Έντονη είναι η διαμαρτυρία του Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ για το τμήμα τπυ ΒΟΑΚ “ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ”

10 Προβολές

Έντονη είναι η διαμαρτυρία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ για την υπερβολική καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. “ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ”. Όπως αναφέρουν σε επιστολή που υπογραφούν ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χωραφάς και ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Τσουκνάκης «Πρόκειται για ένα έργο που θα το αποκαλούσε κανείς “στοιχειωμένο” αφού μετά τη δημοπράτησή του το Σεπτέμβριο του 2003 φτάσαμε 3 περίπου χρόνια μετά – λόγω προσφυγών στο Σ.τ.Ε. – στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο! Στη συνέχεια, μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την εξέλιξη του έργου, προέκυψαν διάφορα ζητήματα»<br /><br />Η επιστολή :<br /><br /><br /><br />Αξιότιμοι Κύριοι,<br />Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας και την έντονη ανησυχία μας προς τους αρμοδίους για την υπερβολική καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. “ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ”. Πρόκειται για ένα έργο που κατ’ ουσία έχει σταματήσει εδώ και μήνες (παρά τις διαβεβαιώσεις ορισμένων ότι “το έργο εκτελείται κανονικά”) και μέχρι πρότινος κάθε φορά που περνούσε κανείς από εκεί, αναρωτιόταν πόσο ακόμη θα οξειδωθούν οι τοποθετημένοι εδώ και καιρό σιδηροπλισμοί σε ένα τμήμα του καταστρώματος της γέφυρας μέχρι τη σκυροδέτησή του (η οποία εντέλει έγινε προχθές). Εν τω μεταξύ, οι πολίτες και οι επισκέπτες της Σητείας χρησιμοποιούν τον παλιό και επικίνδυνο Εθνικό δρόμο, πληρώνοντας κόστος σε χρονικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία που ενίοτε συνοδεύονται και από φόρο αίματος…<br />Πρόκειται για ένα έργο που θα το αποκαλούσε κανείς “στοιχειωμένο” αφού μετά τη δημοπράτησή του το Σεπτέμβριο του 2003 φτάσαμε 3 περίπου χρόνια μετά – λόγω προσφυγών στο Σ.τ.Ε. – στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο! Στη συνέχεια, μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την εξέλιξη του έργου, προέκυψαν διάφορα ζητήματα (εργατικά ατυχήματα, καθυστερήσεις πληρωμών, οικονομικά προβλήματα του αναδόχου, κλπ.) τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και 1 χρόνο, να έχει ακόμη ανε-κτέλεστο πάνω από το 1/5 του φυσικού του αντικειμένου και το πλέον δυσάρεστο όλων είναι ότι τίποτα δεν υπάρχει στον ορίζοντα που να δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει και το έργο επιτέλους θα ολοκληρωθεί.<br />Δυστυχώς δεν πρόκειται για το μόνο υποέργο του Β.Ο.Α.Κ. που καθυστερεί αδικαιο-λόγητα. Κανείς π.χ. δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί, γιατί 10 σχεδόν χρόνια μετά την παράδοση σε κυκλοφορία του υποέργου της Παράκαμψης Χερσονήσου δεν έχει ακό-μη πέσει η 2η στρώση ασφαλτοτάπητα με συνέπεια τα οχήματα να διέρχονται από ένα επιεικώς απαράδεκτο οδόστρωμα, ή γιατί καθυστερούν τα Τεχνικά έργα σύνδε-σης με το τμήμα της Παράκαμψης Μαλλίων που ολοκληρώνεται, κ.α.<br />Η Ν.Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ. έχει εδώ και πάνω από 10 χρόνια αναδείξει την ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. στο Λασίθι σαν το κορυφαίο έργο υποδομής στο Νομό, μέσα από την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, κλπ. Στα πλαίσια λοιπόν της αγωνίας μας για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των υποέργων και των μελετών, συγκλήθηκε στις 30/10/2009 ειδική θεματική συνεδρίαση της Ν.Ε. με τη συμμετοχή Υπηρεσιακών Παραγόντων της Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ. προκει-μένου να ενημερωθούν τα μέλη της Ν.Ε. γιά την πορεία των έργων και μελετών του Β.Ο.Α.Κ. στο Λασίθι αλλά και στην Κρήτη γενικότερα. Από τη συζήτηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι για την καθυστέρηση της εξέλιξης των έργων και μελετών των οδικών τμημάτων του Β.Ο.Α.Κ. οι αιτίες κατά περίπτωση είναι διαφορετικές (καθυ-στερήσεις εγκρίσεων από Υπηρεσίες, προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων, ελ-λιπής προγραμματισμός και καθυστερήσεις στην κήρυξη απαλλοτριώσεων και στην ανάθεση απαραίτητων μελετών, γραφειοκρατική ακαμψία, αστάθμητοι παράγοντες, κλπ.). Για τις μεγάλες καθυστερήσεις των εργασιών στο υποέργο ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑ-ΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ η ενημέρωση που λάβαμε από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες είναι ότι σήμερα αυτές δεν οφείλονται σε έλλειψη διατιθέμενων πιστώσεων, αλλά η κατά-σκευάστρια εταιρεία αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα που έχουν σχέση με την οικονομική της ρευστότητα με συνέπεια οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, εξέφρασαν πάντως τη – συγκρατημένη ομολογουμένως – αισιοδοξία τους ότι το έργο εν τέλει θα ολοκληρωθεί.<br />Σήμερα, 6 μήνες μετά την προαναφερθείσα συνεδρίαση, το έργο ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑ-ΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ εξακολουθεί να βρίσκεται κυριολεκτικά σε τέλμα, με ελάχιστη ή μη-δενική εξέλιξη από τότε. Δίκαια λοιπόν οι φορείς και ο κόσμος του Νομού Λασιθίου και ιδιαίτερα στην περιοχή της Σητείας αγανακτούν, βλέποντας ένα – ακόμη – όνειρο χρόνων να παραμένει ανεκπλήρωτο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος. Οι έχοντες τις ευθύνες για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση θα πρέπει επιτέλους να τις αναλάβουν. Κανένας εμπλεκόμενος δε μπορεί να κρύβεται μεταθέτο-ντας ευθύνες σε άλλους, ούτε είναι δυνατό να διασπείρονται καθησυχαστικές διαβε-βαιώσεις ότι το έργο εκτελείται (!) και θα ολοκληρωθεί κανονικά. Αν η κατασκευά-στρια εταιρεία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και δεν προχωρεί το έργο, να κηρυχθεί άμεσα έκπτωτη και το έργο να ανατεθεί σε άλλο εργολήπτη. Αν οι καθυστερήσεις ο-φείλονται σε αβλεψίες ή στρεβλώσεις της Δ/σας Υπηρεσίας ή του Υπουργείου, αυτές να εντοπιστούν τώρα, να επιλυθούν το ταχύτερο και το έργο να τελειώσει. Κανείς δεν πιστεύει φυσικά ότι οι εμπλεκόμενοι που προαναφέραμε δεν επιθυμούν την ολοκλή-ρωση του έργου, πλην όμως τις σοβαρότατες συνέπειες από τις καθυστερήσεις δεν τις υφίστανται εκείνοι, αλλά τις πληρώνουν καθημερινά μόνοι τους οι Λασιθιώτες και κυρίως οι Σητειακοί. Αυτό θα πρέπει άμεσα να σταματήσει, αφού είναι κατάφωρα άδικο για μια περιοχή – ουραγό στον τομέα της ανάπτυξης σε επίπεδο Κρήτης και με τεράστιο έλλειμμα υποδομών.<br />Αξιότιμοι Κύριοι,<br />Με την επιστολή μας αυτή καταθέτουμε την αγωνία τη δική μας αλλά και των πολι-τών και των φορέων του Νομού Λασιθίου, για την τύχη ενός έργου ζωτικής σημασίας για τη Σητεία και το Λασίθι το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ουσιαστική αξιο-ποίηση του Αεροδρομίου και του Λιμανιού της πόλης που ολοκληρώνονται, με προ-φανή συσσωρευτικά οφέλη για όλο το Νομό. Παρακαλούμε λοιπόν τον καθένα σας από τη θεσμική θέση που κατέχετε, να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα πίεσης και πα-ρεμβατισμού για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες έχουν προκύψει, και να ολο-κληρωθεί επιτέλους το υποέργο του Β.Ο.Α.Κ. “ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑ – ΣΚΟΠΗ”. Είναι ένα έργο που η Σητεία και ο Νομός Λασιθίου εδώ και 10ετίες το δικαιούνται, το απαιτούν και θα πρέπει επιτέλους να τους αποδοθεί…<br />

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας