Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

24 Προβολές

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας) θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των ΠΣ κ.κ.:

α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Ανάδειξη αρχαίων πόλεων Δήμου Καντάνου-Σελίνου».

β) Ματαλλιωτάκη Γεωργίου με θέμα: «Προβλήματα σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου».

γ) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Επιβολή φόρου στους παραγωγούς τσικουδιάς».

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Στρατηγικό και Διαχειριστικό Σχέδιο 2015-2019, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

1.2 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κοινωνικών Δράσεων Υπερτοπικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122135/25-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

1.3 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής των αριθμ. 1.2 και 1.3 θεμάτων ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

1.4 Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 127588/16-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χανίων και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής.

– (εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαμιεδάκης Μιχάλης, εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού).

1.5 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2016, σύμφωνα με την από 22-10-2015 εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες της ΠΚ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 102355/24-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

2.2 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Χρύσα Ελευθερίου).

2.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 127408/16-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και την αριθμ 819/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

2.4 Απόφαση Αποδοχής Νέου τραπεζικού λογαριασμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση του έργου “Κλειστό Γυμναστήριο Ρεθύμνου – Κατασκευή ξύλινου δαπέδου” και ορισμός Υπαλλήλου Υπολόγου διαχειριστή του», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 128287/19-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνης.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.3, και 2.4 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)

2.5 Υπαγωγή βεβαιωμένου χρέους Περιφέρειας Κρήτης στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων για την ολοσχερή εξόφληση του, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Βουλγαράκης Απόστολος)

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ιεράπετρας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας με Π.Ε. Δασολόγο, για την επίβλεψη του έργου «Αποπεράτωση δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας από θέση Κουρπαρά μέχρι την γεώτρηση Αγίας Παρασκευής Δ.Δ Αγίου Ιωάννη Δήμου Ιεράπετρας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 123974/09-10-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

– (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).

4. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ

4.1 Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 9/30-07-2015 και 10/11-09-2015.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΚΡΗΤΗ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου
Την οικονομική ενίσχυση των μελισσοπαραγωγών της Κρήτης ζητάει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Μ. Χνάρης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Την οικονομική ενίσχυση των μελισσοπαραγωγών της Κρήτης ζητάει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Μ. Χνάρης