Μικρή η αποχή στο Λασίθι

21 Προβολές

<p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" border="0"> <!–a–> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Μικρή ήταν η αποχή στο Νομό Λασιθίου σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε σύνολο 69,147 εγγεγραμμένων , ψήφισαν 42,751, με την απόχη να φτάνει το 38,17%. Πρώτο κόμμα στο Νομό είναι το ΠΑΣΟΚ με 53,76% με δεύτερη την ΝΔ με ποσοστό 26,84. Αναλυτικά τα αποτελέσματα :</p> <p>&#160;</p> <p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">Σε <b>169</b> επι συνόλου <b>169</b> Εκλ. Τμημάτων</td> <td align="right"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="110" border="0"> <tbody> <tr> <td align="left" width="10"><font color="#ff0000" size="2"><b>100%&#160;</b></font></td> <td class="tdborder1" valign="middle" nowrap="nowrap" width="100"><img height="20" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/r.gif" width="100" align="absMiddle" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="10">&#160;</td> </tr> <tr> <td> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="rowcolor1" align="left">ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ</td> <td class="rowcolor1" align="right" colspan="2">69.147</td> <td class="rowcolor1" valign="middle" align="center" rowspan="2">&#160;</td> </tr> <tr> <td class="rowcolor1" align="left">ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ</td> <td class="rowcolor1" align="right" colspan="2">42.751</td> </tr> <tr> <td class="rowcolor1" align="left">ΑΠΟΧΗ</td> <td class="rowcolor1" align="right" colspan="2">26.396</td> <td class="rowcolor1" align="right"><font class="tdtnr7">38,17%</font></td> </tr> <tr> <td class="rowcolor1" align="left" width="35%">ΑΚΥΡΑ</td> <td class="rowcolor1" align="right" width="15%">639</td> <td class="rowcolor1" valign="middle" align="right" width="25%" rowspan="2">1.133</td> <td class="rowcolor1" valign="middle" align="right" width="25%" rowspan="2"><font class="tdtnr7">2,65%</font></td> </tr> <tr> <td class="rowcolor1" align="left">ΛΕΥΚΑ</td> <td class="rowcolor1" align="right">494</td> </tr> <tr> <td class="rowcolor1" align="left">ΕΓΚΥΡΑ</td> <td class="rowcolor1">&#160;</td> <td class="rowcolor1" align="right"><b>41.618</b></td> <td class="rowcolor1">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%" border="0"> <!–b–> <tbody> <tr> <td class="tdtnr2" align="left">ΛΑΣΙΘΙΟΥ</td> <td class="tdlastexp" align="right">Tελικά αποτελέσματα.</td> </tr> </tbody> </table> <!–/b–><br /> <left></left><!– graph –> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <!–b–> <tbody> <tr> <td valign="bottom" width="60%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="452" border="0"> <!–b–> <tbody> <tr> <td valign="bottom" align="left" width="2" bgcolor="#000000"><img height="168" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/b.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="107" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#0000ff"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="87" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="215" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#009800"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="195" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="16" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#ff0000"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="16" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#ff17ff"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="13" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#9a00ff"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="14" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#00ff00"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" valign="bottom"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"><img height="18" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="1" border="0" alt="" /></td> <td class="tdgraphborder" valign="bottom" bgcolor="#efefef"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="54" border="0" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="4" border="0" alt="" /></td> <td valign="bottom" align="left"><img height="1" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/i.gif" width="5" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#000000" colspan="21"><img height="2" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/bsh.gif" width="10" border="0" alt="" /></td> </tr> <tr> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">26,84%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">53,76%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">3,92%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">4,09%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">3,27%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">3,61%</td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr5" valign="bottom" nowrap="nowrap" align="right" colspan="2">4,51%</td> <td>&#160;</td> </tr> <tr> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" height="50" alt="ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/Nd.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΠΑ.ΣΟ.Κ." height="50" alt="ΠΑ.ΣΟ.Κ." src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/pasok.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" height="50" alt="ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/kke.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΣΥ.ΡΙΖ.Α." height="50" alt="ΣΥ.ΡΙΖ.Α." src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/syriza.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΛΑ.Ο.Σ." height="50" alt="ΛΑ.Ο.Σ." src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/laos.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td align="center" colspan="2"><img title="ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ" height="50" alt="ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/eco.gif" width="50" /></td> <td>&#160;</td> <td class="tdtnr6" align="center" colspan="2"><img height="50" src="http://ekloges.lasithinet.gr/images/syndlogos/loipoi.gif" width="50" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p>&#160;</p> <p> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="95%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="rowcolor2" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">1</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">11.171</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">26,84%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#009800" –> <td class="rowcolor1" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#009800">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">2</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΠΑ.ΣΟ.Κ.</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">22.375</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">53,76%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#FF0000" –> <td class="rowcolor2" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#ff0000">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">3</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">1.630</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">3,92%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#FF17FF" –> <td class="rowcolor1" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#ff17ff">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">4</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΣΥ.ΡΙΖ.Α.</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">1.704</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">4,09%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#9A00FF" –> <td class="rowcolor2" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#9a00ff">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">5</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΛΑ.Ο.Σ.</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">1.360</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">3,27%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#00FF00" –> <td class="rowcolor1" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#00ff00">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">6</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">1.503</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">3,61%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#FFFF00" –> <td class="rowcolor2" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#ffff00">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">7</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΔΡΑΣΗ</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">149</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor2" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr7" align="right">0,36%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <!– bgcolor="#FFFF00" –> <td class="rowcolor1" valign="top" width="12%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="50%" bgcolor="#ffff00">&#160;</td> <td class="tdtnr5" align="right" width="50%">8</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td class="rowcolor1" valign="top" width="68%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td width="94%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="left">ΠΑ.Μ.ΜΕ.</td> </tr> <tr> <td class="tdtnr6" align="left">&#160;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="right" width="6%"><!– candidates link –></td> </tr> </tbody> </table> </td> <!–td></td–> <td class="rowcolor1" valign="top" width="10%"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="tdtnr5" align="right">157</td> </

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
ΣΗΤΕΙΑ
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου