Την ένταξη έργων με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 για την ανάπτυξη της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3Crete) από τα Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης

10 Προβολές

Την ένταξη έργων με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 για την ανάπτυξη της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3Crete) από τα Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης 

Την ένταξη στο «Ε.Π Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ, 10 έργων επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης των Ερευνητικών Οργανισμών της Κρήτης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Τα έργα επικεντρώνονται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στη σημερινή υπογραφή των σχετικών αποφάσεων στη Περιφέρεια από τον Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν επίσης η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαρία Κασσωτάκη, η Προϊσταμένη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης Χρύσα Δασκαλάκη, και το στέλεχος της ΕΥΔ Μαρίνα Μπαστάκη. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δήλωση του χαρακτήρισε την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης με την συνεργασία των Εκπαιδευτικών-Ερευνητικών Ιδρυμάτων και ιδιωτικού τομέα. 

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης που είχαμε για την «έξυπνη εξειδίκευση» με τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νησιού είμαστε στην ευχάριστη θέση για την υπογραφή 10 προτάσεων από τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ που μέσα από τη δουλειά η οποία θα γίνει θα βγει η συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς. Είναι ερευνητικά προγράμματα που θα μας δώσουν την συνεργασία και τη συνέργεια για την έξυπνη εξειδίκευση για να μπορούμε να έχουμε έργα τα οποία θα είναι σύμπραξη μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης με τον ιδιωτικό τομέα» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Η έξυπνη εξειδίκευση, για πρώτη φορά μπήκε από πλευράς της ευρωπαϊκής επιτροπής, και όλα τα επόμενα χρόνια θα υλοποιούμε για την έξυπνη εξειδίκευση, για την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία, και εμείς από την πλευρά τη δική μας και με τους συνεργάτες μας, από τη διαχειριστική αρχή, από τη διεύθυνση αναπτυξιακού σχεδιασμού που είχαν την ευθύνη, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί βγαίνουν τα πρώτα 10 έργα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί υπάρχουν και συμπράξεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης. Είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που 

κάνουν και θεωρούμε ότι θα δώσουμε τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζονται για να μπορούμε να πάμε στη δεύτερη φάση τη σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των Ιδρυμάτων». 

Στόχος των έργων: 1. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να έχουν αποδεδειγμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις. 

2. Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση. 3. Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα, αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. 4. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας. 5. Η ευρεία διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση . Τα έργα θα υλοποιηθούν από τα ΑΕΙ &Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης . 

Τα έργα είναι: 

1 Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) 212.500,00 € 

2 Σύνθεση νέων υλικών για την ανάπτυξη φωτο-ηλεκτροχημικών διατάξεων παραγωγής H2 και αναγωγής CO2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 212.438,43 € 

3 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης φυτοπαθογόνων στο πεδίο ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 212.500,00 € 

4 Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) 204.612,85 € 

5 Ανάπτυξη πλατφόρμας δημιουργίας και αναπαραγωγής ψηφιακών παιχνιδιών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 198.786,27€ 

6 Υψηλής απόδοσης ηλιακές κυψέλες διπλής επαφής περοβσκιτών/III-V Ημιαγωγικών Νανοδομών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 212.500,00 € 

7 Σύστημα απεικόνισης μετεωρολογικών, βιοκλιματικών και ωκεανογραφικών πληροφοριών για τουριστικές εφαρμογές ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 204.382,50 € 

8 Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με τεχνητούς υφάλους ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 212.406,50 € 

9 Καινοτόμες διεργασίες χαμηλού κόστους για την παραγωγή ζωοτροφών ή εδαφοβελτιωτικών από τυρόγαλο και φυτικά υπολείμματα υπεραγορών – BEATLE ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 212.436,25 € 

10 Διαχρονικά Τοπία Πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 212.266,25 €

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
ΣΗΤΕΙΑ
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
ΚΡΗΤΗ
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
ΛΑΣΙΘΙ
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ