Σεμινάρια Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ & Τεχνικών Ασφαλείας

15 Προβολές

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης:

1. Προγράμματα εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/Β/17-8-07).

Για επαγγέλματα που αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, δημιουργείται η υποχρέωση για το προσωπικό των επιχειρήσεων που χειρίζονται τρόφιμα (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, σνακ μπαρ, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, εμπορία τροφίμων κτλ) να παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χειρισμό τροφίμων.

Η κατάρτιση έχει διάρκεια 10 ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 πεντάωρα.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου και των διαδικασιών εξετάσεων για την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν καθοριστεί με εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Οι εκπαιδευόμενοι, μετά από επιτυχείς εξετάσεις (που γίνονται σε χρόνο μετά το πρόγραμμα εκπαίδευσης), λαμβάνουν επίσημο πιστοποιητικό από τον ΕΦΕΤ διάρκειας 5 ετών.
Επίσης, οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εάν δεν το επιθυμούν, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικό (δηλαδή όποιοι υποχρεούνται να έχουν βιβλιάριο υγείας).

Το κόστος συμμετοχής ανά καταρτιζόμενο είναι 80 € ανά άτομο και τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον ʼγιο Νικόλαο.

2. Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας)

Με βάση τη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).
Με την Υ.Α. 29331/1135/27-12-2012 (Β’ 3445, ΑΔΑ ΒΕΦΘΛ-ΓΔΨ) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράμματα 2013, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας.

Η διάρκεια επιμόρφωσης είναι 10 ώρες και θα υλοποιηθεί σε 2 πεντάωρα.

Το κόστος συμμετοχής ανά καταρτιζόμενο είναι 50€ ανά άτομο και τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον ʼγιο Νικόλαο.

3. Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ (ή Γ΄)κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε δύο ομάδες επιχειρήσεων (άρθρο 4 απόφασης):

1. Ομάδα Ι:
Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία,

Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.).

Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα)

Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών.

Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο. Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλών κλπ.).

Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία.

Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.

Και λοιπές που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες επιχειρήσεις.

Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις,

κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες κλπ.

2. Ομάδα IΙ: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα.

Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά εργοδότες για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. καθώς και εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 35 εκπαιδευτικές-διδακτικές ώρες και το κόστος συμμετοχής είναι 100 € ανά άτομο.

Για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση έντυπου αίτησης και η κατάθεση του με υπογραφή και σφραγίδα της κάθε επιχείρησης στο Επιμελητήριο Λασιθίου μαζί με εξόφληση του παραπάνω ποσού.

Με την συμπλήρωση 25 αιτήσεων, υπολογίζεται η έναρξη των σεμιναρίων σε 50ημέρες. Σε περίπτωση που κατατεθούν 25 αιτήσεις στην περιοχή της Ιεράπετρας ή της Σητείας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υλοποιηθούν τα σεμινάρια κατά τόπους.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπα αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο Επιμελητηρίου Λασιθίου, στα τηλέφωνα 28410 27140, 22231 (Μαριλένα Βούλγαρη, Βραχασωτάκη Μαρία)

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη