Τροπολογία για αρμοδιότητες του ΟΑΚ και απαλλοτριώσεις σχετικά με το έργο του ΒΟΑΚ

15 Προβολές

Στη βουλή βρίσκεται για ψήφιση η τροπολογία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του που αφορούν μεγάλα δημόσια έργα. Η μια από τις δυο ρυθμίσεις αφορά αποκλειστικά τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε σχέση με το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενώ η δεύτερη ρύθμιση που περιλαμβάνει η τροπολογία αφορά τόσο το έργο του ΒΟΑΚ, όσο και άλλα μεγάλα δημόσια οδικά έργα στο σκέλος των απαλλοτριώσεων με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας για τις αρμοδιότητες του ΒΟΑΚ:
«Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης» (Ο.Α.Κ. Α.Ε. ). η οποία ασκεί εφεξής το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη διοίκηση, την επίβλεψη και την συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που της ανατίθενται με υπουργική απόφαση».
Στο παραπάνω πλαίσιο, η παράγραφος 1 της περίπτωσης ι) του άρθρου 3 του Ν.4138/2013 η οποία ανέφερε ότι στους σκοπούς του ΟΑΚ περιλαμβάνεται:
ι) «Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006(Α’162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων» αντικαθίστανται ο σκοπός ως εξής:
«Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
Με την παραπάνω ρύθμιση πάντως, δεν γίνεται σαφές εάν αφαιρείται η αρμοδιότητα για τα έργα του ΒΟΑΚ από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Ο κ. Σπρίτζης πρόκειται να επισκεφθεί το προσεχές διάστημα την Κρήτη οπότε και αναμένεται να αποσαφηνίσει το νέο πλαίσιο.
Στην αιτιολογική έκθεση του πάντως το υπουργείο, για να καταδείξει την αναγκαιότητα ψήφισης της συγκεκριμένης ρύθμισης, αναφέρει πως με τον τρόπο αυτό θα γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.
Λέει συγκεκριμένα: «Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης προκειμένου να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο έργο και στους σκοπούς ιδρύσεώς του. Με την τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 συγκεκριμένα προβλέπεται πλέον ότι ο Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».

Ρύθμιση για τις απαλλοτριώσεις
Η δεύτερη ρύθμιση που προβλέπει η τροπολογία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφορά τις απαλλοτριώσεις όταν πρόκειται για δημόσια έργα και στοχεύει στην συντόμευση του χρόνου της διαδικασίας για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου (όπως η περίπτωση του έργου του ΒΟΑΚ). Στο κείμενο της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:
«Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργου και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τίθεται ρητά ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου, η πραγματοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών.
Επιτρέπεται δε με αποφάσεις των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπουργών, η υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, εφόσον έχουν συντελεστεί, τουλάχιστον κατά 75%, οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες».
Ειδικότερα στη σχετική ρύθμιση αναφέρεται ότι:
«Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4413/2016 (Α’ 148) αντικαθίστανται ως εξής: «Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών.
Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει εκπονηθεί η κατά το άρθρο 345 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 75% του φυσικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36».
Όπως γίνεται φανερό, η ρύθμιση αυτή, δίνει τη δυνατότητα της προκήρυξης μεγάλων εθνικών δημόσιων έργων (όπως ο ΒΟΑΚ) χωρίς να έχουν γίνει στο σύνολο τους οι απαλλοτριώσεις.

Πηγή:http://www.rethnea.gr/article.aspx?id=49826

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη