Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας Κρήτης της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας

19 Προβολές

Μέσα σε κλίμα έκδηλης ικανοποίησης και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, εκπροσώπων των Αγροτών και όλων των τοπικών Μ.Μ.Ε παρουσιάστηκε επίσημα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης (ΒΙC Κρήτης http://www.bicofcrete.gr/ ) στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας» της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, έδρα του νεοσύστατου φορέα.
Το «Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης» ή «BIC Κρήτης» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014 με την πρωτοβουλία φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της μεγαλονήσου με ιδιαίτερη τη συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας.

Πρόκειται για μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που συνέστησε η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς του νησιού με στόχο τη συμμετοχή, προώθηση και εκτέλεση αναπτυξιακών, ερευνητικών και άλλων Προγραμμάτων στο πλαίσιο του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς και το διεθνή χαρακτήρα του δικτύου, παρουσίασαν στους παρευρισκομένους τα ιδρυτικά μέλη και Εταίροι του BIC Κρήτης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος, Πρόεδρος του ΒΙC Κρήτης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γουλιδάκης, ο εκπρόσωπος και ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Καθηγητής κ. Δημ. Καφετζόπουλος, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Καθηγητής κ. Ευάγγελος Καπετανάκης, ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης.
Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος: «Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να βρίσκεται κοντά στα κοινωνικά προβλήματα και να στηρίζει και την ευαίσθητη ομάδα των αγροτών μας που θα έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στο νέο φορέα, καθώς σήμερα δεν απολαμβάνουν ανταποδοτικά ό,τι δικαιούνται. Σκοπός είναι η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση από την Ευρώπη για τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν τους αγρότες και τους επιχειρηματίες για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό και την τοπική ανάπτυξη».
Επίσης, κατά την εκδήλωση που συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του BIC Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, ο οποίος συνεχάρη τους πρωτεργάτες του ΒΙC Κρήτης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ίδρυση του αναπτυξιακού αυτού εργαλείου με έδρα την Ιεράπετρα και δήλωσε ότι ο Δήμος θα συνεργαστεί με τον νέο φορέα για τη στήριξη των αγροτών και των τοπικών επιχειρήσεων, και ο Αντιπρόεδρος του ΒΙC Κρήτης και του Πανελλήνιου Δικτύου των BICs κ. Δημήτριος Καραχάλιος, ο οποίος σημείωσε ότι το ΒΙC Κρήτης θα ασχοληθεί με τον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανακοίνωση ότι ήδη κατατέθηκε το πρώτο πρόγραμμα στο leader που αφορά την κοινωνική μέριμνα.
Αποστολή του νέου φορέα είναι η παροχή υπηρεσιών «δημοσίου» και μη κερδοσκοπικού «non profit» χαρακτήρα με περιοχή δράσης όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στον οποίο συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Ι.Τ.Ε., το Επιμελητήριο Λασιθίου, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Δίκτυο των BICs, είναι η συμμετοχή, η προώθηση και εκτέλεση στην Ελλάδα, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αναπτυσσόμενες καθώς και άλλες χώρες, Αναπτυξιακών, Ερευνητικών, ή άλλων Προγραμμάτων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων Κρατικών ή Διακρατικών ή Διεθνών Οργανισμών, στο πλαίσιο των εργασιών ενός κέντρου ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρήσεων “BUSINESS AND INNOVATION CENTER” σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.
Στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας, εντάσσεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μέσω της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, αφενός στις υπό ίδρυση και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του αγροτικού τομέα, της
μεταποίησης, του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τουρισμού, κλπ. και αφετέρου, των υφισταμένων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, που επιθυμούν να αναδιοργανωθούν με την παροχή ενός πλήρους φάσματος συμβουλευτικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ειδικότερα και σε συνδυασμό με την ως άνω αποστολή, ο σκοπός είναι:
• H επιστημονική τεχνική υποστήριξη, η υποβοήθηση και ο συντονισμός δραστηριοτήτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην Περιφέρεια Κρήτης, στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων Φορέων του Δημοσίου, Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, Επιστημονικών Φορέων, Επιμελητηρίων, Φορέων Συλλογικών Κοινωνικών και
Οικονομικών Συμφερόντων, καθώς και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, για την αξιοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών, ή άλλων Τοπικών, Εθνικών, Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών, ερευνητικών, ή άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
• Η παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας (Incubator) σε Αγροτικές και Επιχειρηματικές μονάδες στο πλαίσιο του γενικότερου σκοπού της εταιρείας, στον οποίο εντάσσεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, αφενός στις υπό ίδρυση και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης, του τομέα παροχής υπηρεσιών, της ενέργειας, του τουρισμού, κλπ.) και αφετέρου υφισταμένων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναδιοργανωθούν, με την παροχή μιας πλήρους φάσματος βοήθειας συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, Τοπικών, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών, που απευθύνονται σε, αγρότες, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρηματίες, φοιτητές, νέους, άνεργους, σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, παραγωγικών ομάδων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, κοινωνικών ομάδων, στελεχών της
Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων Φορέων του Δημοσίου, Επιστημονικών Φορέων και ενώσεων, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, με στόχο την συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην μείωση της ανεργίας, στην εξάλειψη του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ενίσχυση της πρόνοιας, που ενισχύουν την οικειοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από τις τοπικές κοινωνίες.
Το αντικείμενο των εργασιών του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, είναι η ενασχόλησή του με τα οριζόντια Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασίες με άλλους αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδος και
το εξωτερικό, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας.

Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στη δομή, τη στελέχωση και τη λειτουργία του, βασίζεται σε τρείς κυρίως άξονες που είναι οι εξής:
• Το Business Innovation Center (ως κέντρο συντονισμού)
• Η Θερμοκοιτίδα Αγροτικών & Επιχειρηματικών Μονάδων
• Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Το Business Innovation Center είναι ο ιθύνων νους, καθώς αποτελεί την επικεφαλής Συμβουλευτική Μονάδα του όλου εγχειρήματος, του οποίου το έργο επικουρείται αφενός, από την Μονάδα της Θερμοκοιτίδας, όπου θα ενθαρρύνονται και θα αναπτύσσονται καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως προς την κατεύθυνση νέων επιχειρηματιών, που θα κληθούν να αναπτύξουν παραγωγικά τις ιδέες τους.
Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους δύο πυλώνες τουεπιχειρησιακού σχεδιασμού, προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τόσο της περιοχής, όσο και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης, με συνεχείς και επαναλαμβανόμενους κύκλους εκπαίδευσης και σεμιναρίων κατάρτισης, που καλύπτουν δραστηριότητες από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, με έμφασή στις δραστηριότητες ενδιαφέροντος της Κρήτης.
Το BIC Κρήτης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βασικούς τομείς της επιχειρηματικότητας προς υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες όπως:
• Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων
• Διαγνωστικές Μελέτες – Αναλύσεις
• Μελέτες Επενδυτικών Προγραμμάτων
• Μελέτες Βιωσιμότητας
• Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
• Οργάνωση clusters αγροτικών επιχειρήσεων (κυρίως εξαγωγικών)
• Διαρθρωτικές Μελέτες
• Κλαδικές Μελέτες
• Σχέδια Marketing
• Πρόσβαση σε Πηγές Χρηματοδότησης
• Πρόσβαση σε Ξένες Αγορές και Αναζήτηση Εταίρων στο Διεθνή Χώρο
• Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα
• Οργάνωση και καθοδήγηση νέων επιχειρήσεων
• Κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών, επαγγελματιών και προσωπικού επιχειρήσεων
• Παρακολούθηση Υλοποίησης επενδυτικών έργων
• Υλοποίηση Μελετών Ευρωπαϊκών έργων
• Πληροφόρηση – Καθοδήγηση για εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα

Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι το γεγονός ότι το ΒΙC Κρήτης, που είναι πλήρες μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Business and Innovation Centers Network) με 160 πλήρη μέλη, είναι το τρίτο στη χώρα μας, μετά την Αττική και την Ήπειρο, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθούν παραρτήματα σε όλη την Κρήτη.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα