Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

7 Προβολές

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Εξέταση αιτήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

2. «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τους τίτλων σπουδών»

3. « Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

4. «Εξέταση αίτησης προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης» 5. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 4415/01-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΕΠ46ΜΤΛΗ-ΠΙ8) Απόφασης με θέμα:«Ορισμός Προϊσταμένων οργανικά 1/θεσίων Νηπιαγωγείων της Π.Ε Λασιθίου»

5. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου» «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου προσωρινού αναπληρωτή εκπ/κου κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 (μουσικής) εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

Και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. «Εξέταση αιτήματος Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου»

2. «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

3. «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

4. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»

5. «Μερική τροποποίηση Απόφασης 6496/19-10-2020 Απόφασης με θέμα: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου».

6. «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

7. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 6223/07-10-2020 απόφασης με θέμα: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών»

8. «Ανάθεση διδακτικής απασχόλησης»

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Πασπαράκης Γιάννης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Προς : – Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου – Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου – Όλους τους συναδέλφους μας – ΜΜΕ

Email: alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367

ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823

ΠΥΣΠΕ 19/10/2020

Θέμα 1ο: «Εξέταση αιτήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

Ομόφωνα εγκρίναμε τη συνάφεια όλων των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Σε τρεις περιπτώσεις που δεν είχαν υπογραφή οι τίτλοι σπουδών από τον επιβλέποντα καθηγητή ζητήσαμε λόγω του ιδιότυπου καθεστώτος που επικρατεί στο πανεπιστήμιο να μπορεί ο συνάδελφος να αναγνωριστεί με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο.

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τους τίτλων σπουδών»

Εγκρίναμε ομόφωνα όλους τους τίτλους σπουδών .Σε περίπτωση συναδέλφου που είχε αναγνωριστεί από το ΣΑΕΠ και δεν είχε αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ζητήσαμε την αναγνώριση ως ισότιμου καθώς έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο επιβεβαίωσαν την ισοτιμία. Ωστόσο ζητήθηκε από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ να δοθεί γνωμάτευση εγγράφως από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου. Σε περιπτώσεις μη συνάφειας ελέγξαμε το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα και όπου ήταν δυνατό δόθηκε η συνάφεια.

Θέμα 3ο: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

Οι ώρες που πλεονάζουν σε σχολικές μονάδες ζητήσαμε να παραμείνουν στις σχολικές μονάδες προκειμένου σύμφωνα με τον 4189/18 να παρασχεθεί ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλη στήριξη. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλές σχολικές μονάδες μπορεί να υπάρχουν μαθητές μας με ιδιαιτερότητες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρέμβασης και αυτές οι ώρες αξιοποιούνται ώστε να υπάρχει παιδαγωγική παρέμβαση σε αυτούς τους μαθητές. Συνεπώς οι ώρες ειδικοτήτων που δόθηκαν από το ΠΥΣΠΕ δεν μετακινήθηκαν σε άλλες σχολικές μονάδες αλλά παρέμειναν στις υπάρχουσες προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Θέμα 4ο: «Εξέταση αίτησης προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης» 5. «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 4415/01-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΕΠ46ΜΤΛΗ-ΠΙ8) Απόφασης με θέμα: «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικά 1/θεσίων Νηπιαγωγείων της Π.Ε Λασιθίου»

Οι αιρετοί στηρίζουν τις αιτήσεις των συναδέλφων και θέτουν ως αρχή την αξιοκρατία μεταξύ των συναδέλφων οι οποίοι αιτούνται την απόσπαση τους βάζοντας τα κοινωνικά κριτήρια και όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ως μόρια απόσπασης. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου αντιμετωπίζονται με ευαισθησία οι περιπτώσεις απόσπασης και συνεπώς εγκρίνονται τέτοιες αιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση οι αιρετοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιδιαίτερη περίπτωση κάθε συναδέλφου στηρίζουν τις αιτήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το μόνο ΠΥΣΠΕ στο οποίο γίνονται δεκτές αιτήσεις απόσπασης με γνώμονα ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και ισονομίας.

Θέμα 5ο : «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου» «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου προσωρινού αναπληρωτή εκπ/κου κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 (μουσικής) εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αιτήσεις

ΠΥΣΠΕ 29/10/2020

Θέμα 1ο: «Εξέταση αιτήματος Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου»

Το αίτημα αφορούσε την τροποποίηση της διάθεσης ωρών εντός της σχολικής μονάδας και ομόφωνα εγκρίθηκε.

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

Η συνάδελφος για την αναγνώριση του τίτλου της οποίας εκκρεμούσε βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο εγκρίθηκε έπειτα από την προσκόμισή του. Ωστόσο η συνάδελφος που στον τίτλο της οποίας δεν είχε γίνει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ απορρίφθηκε. Ο ΔΟΑΤΑΠ συνεδριάζει περιοδικά συνεπώς οι συνάδελφοι βρίσκονται δέσμιοι και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους τίτλους τους. Προτείναμε μια φόρμουλα όπου με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ότι είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και τη βεβαίωση κατάθεσης στον ΔΟΑΤΑΠ να γίνεται η αναγνώριση. Επίσης στην περίπτωση μεταπτυχιακού κολλεγίου που είναι αναγνωρισμένο από το ΔΣΑΕΠ ζητήσαμε να γίνει δεκτό αφού ο φορέας αυτό δύναται να πιστοποιεί τίτλους σπουδών.

Θέμα 3ο: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

Οι πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών που μετακινούνταν εκτός έδρας από πόλη σε πόλη διατέθηκαν σε μια πόλη σε όλες τις περιπτώσεις πλην δυο περιπτώσεων. Η μια αφορούσε ειδικότητα ειδικής αγωγής που εκ περιτροπής ζητήθηκε παραπάνω από το ειδικό σχολείο και για να μην απολυθεί ο συναδέλφους για το λάθος του διευθυντή του σχολείου από το ΠΥΣΠΕ του έγινε ανάθεση ωρών σε 2 πόλεις για να συμπληρώσει. Επίσης σε περίπτωση που υπήρχε ζήτημα μετακίνησης με ειδικότητα γενικής αγωγής τοποθετήθηκε για επιπλέον ώρες σε σχολείο που ήδη συμπλήρωνε προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά ζητήματα. Σε περιπτώσεις που για συντρέχουν κοινωνικοί και ιδιαίτεροι λόγοι και όταν δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, το ΠΥΣΠΕ τροποποιεί αποφάσεις διάθεσης προκειμένου να ωφεληθεί ο συνάδελφος και το σχολείο όπου είναι δυνατό.

Θέμα 4ο: «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»

Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αποφάσεις ωστόσο σε μια περίπτωση που απορρίφθηκε λόγω εργασίες σε φορές που είναι φροντιστήριο και αποτελεί ιδιωτικό φορέα που αντίκειται στη σχετική νομοθεσία ζητήσαμε να μας δοθεί μια διευκρινιστική.

Θέμα 5ο: «Μερική τροποποίηση Απόφασης 6496/19-10-2020 Απόφασης με θέμα: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου».

Οι πλεονάζουσες ώρες διατέθηκαν ομόφωνα στις σχολικές μονάδες που της ζήτησαν προκειμένου να αξιοποιηθούν σε ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλη στήριξη. Στην περίπτωση που η εισήγηση ήταν να φύγουν 2 ώρες από ολιγοθέσιο σχολείο αυτές μετακινήθηκαν στο σχολείο τοποθέτησης το οποίο θα της αξιοποιήσει στη συνέχεια.

Θέμα 6ο: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, εκτός έδρας προσωρινής τοποθέτησης»

Η ανάθεση αφορά εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που τοποθετήθηκαν στην προηγούμενη φάση προσλήψεων και τους ανατέθηκε η συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τα ελλείμματα που είχαν ζητηθεί από τις σχολικές μονάδες.

Θέμα 7ο: «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 6223/07-10-2020 απόφασης με θέμα: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναπληρωτών»

Η τροποποίηση αφορά συνάδελφο ειδικότητας η οποία αντιμετώπιζε ζητήματα μετακίνησης μιας και η ειδικότητας της συμπληρώνει ωράριο σε πολλές σχολικές μονάδες .Η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε από απομακρυσμένη σχολική μονάδα και συμπλήρωσε τις επιπλέον ώρες σε σχολική μονάδα που από 2 ώρες τοποθετήθηκε 4 ώρες.

Θέμα 8ο: «Ανάθεση διδακτικής απασχόλησης»

Ομόφωνα εγκρίναμε την αίτηση η οποία αφορούσε τη στήριξη μαθητών οι οποίοι δεν παρακολουθούν τον κύκλο των μαθημάτων στο σχολείο αλλά παραμένουν σπίτι τους λόγω ζητημάτων υγεία κλπ και στηρίζονται παιδαγωγικά από εκπαιδευτικούς.

Την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης

1. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης»

2. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»

3. «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

4. «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

5. «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου για το Ωδείο Φραγκίσκος Λεονταρίτης»

6. «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για την απασχόλησή back office, στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί»

Θέμα 1ο : «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης»

Ομόφωνα εγκρίναμε την αίτηση συναδέλφου παράλληλης στήριξης να αναλάβει εξολοκλήρου το μαθητή στον οποίο είχε τοποθετηθεί για κάποιες ώρες στην δεύτερη περίπτωση οι αιρετοί στήριξαν τη συνάδελφο να πάρει βελτίωση θέσης ωστόσο η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ δεν τη στήριξε παρότι υπήρχε θέση στην περιοχή προτίμησής της και το αίτημά της συναδέλφου απορρίφθηκε. ΟΙ βελτιώσεις θέσης γίνονται πάντοτε με γνώμονα τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια – μοριοδότηση αποσπάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και την προσκόμιση επίκαιρων δικαιολογητικών τα οποία τεκμαίρουν την αίτηση. Έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια η αξιοκρατία και η ισονομία. Μεταξύ των συναδέλφων.

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και άδειας απασχόλησης σε άλλον φορέα του Δημοσίου»

Ομόφωνα εγκρίναμε τις αιτήσεις των συναδέλφων όπου αυτό προβλεπόταν από τις σχετικές εγκυκλίους. Στην περίπτωση που εκκρεμούσε δικαιολογητικό σύμβασης εργασίας το οποίο να αποδεικνύει ότι οι ώρες απασχόλησης είναι εκτός διδακτικού και εργασιακού ωραρίου σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του, ζητήσαμε να κατατεθεί ως ελλιπές δικαιολογητικό και να προσμετρείται η αίτηση από την ημερομηνία πρώτης κατάθεσης.

Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήσεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους τίτλων σπουδών»

Ομόφωνα εγκρίναμε τις δυο αιτήσεις συνάφειας και θέσαμε ξανά ως αιρετοί πως άμεσα η συνάδελφος που έχει αναβληθεί δυο φορές η αναγνώριση από το ΠΥΣΠΕ λόγω αναγνώρισης από φορέα πέρα του ΔΟΑΤΑΠ να αναγνωριστεί.

Θέμα 4ο: «Αξιοποίηση διδακτικών ωρών που πλεονάζουν σε Δημ. Σχ. της Π.Ε Λασιθίου»

Οι πλεονάζουσες ώρες που προέκυψαν σε σχολικές μονάδες και έπειτα από την αιτιολογημένη εισήγηση και την έγκριση από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων παρέμειναν στις σχολικές μονάδες προκειμένου να αξιοποιηθούν για ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλη στήριξη σε μαθητές που το έχουν ανάγκη.

Θέμα 5ο: «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου για το Ωδείο Φραγκίσκος Λεονταρίτης»

Ομόφωνα εγκρίναμε την ένσταση του συναδέλφου έπειτα από την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων που αναφέρουν ότι ο φορέας αποτελεί ωδείο το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και δεν αποτελεί φροντιστήριο.

Θέμα 6ο: «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για την απασχόλησή back office, στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί»

Η ένσταση της συναδέλφου ειδικής αγωγής ΠΕ 71 η οποία αφορούσε την προηγούμενη απόφαση του ΠΥΣΠΕ να τοποθετηθεί σε back office εργασία. Σύμφωνα με την επίκαιρη εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ.136503/Ε3/08-10-2020/ΥΠΑΙΘ και θέμα: Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια ειδικού σκοπού και απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι), εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις σχολικές μονάδες.

Σχετική είναι και η αριθ. 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ 3882/Β΄/12-9-2020) υπουργική απόφαση (*2) με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

(*2) Στην παρ. 3 του μονού άρθρου της 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ 3882/Β΄/12-9-2020) ΥΑ ορίζεται ότι: 3. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) όπως εκάστοτε ισχύει, απουσιάζουν προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας και παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ υποστήριξης οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ δύνανται να απασχολούνται σε υπηρεσίες back office, όπως για τη γραμματειακή υποστήριξη σχολικών μονάδων ή σε διοικητικές θέσεις Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Ομοίως, σε υπηρεσίες back office δύνανται να απασχολούνται και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που έχουν δηλώσει και υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο τμήμα για παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι αιρετοί στήριξαν τη συνάδελφο και ζήτησαν τη δημιουργία τμημάτων στο νομό και για την γενική αγωγή προκειμένου οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη σχετική άδεια να απασχολούνται και να μην βρεθούν στην δύσκολη θέση να παρουσιαστούν στην σχολική μονάδα τους με όποιο κίνδυνο αυτό ενέχει ακόμα και με την παροχή back office εργασίας, την παροχή απρόσκοπτης εκπαίδευσης σε μαθητές όταν υπάρχουν απουσίες εκπαιδευτικών προκείμενου να μη βρίσκεται το σχολείο στη δύσκολη θέση να αξιοποιεί εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήμα να αναλαμβάνουν τμήματα και την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας από προσωπικό ειδικής αγωγής σε μαθητές οι οποίοι αν και έχουν σχετική γνωμάτευση δεν έχουν ακόμα παράλληλη στήριξη. Η λύση που προτείνουν οι αιρετοί είναι η πλέον δόκιμη και βιώσιμη για τα σχολεία και τους συναδέλφους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης