Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης

9 Προβολές

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» 1ο υποέργο «Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση» θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στην Επαρχιακή Οδό 20 Παχειά ʼμμος – Ιεράπετρα – Μύρτος – Όρια Περιφερειακής Ενότητας από Τετάρτη 19-2-2014 έως Παρασκευή 14-3-2014.
Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο του έργου και τις καιρικές συνθήκες
Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση όπως αυτή θα τους υποδεικνύεται επί τόπου του έργου (κατάλληλη σήμανση – οδηγίες προσωπικού) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα