Στην εταιρεία «άκτωρ» ο έργο του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης «ʼγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό»

38 Προβολές

Στην εταιρεία «άκτωρ» ανατέθηκε το έργο του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης «ʼγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό», όπως ενημέρωσε το Νομάρχη Λασιθίου κ. Σήφη Αναστασάκη, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης. Το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία με έκπτωση 31%. <br />«Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου έκανε μια συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία για την ανάθεση ενός κρίσιμου έργου για το νομό Λασιθίου. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, μπαίνει πλέον στο στάδιο οριστικής υλοποίησης, το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ. Από δω και πέρα, θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση του έργου με την διευθύνουσα υπηρεσία το γρηγορότερο δυνατό και να ξεκινήσει η κατασκευή του. Θέλουμε να υλοποιηθεί με γοργούς ρυθμούς και να αποδοθεί σε χρήση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Λασιθίου. Για μας, αποτελεί μόνο την αφετηρία των οδικών έργων που απαιτούμε να γίνουν στο νομό και ασφαλώς η διεκδίκηση μας συνεχίζεται. Το Λασίθι στο ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας, αν πραγματικά επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Απομένουν ακόμα δεκάδες χιλιόμετρα στο νομό, για να μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ικανοποιητικό εθνικό οδικό δίκτυο», δήλωσε ο κ. Αναστασάκης. <br /><br />ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <br /><br />Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της εργολαβίας του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ από τον Κόμβο Κριτσάς του Αγίου Νικολάου μέχρι το 9ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού στο Καλό Χωριό. Το έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ αλλά δεν ολοκληρώθηκε από την προηγούμενη εργολήπτρια εταιρεία. <br />Τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω: <br />Πλήρης κατασκευή και ολοκλήρωση διίχνης αρτηρίας με διατομή 12,5 μέτρων από τον κόμβο Κριτσάς μέχρι τον οικισμό του Καλού Χωριού (9.050 χιλ.). Ένα μικρό τμήμα 400 μέτρων (από το 4.350- 4.750 χιλ.) θα κατασκευαστεί σε τετράιχνη διατομή, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη. <br />Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Νικολάου (Κριτσάς) με την προβλεπόμενη κάτω διάβαση και τους τοίχους αντιστήριξης, αλλά και παράλληλοι δρόμοι, αποκατάσταση κάθετων οδών μέσω διαβάσεων και σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο. <br />Στο έργο προβλέπεται ακόμα πλήρης κατασκευή σήραγγας μήκους 288 μέτρων (χιλιομετρική θέση 3.444 έως 3.732) καθώς και βελτίωση του συνδετηρίου δρόμου από το τέλος της αρτηρίας (9.050 χιλ.) έως την παλιά εθνική οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας για την λειτουργία όλου του έργου. <br />Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων μεγάλων γεφυρών και τεχνικών έργων γεφύρωσης ρεμάτων, κατασκευή άνω και κάτω διαβάσεων για την αποκατάσταση των κυρίων και δευτερευουσών οδών, κατασκευή οχετών και τοίχων αντιστήριξης καθώς και η κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές του κόμβου Κριτσάς στο τέλος της εργολαβίας και σύνδεση του νέου τμήματος με την παλαιά εθνικό οδό στις θέσεις των μεγάλων γεφυρών καθώς και στην είσοδο και έξοδο της σήραγγας. <br />Το τμήμα από εκεί που ολοκληρώνεται ο δρόμος με την παρούσα εργολαβία από το 9.050 χιλ. έως το 9.800 χιλ. εντάσσεται σύμφωνα και με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη στο σχεδιασμό του επόμενου έργου και προβλέπεται επιμήκυνση της γέφυρας, διαμόρφωση ανισόπεδου κόμβου κ.λ.π. <br />

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα