ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ?

19 Προβολές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Προϋπολογισμός της προς προσφορά υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στα 169.435,72 € (χωρίς ΦΠΑ 13%).

Το έργο χωρίζεται σε 8 τμήματα και θα υπογραφούν μέχρι και 8 συμβάσεις και έκαστος των διαγωνιζόμενων δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από της υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν τις 10/6/2013 έως και 1/11/2013

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, δημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εργολάβοι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε. εγκατεστημένοι μέσα στην Κοινότητα ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, ʼγιος Νικόλαος).

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 σε δημόσια συνεδρίαση, από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της αναθέτουσας Αρχής.

Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και του σχεδίου σύμβασης παρέχονται από τη στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, ʼγιος Νικόλαος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.2841340505 & 2841340512 ή μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr όπου διατίθεται ολόκληρο το κείμενο με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου