

15

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

16

3ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

17

4ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

18

5ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

7

0

2

2

2

36,4

19

4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΥΡΤΟΥ

Ε

10

1

2

2

3

51,9

20

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

7

0

2

2

2

34,7

21

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

9

0

2

2

3

44,9

22

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

8

1

2

1

2

21,8

23

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Ζ

11

3

2

3

2

26,9

24

1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΑΛΩΝ

Η

14

4

2

3

4

62,8

25

2/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

9

3

2

1

2

30,2

26

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΡΜΩΝ

Δ

8

0

2

2

4

47

27

1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

28

4ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

29

2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

30

3ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

31

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

9

0

2

3

4

105,9

32

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΓΟΥΔΟΥΡΑ

Η

11

3

2

3

4

75,4

33

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

Β

9

1

2

1

4

68,2

34

4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

10

1

2

3

3

40,9

35

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

14

2

2

3

4

102,9

36

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΚΟΠΗΣ

Γ

9

2

2

1

4

61,9

37

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

10

0

2

3

4

85,8

38

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΡΜΕΝΩΝ

Ζ

14

3

2

3

4

78,9

39

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

9

0

2

3

4

60,8

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ

Σύνολο

Οργανικότητα

Ορεινές και Νησιωτικές περιοχές

Δύσκολη Συγκοινωνία

Απόσταση από έδρα Νομού

Χιλιόμετρα

1

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

14

0

2

3

4

42,5

2

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

3

3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

4

4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

5

5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

6

6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

7

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

5

0

2

1

1

10,8

8

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

5

0

2

1

1

13,7

9

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

5

0

2

2

1

9,9

10

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ

8

0

3

3

2

11

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

12

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

13

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

6

0

2

2

2

24,7

14

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

15

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

16

3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

17

4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

7

0

2

1

2

36,4

18

5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

19

6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

20

7ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

21

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

9

0

2

2

3

44,9

22

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΟΥ

Ε

10

0

2

2

3

51,9

23

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ

Δ

8

0

2

2

4

47

24

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

8

3

2

1

2

30,2

25

1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

8

1

2

1

2

21,8

26

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

7

0

2

2

2

34,7

27

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ

Η

14

4

2

3

4

62,8

28

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

9

0

2

3

4

105,9

29

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

14

2

2

3

4

102,9

30

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ

Ζ

14

3

2

3

4

78,9

31

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

10

0

2

3

4

85,8

32

1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

33

2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

34

3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

35

4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

36

5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

37

6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

38

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ

Γ

9

2

2

1

4

61,9

39

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

10

1

2

3

3

40,9

40

2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

9

0

2

3

4

60,8

41

1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

11

3

2

3

4

Α/Α

ΣΜΕΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ

Σύνολο

Οργανικότητα

Ορεινές και Νησιωτικές περιοχές

Δύσκολη Συγκοινωνία

Απόσταση από έδρα Νομού

Χιλιόμετρα

1

3/θ ΕΙΔΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

2

Τ.Ε. 1ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

3

Τ.Ε. 2ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

4

Τ.Ε. 3ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

5

Τ.Ε 4ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

0

2

1

0

0

6

Τ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

5

0

2

1

1

10,8

7

Τ. Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

5

0

2

2

1

9,9

8

Τ.Ε. 1ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

9

Τ.Ε. 2ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

6

0

2

1

1

15

10

Τ.Ε. 1ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

11

Τ.Ε. 2ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

12

Τ.Ε. 3ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

13

Τ.Ε. 4ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

14

Τ. Ε. 5ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

15

Τ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

9

0

2

2

3

44,9

16

2/Θ ΕΙΔΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

6

0

2

1

2

36,4

17

3/θ ΕΙΔΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

18

Τ.Ε. 2ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

19

Τ.Ε. 3ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

20

Τ.Ε. 4ΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΗΤΕΙΑΣ

Β

8

0

2

1

4

69,5

21

Τ.Ε. 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Β

9

0

2

3

4

60,8

22

Τ.Ε. 7/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

9

0

2

3

4

105,9

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδροςμε ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης