Αγ.Νικόλαος:Απόφαση για κλιμάκωση των αντιδράσεων…

24 Προβολές

<p>Με μεγάλη ανησυχία και θυμό διαπιστώνουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο νέο μεγάλο Δήμο της περιοχής μας. Εξ’ αρχής είχαμε τονίσει την ανάγκη της ενότητας, της συναίνεσης, της μετριοπάθειας και την αναγνώριση των ιδιαίτερων συμφερόντων της κάθε περιοχής, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του νέου Δήμου. Στα πλαίσια αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φορείς του Δήμου μας υποστηρίζουν ότι για λόγους που συμφέρει όλο το νέο Δήμο πρέπει να παραμείνει το όνομα "ʼγιος Νικόλαος".<br /> <br /> Παρά ταύτα κάποιοι παίζουν επικίνδυνα με τον τόπο και το νέο Δήμο και έτσι στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, επαναφέρεται το όνομα "Μιραμπέλο" για το νέο Δήμο. Κανένα Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής δεν στηρίζει αυτό το όνομα και αναρωτιόμαστε ποιοι κινούνται υπογείως και επιβάλουν πράγματα σε αντίθεση με τη θέληση των τοπικών κοινωνιών. Ζητούμε από τους φορείς και τους εκπροσώπους μας, να στηρίξουν το πάνδημο αίτημα των περιοχών μας, δηλαδή το όνομα ’ʼγιος Νικόλαος" για το νέο Δήμο θεωρώντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον συνολικά του Δήμου.<br /> <br /> Στα πλαίσια αυτά καλούμε σε εγρήγορση τους πολίτες και των τριών Δήμων, ώστε να στηρίξουν το νέο Δήμο, την ενότητα των κοινωνιών και την ηρεμία, απομονώνοντας όσους απεργάζονται το κοινό μας αίτημα. Καλούμε για αυτό τους φορείς και τους εκπροσώπους και των τριών Δήμων, καθώς και πολίτες την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 στις 19:00, στην αίθουσα του RΕΧ στον ʼγιο Νικόλαο, για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας και να πάρουμε αποφάσεις για τις κρίσιμες στιγμές του Δήμου μας.<br /> Η Συντονιστική Επιτροπή<br /> 1. Κουνενάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου<br /> 2. Σοφία Γιαννικάκη-Βιδάκη, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου<br /> 3. Χατζηδάκης Γεώργιος, πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 4. Μενεγάκης Γεώργιος, πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 5. Ζερβός Αντώνιος, πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 6. Λουκαράκης Ιωάννης, πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 7. Κων/νος Τσουκάκης, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας<br /> 8. Πεδιαδίτης Γεώργιος, επικεφαλής ελλάσωνος μειοψηφίας <br /> Οι Φορείς που δραστηριοποιούνται στον ʼγιο Νικόλαο<br /> <br /> <strong>«Αγώνας Διατήρησης του oνόματος του Δήμου Αγίου Νικολάου»</strong><br /> <br /> Πρόσκληση<br /> «Αγώνας Διατήρησης του oνόματος του Δήμου Αγίου Νικολάου»<br /> Η συντονιστική επιτροπή «Αγώνα Διατήρησης του ονόματος του Δήμου Αγίου Νικολάου» καλεί τους πολίτες και των τριών δήμων, στη συγκέντρωση που θα γίνει την Τρίτη 18 Μαΐου 2010, στο ΡΕΞ και ώρα 7.00 το απόγευμα, για να εκφράσουμε όλοι μαζί δυναμικά την αντίθεσή μας, στην αλλαγή του ονόματος του Δήμου μας, ώστε να καθορίσουμε από κοινού τις επόμενες κινήσεις μας.<br /> <br /> Απαιτούμε τη διατήρηση του ονόματος της πρωτεύουσας του Νομού Λασιθίου – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- αντί του ΔΗΜΟΥ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟΥ, που επιβλήθηκε χωρίς τη συναίνεση των τριών τοπικών κοινωνιών (Αγίου Νικολάου, Νεαπόλεως, Βραχασίου).<br /> Η Συντονιστική Επιτροπή<br /> <br /> <br /> <strong><br /> Ψήφισμα για το όνομα του Δήμου Αγίου Νικολάου</strong><br /> <br /> Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στη συνεδρίαση του στις 13-05-2010, αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, και ενόψει του σχεδίου "Καλλικράτης", με το οποίο ο Δήμος Αγίου Νικολάου η σημερινή πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου και έδρα του ομώνυμου Δήμου, συνενώνεται με το Δήμο Νεαπόλεως και την Κοινότητα Βραχασίου με προτεινόμενο όνομα "Δήμος Μιραμπέλου", <br /> α π ο φ ά σ ι σ ε ο μ ό φ ω ν α:<br /> Α) 1) Συμφωνεί με την προτεινόμενη συνένωση, θεωρώντας ότι η ευρύτερη περιοχή των τριών ΟΤΑ αποτελεί μια κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά, που αποτελούν βάση για σύνδεση και ανάπτυξη αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.<br /> 2) Θεωρεί ότι το όνομα του νέου Δήμου πρέπει να είναι ‘’ʼγιος Νικόλαος’’ όπως η πρόταση του ΙΤΑ για τους παρακάτω λόγους:<br /> α) Αναγνωρισιμότητας, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι πάντα σκόπιμο το όνομα ενός Δήμου να συμπίπτει με το όνομα της έδρας του.<br /> β) Λόγω της κρίσιμης σημασίας που έχει ο τουρισμός, η περιοχή έχει επενδύσει ιδιαίτερα και σε βάθος χρόνου στο όνομα ʼγιος Νικόλαος.<br /> γ) Σε ανάλογες περιπτώσεις όπως π.χ. Ηράκλειο και Χανιά το όνομα του νέου Δήμου ταυτίζεται με την έδρα και όχι με την επαρχία. Ζητούμε κάτι ανάλογο να γίνει και εδώ. Οι προτάσεις μας αυτές θεωρούμε ότι ωφελούν το σύνολο του νέου Δήμου και δεν μπαίνουν σε αντιπαράθεση με κανένα συνενούμενο ΟΤΑ. Αντιθέτως εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο νέος Δήμος να λειτουργήσει με συνθετικό τρόπο στα πλαίσια μια ισόρροπης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.<br /> <br /> Β) Την Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για τη διαχείριση του θέματος αποτελούμενη από τους:<br /> 1. Κουνενάκη Δημήτριο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 2. Σοφία Γιαννικάκη-Βιδάκη Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου<br /> 3. Χατζηδάκη Γεώργιο πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 4. Μενεγάκη Γεώργιο πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 5. Ζερβό Αντώνιο πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 6. Λουκαράκη Ιωάννη πρώην Δήμαρχο Αγίου Νικολάου<br /> 7. Κων/νο Τσουκάκη επικεφαλή μείζονος μειοψηφίας<br /> 8. Πεδιαδίτης Γεώργιος επικεφαλή ελλάσωνος μειοψηφίας<br /> <br /> ʼγιος Νικόλαος 13 Μαϊου 2010<br /> Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΟΥNΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ<br /> Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ – ΒΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ<br /> ΤΑ ΜΕΛΗ<br /> Θραψανιώτης Εμμανουήλ<br /> Κλώντζας Μιχαήλ<br /> Μπελούκας Γεώργιος<br /> Μασσάρος Σπυρίδων<br /> Κωστάκη-Βαρκαράκη Αφροδίτη<br /> Γεώργιος Ν. Βάρδας<br /> Αφορδακός Νικόλαος<br /> Καρατσής Πανίκος<br /> Λασηθιωτάκης Ιωάννης<br /> Τσουκάκης Κωνσταντίνος<br /> Μπετούρα Μαρία<br /> Πεπόνης Εμμανουήλ<br /> Σημαιάκη-Τζανάκη Γεωργία<br /> Κουνενάκης Κωνσταντίνος<br /> Αικατερινάκης Εμμανουήλ<br /> Πεδιαδίτης Γεώργιος</p>

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΣΗΤΕΙΑ
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
«Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου
ΚΡΗΤΗ
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου
Αίτημα στους Περιφερειακούς Συμβούλους από την ομάδα πρωτοβουλίας του Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Αίτημα στους Περιφερειακούς Συμβούλους από την ομάδα πρωτοβουλίας του Παλαικάστρου
Εκτός εντατικής του covid ο συμπολίτης μας
ΣΗΤΕΙΑ
Εκτός εντατικής του covid ο συμπολίτης μας
ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ… ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙ… ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ…
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ… ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙ… ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ…
RAPID test στη Ζάκρο.
ΣΗΤΕΙΑ
RAPID test στη Ζάκρο.
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΣΗΤΕΙΑ
Δημοτική παράταξη “Σητεία Μπροστά”: Ποιος τελικά λέει ψέματα;
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών του ΚΚΕ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με το οποίο αιτείται μέτρα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού του Δήμου