Ολοκλήρωση Βόρειου Οδικού ʼξονα Κρήτης (τμήμα Λασιθίου).

9 Προβολές

<p>Ερώτηση κατέθεσε στην Βουλή, για τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής ʼμυνας και βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης για την oλοκλήρωσητου Βόρειου Οδικού ʼξονα Κρήτης (τμήμα Λασιθίου).Ο κ. Πλακιωτάκης Αναφέρει ότι :<br />Το τελευταίο χρονικό διάστημα με ένα μπαράζ δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, πληροφορηθήκαμε -μέσα από αντιφατικές δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων- αντικρουόμενες προθέσεις σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού ʼξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ). Είναι γνωστό ότι ο Νομός Λασιθίου, παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν την τελευταία πενταετία, παρουσιάζει υστέρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.<br /><br />Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες σε διάφορα τμήματα και ταυτόχρονα εκπονούνται μελέτες για τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. εντός του Νομού Λασιθίου. Εάν, όπως λέγεται από κυβερνητικούς παράγοντες, το θέμα του Β.Ο.Α.Κ. αντιμετωπιστεί ενιαία για όλη την Κρήτη θα πρέπει για λόγους ισοτιμίας και ισονομίας των πολιτών της να καλυφθούν πρωτίστως τα ήδη μεγάλα κενά στο Νομό Λασιθίου. Πέραν, όμως, των δηλώσεων που εκφράζονται υπό τη μορφή ευχολογίων, προς το παρόν επικρατεί στασιμότητα με αποτέλεσμα την εύλογη ανησυχία των πολιτών του Νομού.<br /><br /><br />Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:<br /><br />α) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων που ήδη εκτελούνται ή έχουν σχεδιαστεί να εκτελεστούν τα τελευταία πέντε χρόνια στο Νομό Λασιθίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καθυστέρηση χρηματοδότησής τους; Ενδεικτικά, σας αναφέρω το τμήμα «ʼγιος Νικόλαος-Καλό Χωριό», το «Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι», καθώς και το «Νέο κτίριο Αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας».<br /><br />β) Είχε εξασφαλιστεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η πραγματοποίηση μελετών (σημ.: ακολουθεί σχετικός πίνακας) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊ-κή Κοινότητα μέσω του προγράμματος ΕΠΟΑΛΛΑ του Γ’ ΚΠΣ. Ωστόσο με δεδομένη τη λήξη του παραπάνω προγράμματος και προκειμένου να ολοκληρωθούν, από που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν;<br /><br />Μελέτες υπό εκπόνηση:</p> <p> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE"> <title></title> <meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR"><style type="text/css"> <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">&#160;</p> <center> <table width="466" cellspacing="1" cellpadding="1" bordercolor="#000000" border="1"> <col width="41" /> <col width="238" /> <col width="58" /> <col width="113" /> <tbody> <tr> <td width="41" height="29" bgcolor="#ffff99"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>Α/Α</b></font></font></p> </td> <td width="238" bgcolor="#ffff99"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>ΤΙΤΛΟΣ</b></font></font></p> </td> <td width="58" bgcolor="#ffff99"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>ΜΗΚΟΣ Km</b></font></font></p> </td> <td width="113" bgcolor="#ffff99"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ</b></font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p lang="en-US" align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>1</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">14</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">1.200.000 €</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p lang="en-US" align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>2</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΦΡΟΥΖΗ – ΚΑΒΟΥΣΙ</font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">~6</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">1.027.146 €</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p lang="en-US" align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>3</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΛΑΣΤΡΟΣ</font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">~4</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">500.000 €</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p lang="en-US" align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>4</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΚΑΒΟΥΣΙ – ΑΓΚΑΘΙΑΣ</font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">~25</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">4.725.000 €</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p lang="en-US" align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>5</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ </font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">14</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">1.350.000 €</font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="24"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><b>6</b></font></font></p> </td> <td width="238"> <p><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΜΥΡΤΟΣ</font></font></p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">13</font></font></p> </td> <td width="113"> <p align="RIGHT"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2">1.295.252 € </font></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="41" height="23"> <p align="CENTER">&#160;</p> </td> <td width="238"> <p>&#160;</p> </td> <td width="58"> <p align="CENTER">&#160;</p> </td> <td width="113"> <ol start="10"> <ol start="97"> <ol start="398"> <li> <p align="RIGHT">€</p> </li> </ol> </ol> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> </center> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;">&#160;</p> </meta> </meta> </p><br /><br />γ) Το οδικό τμήμα από Νεάπολη – Όρια Νομού Ηρακλείου (μήκους 11 Κm), δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για την αναβάθμιση του σε διπλό κλάδο. Σημειώνεται ότι το τμήμα αυτό παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω της διέλευσης του από την περιοχή του Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου όπου έχουν σημειωθεί πολλές φορές καταπτώσεις βράχων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας; <br />δ) Είχε εξασφαλισθεί επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας η χρηματοδότηση του έργου «Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου», προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων Ευρώ. Μάλιστα αυτή τη στιγμή το εν λόγω έργο βρίσκεται στη φάση υλοποίησής του. <br /><br />Με δεδομένο, λοιπόν, το πόσο ζωτικής σημασίας είναι το συγκεκριμένο έργο για τη σύνδεση του Νομού Λασιθίου με το Ηράκλειο και συνακόλουθα την οικονομική και τουριστική ανάπτυξή του, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του; Έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής χρηματοδότησή του;<br /><br />ε) Θα μελετηθεί με διατομή διπλού κλάδου το τμήμα Μάλια – Χερσόνησος μήκους 14 Km, προκειμένου να μελετηθεί πλήρως χωρίς ενδιάμεσα κενά με διατομή διπλού κλάδου και διαχωριστικό στηθαίο στη μέση, ο άξονας «Ηράκλειο – ʼγιος Νικόλαος»;<br /><br />στ) Θα δοθεί προτεραιότητα από την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν πρώτα τα έργα του Β.Ο.Α.Κ. που αφορούν το Νομό Λασιθίου προκειμένου οι κάτοικοι του να μην αισθάνονται -δικαιολογημένα- ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αφού σε τελική ανάλυση πέρα από τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τις ίδιες απαιτήσεις από την Πολιτεία; Εάν ναι, ποιο θα είναι το ύψος των χρηματοδοτήσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών; <br /><br /><br /><br /> Ο ερωτών,<br /><br /> <br /><br /> Ιωάννης Πλακιωτάκης<br /> Βουλευτής Λασιθίου<br />

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
ΣΗΤΕΙΑ
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
ΚΡΗΤΗ
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
ΛΑΣΙΘΙ
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ