Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες “Συνεργασία” & “Ο τροχός”

17 Προβολές

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν την Παρασκευή 23/11/12 ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Συνεργασία” κ. Δημήτρης Κουνενάκης , η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ο τροχός” (στη Σητεία) κ. Αικατερίνη Γουλιέλμου, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Λασιθίου κ. Μπάμπης Αντωνακάκης, ο Διευθυντής του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας κ. Τσαντάκης Μανόλης και ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ο τροχός” κ. Νίκος Πετράκης.
Σκοπός της παρουσίασης του “Δικτύου Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού” και “Συν-Εργασίες” είναι η σωστή και άρτια πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης , των φορέων καθώς και των ενδιαφερόμενων των Πράξεων που αφορούν τις δράσεις στήριξης ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Περιοχή Παρέμβασης
Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» στον ʼγιο Νικόλαο
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» στεγάζεται στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – 72100 ʼγιος Νικόλαος – Τηλ: 28410 91110 – Fax: 28410 91120 – E-mail: synergasia@anlas.gr – Website: http://www.synergasia-anlas.gr/
Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» που λειτουργεί με τη μορφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω 10 Εταίροι:
1) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος)
2) Δήμος Αγίου Νικολάου
3) Δήμος Ιεράπετρας
4) Δήμος Σητείας
5) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
6) Επιμελητήριο Λασιθίου
7) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου
8) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανάπτυξη Κρήτης
9) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνική Εκπαιδευτική
10) Πολιτιστικός Σύνδεσμος Αλβανών διαμενόντων στο Νομό Λασιθίου
Στόχος: Η Πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που έχει στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.
Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι 100 άτομα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Επίσης θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και να εφοδιαστούν από την Τοπική Υπηρεσία ή το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι γραμμένοι, με «ειδικό παραπεμπτικό» το οποίο θα καταθέσουν μαζί με τυποποιημένη αίτηση.
β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου).
γ) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Από τους 100 ωφελούμενους, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Στη Σητεία
Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300
Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr
http://topeko.oas.gr/
Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Φορείς Υλοποίησης:
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ο ΤΡΟΧΟΣ» απαρτίζεται από δέκα (10) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα:
1.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
2.ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3.ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4.ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
5.ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
6.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
7.ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
8.ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
9.ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
10.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στόχος τους είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.
Ο στόχος των Τοπ/EKO είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:
• να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
• να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
• να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Μ. Χνάρη με τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη
ΚΡΗΤΗ
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Μ. Χνάρη με τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
Χωρίς κατηγορία
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχους του περιοδικού “Αμάλθεια”- 20 χρόνια ίδρυσης και κικλοφορίας
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχους του περιοδικού “Αμάλθεια”- 20 χρόνια ίδρυσης και κικλοφορίας
Ελληνοτουρκικά : Αγνοώντας τους αφελείς και τους ανεύθυνους
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ελληνοτουρκικά : Αγνοώντας τους αφελείς και τους ανεύθυνους
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
ΚΡΗΤΗ
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
ΚΡΗΤΗ
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΣΗΤΕΙΑ
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
ΣΗΤΕΙΑ
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι
ΣΗΤΕΙΑ
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι