Δήμος Αγ.Νικολάου:Οι παραλίες μας είναι ασφαλείς και καθαρές!

11 Προβολές

<p>Αναφορικά με τις παραλίες μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:<br /> <strong style="font-size: 10px;">· Οι δειγματοληψίες και οι μικροβιολογικές αναλύσεις</strong> για το σύνολο των βραβευμένων με Γαλάζια σημαία ακτών που διαχειρίζεται η ΔΑΕΑΝ πραγματοποιούνται από το εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ» διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με αριθμό πιστοποιητικού 270 για την διενέργεια τέτοιων αναλύσεων.<br /> <strong style="font-size: 10px;">·&#160;Για τη διατήρηση των Γαλάζιων σημαιών</strong>, θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από την αρχή ως την λήξη της&#160; κολυμβητικής περιόδου με μεσοδιαστήματα των 15 ημερών.<br /> <strong style="font-size: 10px;">·&#160;Τα τελευταία αποτελέσματα αναλύσεων νερού</strong> από την δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 03/08/2009 είναι τα παρακάτω: <em style="font-size: 10px;">(ΔΑΕΑΝ)</em><br /> <strong style="font-size: 10px;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br /> <br /> </span></span></span></strong>&#160; <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="383" style="margin: auto auto auto 4.9pt; width: 287pt; border-collapse: collapse; font-size: 10px;" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr style="height: 81.25pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;500)</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΔΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;100)</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E. COLI ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;500)</span></span></strong><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΚΟΠΡΑΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΑΝΑ 100ml (&lt;185)</span></span></strong><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></strong></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΥΔΙ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">0</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΣ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΣ (ΜΑΡΙΝΑ)</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΧΑΒΑΝΙΑ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΛΜΥΡΟΣ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></span></td> </tr> <tr style="height: 13.5pt; font-size: 10px;"> <td width="117" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 87.6pt; height: 13.5pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 13.5pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 13.5pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 13.5pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 13.5pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri;"><br /> &#160;</span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span>Όπως είναι εμφανές, τα νερά των παραλιών είναι πεντακάθαρα και τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων είναι κατά πολύ κατώτερες (από 6 έως 250 φορές κατώτερες του επιτρεπτού και με μια περίπτωση μηδενικής μέτρησης). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικά κατά πόσο κατώτερες του επιτρεπτού είναι οι παραπάνω μετρήσεις (για παράδειγμα στην παραλία του Αλμυρού τα ολικά κολοβακτηριοειδή είναι στο 0.8% του επιτρεπτού ορίου ενώ τα </span><span>E</span><span>. </span><span>Coli</span><span> </span><span>είναι στο 0.4% του επιτρεπτού ορίου)<br /> </span></span></span></span>&#160; <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="402" style="margin: auto auto auto -9.6pt; width: 301.5pt; border-collapse: collapse; font-size: 10px;" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr style="height: 81.25pt; font-size: 10px;"> <td width="142" valign="bottom" style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></td> <td width="61" valign="bottom" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 45.65pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;500)</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ ΚΟΠΡΑΝΩΔΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;100)</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">E. COLI ΑΝΑ 100ml (ΟΡΙΟ &lt;500)</span></span></strong><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></strong></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 81.25pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΚΟΠΡΑΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ ΑΝΑ 100ml (&lt;185)</span></span></strong><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&#160;</span></span></strong></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="142" valign="bottom" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΥΔΙ</span></span></strong></td> <td width="61" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45.65pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1,00%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4,00%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">0,80%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">0,00%</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="142" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΣ</span></span></strong></td> <td width="61" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45.65pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4,00%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17,00%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3,40%</span></span></td> <td width="66" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 49.85pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2,16%</span></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt; font-size: 10px;"> <td width="142" valign="bottom" style="border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 106.3pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><strong style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ΑΜΜΟΣ (ΜΑΡΙΝΑ)</span></span></strong></td> <td width="61" valign="bottom" style="border-style: none solid solid none; border-color: rgb(236, 233, 216) windowtext windowtext rgb(236, 233, 216); border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 45.65pt; height: 12.75pt; background-color: transparent; font-size: 10px;"><span style=&

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.