Αναφορά Κ. Δερμιτζάκη για τη μελέτη του δρόμου Ιεράπετρας – Φέρμα?

91 Προβολές

Αναφορά του Βουλευτή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ Κωστή Δερμιτζάκη προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την περιοχή Φερμα Ιεράπετρας για τη μελέτη του δρόμου Ιεράπετρας – Φέρμα που υπονομεύει το μέλλον της περιοχής.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΦΕΡΜΩΝ»
Ο Βουλευτής Λασιθίου Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης καταθέτει αναφορά το έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων, επαγγελματιών, ξενοδόχων περιοχής Ιεράπετρας- Φέρμα Δήμου Ιεράπετρας στο οποίο τονίζουν ότι «Διαφωνούν  με  την   εγκεκριμένη  μελέτη και εκτέλεση του  έργου, όπως έχει  σχεδιαστεί το έτος   2005  από το Μελετητικό Γραφείο  Αθηνών   ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ.  Μ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ  ΣΥΝ  ΕΠΕ  και προωθείται να  εκτελεστεί  ως  ώριμο  από την Περιφέρεια  Κρήτης» .
Επισημαίνουν « Το έργο  είναι πλήρως ΑΝΤΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ και ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΣ,  διότι    υποβαθμίζει   περιβαλλοντικά  την περιοχή  με τα τεχνικά έργα  που απαιτεί να  γίνουν  ( ανισόπεδοι κόμβοι ),   εμποδίζει την   ανάπτυξη  στο μέλλον  και   δεν    εξυπηρετεί   τη σκοπιμότητα για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά ,  δηλαδή την βελτίωση του δρόμου Ιεράπετρας  – Φέρμα. Δεν λαμβάνει υπόψη του ότι  σχεδόν ολόκληρη   η   περιοχή  στην οποία μελετήθηκε και σχεδιάστηκε  το έργο  το  2005, σήμερα το  2014  και  στο μέλλον   περισσότερο    έχει    αστική    μορφή,  κατοικίες, ξενοδοχεία και καταστήματα. Διχοτομεί το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του δήμου μας   δηλαδή    το Ανατολικό μέτωπο της  πόλης, χωρίς να  παίρνει   υπόψη τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 530/2009 (πρώην ΣΧΟΑΠ)  Δήμου Ιεράπετρας, ως Περιοχής   Ειδικής  Προστασίας   και τη Ζώνη  Τουριστικής  Ανάπτυξης.»
Επίσης «Δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των  ήδη  υφιστάμενων Επιχειρήσεων –   Ξενοδοχειακών    Μονάδων   και   την    οποιαδήποτε μελλοντική    ανάπτυξη  των  μεγάλων  τουριστικών    ξενοδοχειακών     μονάδων  που   έχουν σχεδιαστεί   και κατασκευάζονται ,  τα    οποία προσφέρουν   θέσεις εργασίας στους συμπολίτες μας   και    είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου οι θέσεις αυτές θα ελαττωθούν δραματικά, λόγω της απαξίωσης της περιοχής και των επιχειρήσεων. Καταδικάζει τον τόπο μας  μελλοντικά    να διεκδικήσουμε ένα νέο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας  με σύγχρονες προδιαγραφές, ο οποίος θα εξυπηρετεί τα μελλοντικά    έργα ανάπτυξης   σε επίπεδο χώρας (πετρέλαια νότια της Κρήτης , Αεροδρόμιο Σητείας- Ιεράπετρας, σύνδεση με τον Διευρωπαϊκό δρόμο Παχειάς ʼμμου -Ιεράπετρας ). Δεν προβλέπει καμία σύνδεση με τους υφιστάμενους δευτερεύοντες δρόμους αγροτικούς ή μη, ώστε να εξυπηρετούνται οι   πολίτες και   οι  περιούσιες των Δημοτών».
Για όλα τα παραπάνω   και με σκοπό να προφυλάξουν το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών τους ενάντια σε αυτούς που μεθοδευμένα προσπαθούν να απαξιώσουν το μέλλον του Δήμου Ιεράπετρας, ζητούν ήπια παρέμβαση – βελτίωση στο οδικό δίκτυο των 7,5 χιλ.
Ζητούν επίσης « Την  ΑΚΥΡΩΣΗ  του εν λόγω Έργου,   που   καταστρέφει  το παρόν    και το  μέλλον  στην ευρύτερη περιοχή του  Δήμου  Ιεράπετρας   και   εξυπηρετεί  άλλες  σκοπιμότητες   και συγκεκριμένα ανταγωνιστικές   περιοχές.  Την εξάλειψη   από  τον   αναφερόμενο δρόμο και σε  οποιαδήποτε   μελέτη   γίνει  μελλοντικά   ο χαρακτηρισμός ΝΟΑΚ  [ Νότιος  Οδικός  ʼξονας  ], αφού όλη  σχεδόν  η περιοχή   Ιεράπετρα  – Κουτσουνάρι   έχει   πλέον   αστικοποιηθεί. Την σύνταξη  νέας μελέτης     μετά από διαβούλευση των δημοτών  που θα παίρνει  υπόψη τον χαρακτήρα της περιοχής με ήπιες  επεμβάσεις  διεύρυνσης  του δρόμου  Ιεράπετρας – Φέρμα   όπου   απαιτούνται  και   κατασκευή  πεζοδρομίων , ποδηλατοδρόμο   για εξυπηρέτηση των    κατοίκων  και των  επισκεπτών  της ευρύτερης   περιοχής    καθώς  και   ηλεκτροφωτισμός στο σύνολο της.  Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί  βορειότερα των αστικών περιοχών νέος δρόμος ο οποίος να φέρει τον χαρακτηρισμό ΝΟΑΚ ( Νότιος  Οδικός  ʼξονας) και ο οποίος θα έχει την δυνατότητα   να  εξυπηρετεί  μελλοντικά  όλες τις μεταφορικές  ανάγκες και κυρίως τα βαρέα φορτία  μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης και θα δημιουργήσει νέες  ευκαιρίες   και το       κόστος   των  απαιτούμενων  απαλλοτριώσεων   για  τη νέα   χάραξη    θα   είναι   ελάχιστο».
 

Επισυνάπτεται το έγγραφο.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα 3-11-2014
Ο καταθέτων Βουλευτής
Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΦΕΡΜΩΝ

Στις 22 Οκτωβρίου  στα γραφεία του  Πολιτιστικού Συλλόγου  Αγίου Ιωάννη  Ιεράπετρας,  κάτοικοι ,  μηχανικοί,   επαγγελματίες και Ξενοδόχοι   της ευρύτερης περιοχής του Δήμου  Ιεράπετρας   – Κουτσουναρίου και    Αγίου  Ιωάννη   συγκεντρώθηκαν   με σκοπό να  συζητήσουν και να αποφασίσουν  για την αποδοχή ή  απόρριψη   της  μελέτης του έργου   Νότιου Οδικού  ʼξονα –   Βελτίωση  Τμήματος  Ιεράπετρας  Φέρμα.
<< Μετά από  ενημέρωση από  τον  αρμόδιο για το θέμα  Μηχανικό του Δήμου Ιεράπετρας  κ. Γιώργο Βαρδακη  και συζήτηση που ακολούθησε ,  παρουσία  συνολικά  200 και πλέον  πολιτών του   Δήμου   Ιεράπετρας  ,καταλήξαμε και αποφασίσαμε  τα παρακάτω>>, αναφέρουν στο ψήφισμα διαμαρτυρίας που εξέδωσαν οι δημότες που διαφωνούν με τη μελέτη. 
<< Διαφωνούμε  με  την   εγκεκριμένη  μελέτη και εκτέλεση του  έργου  , όπως έχει  σχεδιαστεί το έτος   2005  από το Μελετητικό Γραφείο  Αθηνών   ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ.  Μ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ  ΣΥΝ  ΕΠΕ  και προωθείται να  εκτελεστεί  ως  ώριμο  από την Περιφέρεια  Κρήτης     .     ΔΙΟΤΙ :
 Η  σκοπιμότητα για την οποία  σχεδιάστηκε  αρχικά το έργο , ως μελέτη  Βελτίωσης του δρόμου Ιεράπετρας  – Φέρμα   ,   στην   πορεία   των  μελετών  άλλαξε  και     μετατράπηκε  σε  εντολή   έργου ΝΟΤΙΟΣ  ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ -ΦΕΡΜΑ  ΧΘ   0 –  7500  ΧΙΛ.  [  ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ]  
 Το έργο  αρχίζοντας  από  την περιοχή  Περιστεράς  Ιεράπετρας  και  καταλήγοντας στο Ξενοδοχείο  CORIVA -ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ  [ Κουτσουναρι ] σε μήκος 7,5 χιλ.   προτείνει  να  κατασκευαστούν    τρία [3] αστικά  τμήματα  συνολικού μήκους  2950  μέτρων  με  πλάτος  δρόμου  24  μέτρα  και σε ορισμένα  σημεία   36  μέτρα , οπου  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  πέντε [5] ανισόπεδοι  κόμβοι  σε  μήκος   5,5  χιλ. με διαχωριστική  νησίδα  πλάτους  2,5  μέτρων  καθώς και  δυο ισόπεδοι  κόμβοι  στην περιοχή   Κουτσουνάρι  .
Αυτά  προτείνονται   στην μελέτη  Βαρδουλάκη  και έχουν εγκριθεί  από την Περιφέρεια Κρήτης   ΑΝΤΙ  για  τέσσερις  ισόπεδους κόμβους  που   προέβλεπε η   αρχική   εγκεκριμένη  μελέτη  [ 2003 ]  ,  με  συνέπεια  τα  ακόλουθα  καταστροφικά  αποτελέσματα  για την  ευρύτερη   περιοχή του  Δήμου  Ιεράπετρας  :
 
 1.    Το έργο  είναι πλήρως ΑΝΤΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ και ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΣ  διότι    υποβαθμίζει   περιβαλλοντικά  την περιοχή  με τα τεχνικά έργα  που απαιτεί να  γίνουν  [ ανισόπεδοι κόμβοι  ]    ,   εμποδίζει την   ανάπτυξη  στο μέλλον  και   δεν    εξυπηρετεί   τη σκοπιμότητα για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά    ,  δηλ την  βελτίωση του δρόμου Ιεράπετρας  – Φέρμα [  ήπια   παρέμβαση  ] 
 
 2     Δεν λαμβάνει υπόψη του ότι     σχεδόν  ολόκληρη   η   περιοχή  στην οποία μελετήθηκε και σχεδιάστηκε  το έργο  το  2005   , σήμερα το  2014     και  στο μέλλον   περισσότερο    έχει    αστική    μορφή –  κατοικίες  –  Ξενοδοχεία  –  Καταστήματα .
 
3.       Διχοτομεί το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του δήμου μας   δηλ    το Ανατολικό μέτωπο της  πόλης  , χωρίς να  παίρνει   υπόψη τις προβλεπόμενες χρήσεις γης , τον χαρακτηρισμό  σύμφωνα με το ΦΕΚ 530/2009  [πρωην ΣΧΟΑΠ]  Δήμου Ιεράπετρας , ως Περιοχής    Ειδικής  Προστασίας   και τη Ζώνη  Τουριστικής  Ανάπτυξης  .
4.       Δεν προβλέπει  την  δημιουργία   πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου , την  πρόσβαση από ντόπιους συμπολίτες   ή και παραθεριστές  στην οποιαδήποτε βόλτα  στις ομορφιές   και   παραλίες   τις περιοχής μας.
5.       Δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία των  ήδη  υφιστάμενων Επιχειρήσεων –   Ξενοδοχειακών    Μονάδων   και   την    οποιαδήποτε μελλοντική    ανάπτυξη  των  μεγάλων  τουριστικών    ξενοδοχειακών     μονάδων  που   εχουν σχεδιαστεί   και κατασκευάζονται    ,  τα    οποία προσφέρουν   θέσεις εργασίας στους συμπολίτες μας   και    είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου οι θέσεις αυτές θα ελαττωθούν δραματικά ,λόγω τις απαξίωσης της περιοχής και των επιχειρήσεων.
6.       Καταδικάζει τον τόπο μας  μελλοντικά    να διεκδικήσουμε ένα νέο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας  με σύγχρονες προδιαγραφές ο οποίος θα εξυπηρετεί τα μελλοντικά    έργα ανάπτυξης   σε επίπεδο χώρας (πετρέλαια νότια της Κρήτης , Αεροδρόμιο Σητείας- Ιεράπετρας, σύνδεση με τον Διευρωπαϊκό δρόμο Παχειάς ʼμμου -Ιεράπετρας )  .
7.       Δεν προβλέπει καμία σύνδεση με τους υφιστάμενους δευτερεύοντες δρόμους αγροτικούς ή μη ,   ώστε να εξυπηρετούνται οι   πολίτες και   οι  περιούσιες των Δημοτών    .
8.       Καταστρέφει περιβαλλοντικά και οπτικά  την περιοχή  , τα  φυσικά   πλεονεκτήματα  του τόπου μας    και την   μοναδική   ομορφιά  του    ,   με   τα   τεράστια  τσιμεντένια έργα   και τους    πέντε  ανισόπεδους κόμβους σε  μήκος   7,5  χιλιομέτρων .
9.    Είναι βέβαιο ότι   Θα υπάρξει    αύξηση  των τροχαίων   ατυχημάτων    εφόσον   στην μελέτη αναφέρονται τόσο αστικά όσο   και   υπεραστικά τμήματα     της οδού  σε  συνέχεια   ,  αυξομειώνοντας    τις   ταχύτητητες  από 50 χιλ/ωρα   στα 120    χιλ/ωρα  ,  πράγμα  το οποίο     θα  επιβαρύνει  την  ατμόσφαιρα   και  με  ηχορύπανση  .
       Mετά από  πρωτοβουλία της  Περιφέρειας  Κρήτης   και της  Αντιπεριφερειάρχου κας  Πετράκη   ,  ενημερωθήκαμε   για πρώτη    φορά     την    Παρασκευή      10 -10-2014  από τον  μελετητή  του  κ. Βαρδουλάκη  ,     ενώ   η συγκεκριμένη οριστική   μελέτη   του έργου   έχει εγκριθεί  από το έτος   2006  και      παρ ότι   το έργο  είχε  ενταχθεί  ως  ώριμο    να  εκτελεστεί   στο  Επιχειρησιακό    Πρόγραμμα    « Κρήτης   και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013»  [   αλλα     τελικά   απεντάχθηκε ] , κληθήκαμε   για  διαβούλευση  …………….στις  10-10-  2014   .. σε  ένα   έργο  που   σχεδιάστηκε   ,   μελετήθηκε   και  εγκρίθηκε  παρά  τις εξαρχής   αντίθετες   αποφάσεις  της τότε Κοινότητας   Αγίου Ιωάννη  , χωρίς   την  τοπική κοινωνία  [ Δήμο  ]    και     τους   φορείς  της   ευρύτερης περιοχής  Ιεράπετρας.
           ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ και με σκοπό να προφυλάξουμε το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας ενάντια σε αυτούς που μεθοδευμένα προσπαθούν να απαξιώσουν το μέλλον του Δήμου Ιεράπετρας>> .
 
      ΖΗΤΟΥΝ  ΗΠΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΤΟ  ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ  7,5  ΧΙΛ
 
          << Επειδή υπάρχουν και αντίστοιχες περιοχές του νησιού μας όπως οι περιοχές    ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ , ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΤΑΛΙΔΑΣ,  για τις  οποίες   δημιουργήθηκε   δρόμος  ευρείας  κυκλοφορίας   εκτος  των  κατοικημένων  περιοχών   ,   οι κάτοικοι   της  περιοχής και το σύνολον των παρευρισκομένων, ορθώς και δίκαια  απαιτούν  να εφαρμοστεί και για το έργο  Ιεράπετρα - Φέρμα  Ιση μεταχείριση  και  ίδια λύση  ,  δηλαδή  δημιουργία του  δρόμου  ΝΟΑΚ  [ Νότιος  Οδικός  ʼξονας ]  Βορειότερα και εκτός των αστικών  αναπτυσσόμενων  περιοχών .
 
 ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΦΕΡΜΑ [ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ –  ΕΤΟΥΣ  2005    ]  ΚΑΙ  ΖΗΤΑΜΕ    : 
1.       Την  ΑΚΥΡΩΣΗ  του εν λόγω Έργου   που    καταστρέφει  το παρόν     και το  μέλλον  στην ευρύτερη περιοχή του  Δήμου  Ιεράπετρας   -κατοίκους –  επιχειρήσεις – Ξενοδοχεία    και    εξυπηρετεί   άλλες  σκοπιμοτητες   και συγκεκριμένα ανταγωνιστικές   περιοχές  .
 
2.       Την εξάλειψη   από  τον   αναφερόμενο δρόμο και σε  οποιαδήποτε   μελέτη   γίνει  μελλοντικά   ο χαρακτηρισμός ΝΟΑΚ  [ Νότιος  Οδικός  ʼξονας  ]  , αφού όλη  σχεδόν  η περιοχή   Ιεράπετρα  – Κουτσουνάρι   έχει   πλέον   αστικοποιηθεί.
 
3.       Την σύνταξη  νέας μελέτης     μετά από διαβούλευση των δημοτών  που θα παίρνει  υπόψη τον χαρακτήρα της περιοχής με ήπιες  επεμβάσεις  διεύρυνσης  του δρόμου  Ιεράπετρας –Φέρμα   όπου   απαιτούνται  και   κατασκευή  πεζοδρομίων  , ποδηλατόδρομο   για εξυπηρέτηση των    κατοίκων  και των  επισκεπτών  της ευρύτερης   περιοχής    καθώς  και   ηλεκτροφωτισμός στο σύνολο της  [ αστική  περιοχή  ]   .
 
              4.  Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί  Βορειότερα των αστικών περιοχών νέος Δρόμος ο οποίος να φέρει τον χαρακτηρισμό ΝΟΑΚ  [ Νότιος  Οδικός  Αξονας  ]  και ο οποίος θα έχει την δυνατότητα   να   εξυπηρετεί  μελλοντικά  όλες τις μεταφορικές  ανάγκες και κυρίως τα βαρέα φορτία  μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης και θα δημιουργήσει νέες  ευκαιρίες   και το       κόστος   των  απαιτούμενων  απαλλοτριώσεων      για  τη νέα   χάραξη    θα   είναι    ελάχιστο    .
Σε κάθε  περίπτωση  το κόστος  θα είναι    πολύ   μικρότερο   των      αποζημιώσεων    που     απαιτούν και   θα απαιτήσουν δικαστικά  τόσο το σύνολο  των Ξενοδοχείων που απαξιώνονται όσο και οι παρόδιοι     ιδιοκτήτες   κατοικιών και επιχειρήσεων   με μακροχρόνιους     δικαστικούς αγώνες  ,  εάν  εφαρμοστεί  η  μελέτη   του κ.  Βαρδουλάκη   που  προβλέπει  πέντε [ 5]  ανισόπεδους  κόμβους  και   συμπληρωματικές   απαλλοτριώσεις    118.800 στρεμμάτων   .
 Οι κάτοικοι   και  οι επαγγελματίες  είναι   πρόθυμοι να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν   ένα  σωστό    έργο  που  ωφελεί και  αναδεικνύει  την περιοχή .
                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
      Η   κατασκευή του έργου   Νότιος  Οδικός  Αξονας  [ Ν.Ο.Α.Κ]  Βελτίωση  Τμήματος  Ιεράπετρας  – Φέρμα   όπως σχεδιάστηκε  από το  έτος  2005   και   παρουσιάστηκε   στην συγκέντρωση της  10-10-2014 [ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ]   ΕΙΝΑΙ  ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ   ΚΑΙ  ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ  ,  εφόσον   σχεδιάστηκε  10 χρόνια  πριν     και συνεπώς    αγνοεί τις  σημερινές   πραγματικές  ανάγκες   [ αστικοποιημένη  περιοχή  ] ,  υποβαθμίζει  το σύνολο   της ευρύτερης   περιοχής του Δήμου   Ιεράπετρας  –  κατοίκους –    Επαγγελματίες  και   ειδικότερα   την  τουριστική  περιοχή  Ανατολικά   της   πόλης  , απαξιώνει  τις   παραλίες μας  [ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  – ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ  ]   ,   καταδικάζει σε μακροχρόνια  υπο-ανάπτυξη την περιοχή   μας     καταστρέφοντας     τις  πλέον παραγωγικές Τουριστικές     εγκαταστάσεις   και  τα  ξενοδοχεία  που   λειτουργούν   και  όσα  μελλοντικά  έχουν σχεδιαστεί   να  γίνουν   ,παρ ότι  προτείνεται  και   υπάρχει    εναλλακτική  λύση >>  .
 
Η  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ –ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
               ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   –  ΦΕΡΜΑ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
1.       Καλαϊτζάκη       Ασημίνα                 Δικηγόρος 
2.       Μουστακάκης   Εμμανουήλ          Μηχανολόγος  Μηχανικός 
3.       Καββουσανάκης   Ματθαίος           Αγρότης 
4.       Ασπραδάκης  Νικόλαος                  Καθηγητής 
5.       Τζουβελέκα  -Δραμητινού Ζωή      Επαγγελματίας
6.       Λαμπράκης   Γιάννης  [ ΦΡΙΤΖ]     Επαγγελματίας
7.       Παπαδάκης   Γεώργιος                    Ξενοδόχος 
8.       Τζαράκης      Γεώργιος                   Ξενοδόχος 
9.       Λαθουράκης    Εμμανουήλ             Επαγγελματίας  
10.   Φρονιμάκης   Νικόλαος                  Επαγγελματίας  
11.   Λιοντάκης      Ιωάννης                     Κάτοικος 
 

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη