Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο LEADER

12 Προβολές

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Λασιθίου παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 16.00.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα