Προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές από το Επιμελητήριο Λασιθίου

8 Προβολές

Το Επιμελητήριο Λασιθίου κάνει ουσιαστικά βήματα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερώνει το κοινό ότι στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την εφαρμογή δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, παρείχε στον πρόεδρο και σε πιστοποιημένους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές.

Ειδικότερα για την κάλυψη των παραπάνω στόχων, εκδόθηκαν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου, μετά από σχετική αίτησή τους και μέσω της πύλης του Επιμελητηρίου στη διεύθυνση http://echamber.epimlas.gr, να τους παρέχονται ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του πιστοποιημένου υπαλλήλου και που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συναλλαγές τους βάσει του Ν.3979/2011.

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι κάνοντας χρήση της παραπάνω πύλης, εκτός της παραλαβής ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, μπορούν να εξοφλούν τις συνδρομές τους με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα