Ανακοίνωση ΑΜΑΚ για την Κατάργηση των μαθημάτων “Γραμμικό και Ελεύθερο σχέδιο”, “Γεωλογία – διαχείριση Φυσικών Πόρων” και άλλων μαθημάτων από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων.

2 Προβολές

Με τις από 15.06.2020, υπ’ αριθ. 74181/Δ2 και 74182/ Δ2 αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 13338/Β’), αφαιρέθηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου η διδασκαλία μαθημάτων, μεταξύ των οποίων το “Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο’”, η “Ερευνητική – Συνθετική Εργασία” και η “Γεωλογία – Διαχείριση Φυσικών Πόρων”.

Οι αποφάσεις αυτές, συμπληρωματικές του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου – κολάφου για την παιδεία, αποτελούν ακόμη μια αιφνίδια κίνηση, χωρίς ίχνος διαβούλευσης και κατ’ επέκταση συναίνεσης του τεχνικού και όχι μόνο κόσμου. Το Υπουργείο αποφάσισε συν τοις άλλοις, να καταργήσει από την εκπαίδευση τα τελευταία τεχνικά και καλλιτεχνικά μαθήματα, αντί να προβεί στην ενίσχυσή τους.

Το Γραμμικό και το Ελεύθερο σχέδιο:

– Συνιστούν μια παγκόσμια γλώσσα, τη γλώσσα του τεχνικού χώρου σε όλο τον κόσμο. Είναι ο διεπιστημονικός κώδικας, ο τρόπος έκφρασης και η βάση συνεννόησης μεταξύ πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων, όπως η ιστορία – αρχαιολογία, η γεωγραφία, η αεροπλοΐα και ναυσιπλοΐα, η γεωργία κ.α.

– Περιλαμβάνονται ως μαθήματα στην εξεταστέα ύλη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Αρχιτεκτονικές και άλλες παρεμφερείς Σχολές.

– Αποτελούν χρησιμότατη γνώση και δεξιότητα για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως

απασχόλησης και μορφωτικού επιπέδου. Στην καθημερινότητα μας ερχόμαστε σε επαφή με σχέδια, τα οποία πρέπει να ‘’διαβάσουμε’’ και να κατανοήσουμε, όπως τα έντυπα συναρμολόγησης αντικειμένων και συσκευών, τα σχέδια διαφυγής ή όδευσης σε δημόσιους χώρους ή μουσεία, οι χάρτες που αποτυπώνουν την τοπογραφία και τον προσανατολισμό μιας περιοχής, τα αρχιτεκτονικά σχέδια του σπιτιού μας, ενός συμβολαίου ή συμφωνητικού και τόσα άλλα. Είναι βασική η ικανότητα αντίληψης και απεικόνισης του χώρου, η έννοια της κλίμακας, η δυνατότητα έκφρασης με πιο απτούς τρόπους και άλλα πολλά.

– Διδάσκονταν ως απλά μαθήματα επιλογής και μόνο στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ενώ στα Ευρωπαϊκά σχολεία, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία κ.α., είναι μαθήματα ενταγμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείο διαχείρισης, προγραμματισμού και εξεύρεσης λύσεων, σταδιακά και προσθετικά από τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (design thinking). Με την αφαίρεση, ακόμη και αυτής της βασικής γνώσης και δεξιότητας από το Λύκειο, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας απομακρύνεται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και σύγχρονα δεδομένα.

Η Γεωλογία – Διαχείριση Φυσικών Πόρων:

– Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις για τον κόσμο και τη φύση, γνώσεις απαραίτητες ακόμη και για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

– Αποτελεί βασικό μάθημα πολλών ειδικοτήτων των Πολυτεχνικών σχολών και όχι μόνο.

– Περιέχει απαραίτητες γνώσεις για την Ελλάδα, την πιο σεισμογενή χώρα στην Ευρώπη και από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο. Οι φυσικές καταστροφές είναι όλο και πιο συχνές στη χώρα μας, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη φύση όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες και υποδομές. Η χώρα μας έχει σημαντικό γεωλογικό πλούτο και οι βασικές γνώσεις σε θέματα γεωλογίας και φυσικών πόρων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενα της εκπαίδευσης.

Η Δευτεροβάθμια Γενική και Επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί για τους μαθητές τα θεμέλια της γνωσιακής αλλά και της κοινωνικοπολιτικής συγκρότησής τους ως ατόμων μιας κοινωνίας. Είναι ανεπίτρεπτη η υποβάθμισή της και η κατάργηση παροχής βασικών δεξιοτήτων και εφοδίων σκέψης- αντίληψης- έκφρασης.

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν συνιστά για τους εκπαιδευτικούς απλά μια βιοποριστική εργασία, παρά τις προσπάθειες για υποτίμηση και ευτελισμό του έργου τους, που ως γνωστό έχει άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη. Οι Μηχανικοί που στελεχώνουν τη Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση συμβάλλουν επάξια στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεταδίδοντας γνώσεις και εμψυχώνοντας τους νέους, ώστε να ενταχθούν στη σύγχρονη τεχνική αλλά και πολιτισμική πραγματικότητα.

Το γεγονός της κατάργησης των προαναφερθέντων μαθημάτων, πλην της απαράδεκτης διαδικασίας της λήψης της σχετικής απόφασης, γεννά εύλογα ερωτήματα που απαιτούν άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση:

· Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτής της προσέγγισης για την παιδεία, με την οποία κάθε άλλο παρά διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων επιτυγχάνεται;

· Ποια τα επιχειρήματα που καθιστούν περιττά τα σχετικά μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα;

· Υπάρχει κάποια πρόβλεψη δημόσιας, δωρεάν διδασκαλίας των σχετικών αντικειμένων προς τους μελλοντικούς υποψήφιους για εισαγωγή στις Αρχιτεκτονικές και άλλες συναφείς Σχολές;

· Ποια η εναλλακτική πρόταση για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που μένουν χωρίς αντικείμενο αλλά και για τους εκατοντάδες συναδέλφους αναπληρωτές που ήταν ενταγμένοι στην εκπαίδευση τόσα χρόνια;

Για τον τεχνικό κόσμο, είναι απαράδεκτη η κατάργηση των παραπάνω μαθημάτων.

Για όλη την κοινωνία, το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και νόμων που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια πρέπει να επαναξιολογηθεί και επαναπροσδιοριστεί με κριτήριο όχι μόνο το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης αλλά τη συνεισφορά της στη διαμόρφωση της κοινωνίας της ισότητας. Εξάλλου, η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες, που συνεισφέρουν με το υστέρημά τους γι’ αυτή και όχι μόνο.

Γι ‘ αυτούς τους λόγους,

θεωρούμε σοβαρή εκπαιδευτική υποβάθμιση την κατάργηση των παραπάνω μαθημάτων από τη διδασκόμενη ύλη στα ΓΕΛ και

απαιτούμε την ενίσχυση, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό τους, άμεσα, όπως επίσης και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
ΑΠΟΨΕΙΣ
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
ΚΡΗΤΗ
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΣΗΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
ΛΑΣΙΘΙ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
ΚΡΗΤΗ
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ
ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ