Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

24 Προβολές

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας) θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των ΠΣ κ.κ.:

α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Ανάδειξη αρχαίων πόλεων Δήμου Καντάνου-Σελίνου».

β) Ματαλλιωτάκη Γεωργίου με θέμα: «Προβλήματα σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου».

γ) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Επιβολή φόρου στους παραγωγούς τσικουδιάς».

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Στρατηγικό και Διαχειριστικό Σχέδιο 2015-2019, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

1.2 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κοινωνικών Δράσεων Υπερτοπικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Κρήτης έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 122135/25-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

1.3 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής των αριθμ. 1.2 και 1.3 θεμάτων ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

1.4 Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 127588/16-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χανίων και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής.

– (εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βαμιεδάκης Μιχάλης, εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού).

1.5 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2016, σύμφωνα με την από 22-10-2015 εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες της ΠΚ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 102355/24-08-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

2.2 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Χρύσα Ελευθερίου).

2.3 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 127408/16-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και την αριθμ 819/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

2.4 Απόφαση Αποδοχής Νέου τραπεζικού λογαριασμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση του έργου “Κλειστό Γυμναστήριο Ρεθύμνου – Κατασκευή ξύλινου δαπέδου” και ορισμός Υπαλλήλου Υπολόγου διαχειριστή του», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 128287/19-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνης.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 2.3, και 2.4 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)

2.5 Υπαγωγή βεβαιωμένου χρέους Περιφέρειας Κρήτης στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων για την ολοσχερή εξόφληση του, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Βουλγαράκης Απόστολος)

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ιεράπετρας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας με Π.Ε. Δασολόγο, για την επίβλεψη του έργου «Αποπεράτωση δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας από θέση Κουρπαρά μέχρι την γεώτρηση Αγίας Παρασκευής Δ.Δ Αγίου Ιωάννη Δήμου Ιεράπετρας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 123974/09-10-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

– (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).

4. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ

4.1 Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 9/30-07-2015 και 10/11-09-2015.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη