ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑ TELE-ΚΡΗΤΗ: Ουδεμία σχέση έχω με την αναστολή λειτουργίας του

42 Προβολές

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με τα όσα ψευδή και ανακριβή αναφέρονται σε διαφημιστική ανακοίνωσή του τηλεοπτικού σταθμού TELE-ΚΡΗΤΗ, από τον ιδιοκτήτη του καναλιού κ. Ανατολιωτάκη, έχω να επισημάνω τα εξής:

Τα όσα μου καταλογίζει ο κ. Ανατολιωτάκης εκτός από χονδροειδή ψέματα είναι και μυθεύματα, τα οποία πλάθει στη σφαίρα της φαντασίας του.

Κατανοώ την ανάγκη του να αποποιηθεί τις προσωπικές ευθύνες του για το κλείσιμο του τηλεοπτικού σταθμού TELE-ΚΡΗΤΗ, αλλά εγώ δεν θα του επιτρέψω να με χρησιμοποιήσει ως εξιλαστήριο θύμα και να συκοφαντεί το πρόσωπό μου.

Βασικός υπεύθυνος για το κλείσιμο του τηλεοπτικού σταθμού TELE-ΚΡΗΤΗ είναι ο κ. Ανατολιωτάκης.

Ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά, διότι δε λειτουργούσε νομότυπα, δεν σεβάστηκε τις συμβάσεις που υπέγραψε με το ελληνικό κράτος και διότι, πήρε χρήματα από το κράτος που δεν τα απέδωσε στους δικαιούχους τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανατολιωτάκης ως ιδιοκτήτης της εταιρείας EUROCOURSE & ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, συμμετείχε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με τίτλο: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Του εγκρίθηκαν δύο προγράμματα κατάρτισης συνολικού προϋπολογισμού 576.000,00€ με τη συμβατική υποχρέωση, να καταρτίσει 50 άνεργους στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που διατηρούσε και να τους απασχολήσει υποχρεωτικά σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.

Όπως όριζε η σύμβαση που υπέγραψε ο κ. Ανατολιωτάκης με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα έπρεπε να διεξαχθεί έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να διαπιστωθεί:

> Αν υλοποίησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που του είχαν εγκριθεί σύμφωνα με τους όρους που απορρέουν από τη Σύμβαση, την Τεχνική Προσφορά του Προγράμματος, την Προκήρυξη και το ΕΣΔΕΚ.

> Αν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε

> Αν ήταν πλήρη και νόμιμα τα δικαιολογητικά και λοιπά παραστατικά στοιχεία – έντυπα που παρέδωσε καθώς και η αξιοπιστία των πληροφοριών που είχε δηλώσει και το

> Αν είχε διεξάγει έγκαιρα και νόμιμα την πληρωμή των ελέγξιμων δαπανών των προγραμμάτων κατάρτισης του φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, διεξήγαγε έλεγχο στην εταιρεία EUROCOURSE & ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του κ. Ανατολιωτάκη, στις 19 Ιανουαρίου 2015.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι στα υποέργα που υλοποιούσε η εταιρεία του, παρουσιάζονταν αποκλίσεις, σε σχέση με τα οριζόμενα στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες κατάρτισης.

Ειδικότερα:

1. Ο ελεγχόμενος Ανάδοχος δεν είχε υποβάλλει έγγραφο της σύμφωνης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο πριν την έναρξη της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης για την άντληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών που εμπίπτουν στο πλαίσιο των παρεκκλίσεων του άρθρου 4, ΚΕΦ Β, παρ.V της υπ΄αριθμ. Κεφ. Β παρ.V της υπ’ αριθμ. 55582/1933/25-07-2008 (ΦΕΚ 1491/τ. Β΄/29-07-2008) Κ.Υ.Α., στο πρόγραμμα με κωδ. 8 του ελεγχόμενου υποέργου 53, κατά παράβαση του άρθρου 4.1.4 της οικείας Σύμβασης.

2. Ο ελεγχόμενος Ανάδοχος δεν είχε υποβάλλει στην Αρμόδια Υπηρεσία κανένα έγγραφο για τις αντικαταστάσεις 7 καταρτιζομένων του προγράμματος 08 του ελεγχόμενου υποέργου 53 κατά παράβαση του άρθρου 6.9. της αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232/07-05-2014 Υπουργικής Απόφασης.

3. Ο ελεγχόμενος Ανάδοχος δεν είχε υποβάλλει στην Αρμόδια Υπηρεσία τεκμηριωμένο αίτημα για τη συμμετοχή του εκπαιδευτή κ. Αντώνη Αθανασίου, μη ενταγμένου στο ΕΒ μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα

με το άρθρο 4 παρ. Β σημείο V 10 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 55582/1933/25-07-2008 ΚΥΑ καθώς και

4. Ο ελεγχόμενος Ανάδοχος δεν υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας το έγγραφο κατάστασης κατανομής των καταρτιζομένων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής του προγράμματος 8 του ελεγχόμενου Υποέργου σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της οικείας Σύμβασης.

Βάσει των ανωτέρω, η ελεγκτική ομάδα πρότεινε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 37.421,41 € το οποίο παρακρατήθηκε από την επόμενη δόση χρηματοδότησης του υποέργου με αριθμό ΟΠΣ 53 του αναδόχου φορέα «EUROCOURSE & ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, γίνεται κατανοητό ακόμη και απο τον πιο δύσπιστο, ότι τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Ανατολιωτάκης, είναι προφάσεις εν αμαρτίες.

Κύριε Ανατολιωτάκη, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

Για το λόγο αυτό:

Σας καλώ να σταματήσετε άμεσα την επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας κατά της προσωπικότητάς μου.

Σας καλώ να αποσύρετε άμεσα τη δυσφημιστική προς το πρόσωπό μου ανακοίνωση του καναλιού σας.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε άμεσα στην έκκλησή μου, σύντομα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τη δικαιοσύνη.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.