Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αιθαλομίχλης?

20 Προβολές

H αντιμετώπιση του φαινομένου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της αιθαλομίχλης ενόψει του φετινού Χειμώνα, συζητήθηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε στην Αθήνα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.
Στη σύσκεψη, υπό της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ Νάντιας Γιαννακοπούλου, παρουσία εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Αντιπεριφερειαρχών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επτά Περιφερειών της χώρας, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:
Τον έλεγχο στην αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας και στις εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες), τη λήψη μέτρων, την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης το θέμα χρηματοδότησης των σχετικών δράσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, ιδιαιτέρα στα αστικά κέντρα, αλλά και στην εντατικοποίηση και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη σύσκεψη η Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα