Οι παρατηρήσεις του Δημάρχου Ιεράπετρας για την Α΄φάση αναθεώρησης του χωροταξικού

15 Προβολές

Πολλά λάθη στην καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών της Ιεράπετρας καταγράφει η πρόταση αναμόρφωσης του χωροταξικού σχεδιασμού που συζητήθηκε καταρχήν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως επισημαίνει στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης και για το οποίο έγινε ήδη μια πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή παραγόντων της Δημοτικής Αρχής, της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο νομό. (βλέπε φωτο).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των παρατηρήσεων που αποστάλησαν στην Περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς:

Παρακάτω διατυπώνουμε κάποιες παρατηρήσεις επί της Α’ φάσης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης που έχει τεθεί σε διαβούλευση, με αναφορές σε λάθη, παραλείψεις και διαφορετικές απόψεις που έχουμε για επί μέρους θέματα. Δυστυχώς οι προθεσμίες δεν επιτρέπουν να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν την 24/1/2013.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλά λάθη στην καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών π.χ. αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο Ιεράπετρας (και Σητείας) έχει μετατραπεί σε Κέντρο Υγείας, δεν καταγράφεται η ύπαρξη και λειτουργία της Σχολής ΤΕΙ Ιεράπετρας κλπ. Επίσης υπάρχουν λάθη σε τοπωνύμια, τα οποία δυστυχώς αναπαράγονται ακολούθως σε διάφορες άλλες μελέτες. Γι’ αυτό παρακαλούμε να διορθωθούν. Η αναφορά μας γι’ αυτά τα σημεία γίνεται παρακάτω ανά τεύχος και σελίδα των κειμένων.
Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει ουσιαστική σημασία στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας, διότι ρυθμίζει το χώρο με βάση τις κατευθύνσεις που επιλέγονται και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για τις κατευθύνσεις αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιστημονικές απόψεις αλλά να εισακούεται η άποψη της κοινωνίας (όπως ελπίζουμε να εκφραστεί στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτήσει σχετικά). Ειδικότερα πρέπει να αξιολογηθούν οι διάφορες προτάσεις της μελέτης στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο και στο μέτρο που ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στο ξεπέρασμά της. Εμείς, σε αυτό το στάδιο, έχουμε την άποψη ότι στην αποτίμηση του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ, υπάρχει εμμονή των μελετητών σε κάποιες αυστηρές οικολογικές απόψεις για πολλά κρίσιμα σημεία.
Αναφερόμαστε στο καθεστώς των περιοχών NATURA, όπου η κατεύθυνση που δίδεται, χωρίς να υπάρχουν καν διαχειριστικές μελέτες, είναι να τίθενται σοβαρές δεσμεύσεις και περιορισμοί για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες. Κατά τη γνώμη μας αν δεν δεχθεί η τοπική κοινωνία την αναγκαιότητα προστασίας των οικοσυστημάτων, μάλλον είναι σίγουρο ότι αντί προστασίας θα προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά σ’ αυτά. Για όλα τα μέτρα ελέγχου πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία με τη βέλτιστη εφικτή λύση, την οποία κατά τη γνώμη μας επεξεργάστηκαν τα υποκείμενα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή τα εγκεκριμένα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Για τη θεσμοθέτηση αυτών ελήφθησαν υπόψη οι γνώμες των τοπικών κοινωνιών που συγκεράστηκαν με τις ανάγκες προστασίας των μνημείων, τοπίων, οικοσυστημάτων και λοιπών προστατευτέων ζωνών, υπήρξαν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, γνωμοδοτήσεις φορέων και υπηρεσιών και ελήφθη η τελική απόφαση θεσμοθέτησης από το αρμόδιο κρατικό όργανο. Επομένως μας κάνει εντύπωση η συλλήβδην απαξίωσή των ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ με το πρόσχημα ότι δε συνάδουν με το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ. Μάλλον, αντίθετα, πρέπει πολύ προσεκτικά να συνεκτιμηθούν και να ληφθούν υπόψη στην τροποποίηση που επιχειρείται, ενσωματώνοντας αυτές τις ψηφισμένες αποδοχές της κοινωνίας.
Ειδική επισήμανση κάνουμε παρακάτω στα θέματα του Νομού Λασιθίου. Κατά τη γνώμη μας η αναπτυξιακή υστέρηση του Νομού σαφώς προέρχεται σε σημαντικό βαθμό και από τις επιλογές του χωροταξικού σχεδιασμού. Δυστυχώς κατά τη θεσμοθέτηση του ισχύοντος πλαισίου οι παρατηρήσεις και προτάσεις των τοπικών φορέων (όπως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου) δεν εισακούστηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει ότι οι μελετητές αγνοούν τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση στο Νομό (παράδειγμα τα αρχικά αναφερόμενα λάθη). Αναφέρουμε επίσης το συμπέρασμα της ίδιας της μελέτης, ότι δεν επαληθεύτηκε η πρόβλεψη του ΠΠΧΣΑΑ «για αύξηση του μεριδίου του Λασιθίου στον τουρισμό της Κρήτης ως αποτέλεσμα πολιτικών που θα στόχευαν να αλλάξει το τουριστικό μοντέλο προς περισσότερο ποιοτικό τουρισμό». Η παραπάνω έκφραση αφορά και υποκρύπτει κυρίως τις μεγάλες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν, κατά τη γνώμη μας με ακραίο τρόπο, σε εκτεταμένες περιοχές του Νομού και έτσι η αδυναμία επενδύσεων μετονομάστηκε σε στροφή στην ποιότητα. Για όλα υπάρχει ένα μέτρο και γι’ αυτό, στην αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου, πρέπει να συμπεριληφθούν κριτήρια όπως η δυνατότητα που παρέχεται για επενδύσεις μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ως προς τις περιοχές «με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου», όπως προσδιορίστηκαν από το εγκεκριμένο ΠΠΧΣ, ήταν σίγουρα ατυχής η αρχική προσπάθεια γεωγραφικού προσδιορισμού αυτών. Ήδη προτείνεται τροποποίηση με τον προσδιορισμό περιοχών ως Τοπίων Ιδιαίτερης Σημασίας, συμπεριλαμβάνοντας μαζί περιοχές προστασίας οικοσυστημάτων, περιοχές προστασίας περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικών τόπων κλπ. Υπάρχει ασάφεια στο στόχο της πρότασης αυτής και των επιχειρούμενων επιπέδων προστασίας των τοπίων, αλλά και στη σκοπιμότητα συνδιαχείρισης οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πρέπει πριν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις αυτές τουλάχιστον να διευκρινιστούν όλα τα παραπάνω σημεία.
Αναφέρω τέλος 3 θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Δήμο Ιεράπετρας.
Στο ισχύον πλαίσιο έχει υποβαθμιστεί η σημασία του οδικού άξονα «Ιεράπετρα- Πηλαλήματα-Σητεία», ενώ θεωρείται από όλους μέρος του Νότιου Οδικού ʼξονα της Κρήτης. Ο άξονας αυτός δεν αναφέρεται καν στους κύριους οδικούς άξονες, παρά τις τότε παρατηρήσεις των φορέων του Νομού. Έτσι δεν αξιολογείται σωστά η ένταξη στο ΠΕΠ της Παράκαμψης Κουτσουρά- Μακρύ Γιαλού, του τμήματος Ιεράπετρα-Φέρμα και Πηλαλήματα προς Σητεία +3 km και η ολοκλήρωση των μελετών των τμημάτων Φέρμα –Κουτσουράς και Πηλαλήματα –Σητεία. Στην τροποποίηση του χωροταξικού σχεδίου πρέπει να αναφερθεί ρητά η σημασία του άξονα αυτού ως τμήματος του ΝΟΑ Κρήτης.
Επίσης στο ΠΠΧΣΑΑ δε δίδεται έμφαση στην ανάγκη σε νερό του νότιου και ανατολικού τμήματος του Νομού και δεν αναγράφονται τα αναγκαία έργα φραγμάτων και Λ/Ξ. Σήμερα, όμως η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει αυτές τις επιτακτικές ανάγκες κυρίως για άρδευση αλλά και για ύδρευση του Ν. Λασιθίου και έχει εγκρίνει την ένταξη σημαντικών έργων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013». Συγκεκριμένα, έχουν ενταχθεί τα φράγματα Αγίου Ιωάννη και Λιθινών, η νέα προσαγωγός φράγματος Μπραμιανών από περιοχή Μύρτου, αλλά και η Λ/Ξ Χοχλακιών Παλαικάστρου. Επίσης προωθείται η μελέτη σημαντικών άλλων έργων διαχείρισης υδατικών πόρων όπως οι μελέτες φράγματος Μύρτου, Λ/Ξ Τσικαλαριών και Λαπάθου καθώς και το υπόγειο διάφραγμα Μύρτου. Θα έπρεπε ο χωροτάκτης να λάβει υπόψη του τα παραπάνω σταθμίζοντας την αναπτυξιακή των συμβολή. Στα παραπάνω προσθέτουμε και ένα μεγάλο σχεδιασμό ενιαίας διαχείρισης υδατικού δυναμικού του νότιου τμήματος Ν. Λασιθίου (προκαταρκτική έκθεση Παυλάκη), που εντάσσει μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων έργων, μαζί με άλλα, σε ένα σύστημα μακρόπνοης ενιαίας διαχείρισης ύδρευσης και άρδευσης στο νότιο τμήμα του Νομού Λασιθίου, δίδοντας λύση στη λειψυδρία και προοπτικές στην ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισμού.
Ως προς τη σημασία της πόλης της Ιεράπετρας, μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης στο νότο, αντί για τον προβλεπόμενο εμπλουτισμό έχουμε αποδυνάμωση υπηρεσιών. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να βρεθούν άλλα μέτρα ισχυροποίησης του αστικού κέντρου της Ιεράπετρας για να ανταποκριθεί στο ρόλο που προορίζεται.
Επισυνάπτουμε πίνακα με άλλες παρατηρήσεις και προτάσεις διορθώσεων για θέματα της περιοχής του Δήμου μας, αναφέρουμε όμως και λάθη γενικά για το Νομό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα