Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Δευτέρα 26 Νοεμβρίου

13 Προβολές

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.

Γα) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Τοποθέτηση κρουνού πληρώσεως νερού στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χερσονήσου».

Γβ) Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Ο εξωραϊσμός από την Περιφέρεια του θεσμού των συμβασιούχων».

Γγ) Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Υποστήριξη της Περιφέρειας στην προπαγάνδα του ΝΑΤΟ».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγητές: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.

Κώτσογλου Κυριάκος και η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα)

1.2 Ψήφιση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης 2018 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

1.3 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.2 και 1.3 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

1.4 Τροποποίηση της Απόφασης 111/2018 [πρακτικό 09/13-09-2018) του Π.Σ., σχετικά με την Ίδρυση Δικτύου Δήμων του Ψηλορείτη και συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση έκτης (7ης) Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης ΠΚ/ΠΕ έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

2.2 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 262960/30-10-2018 έγγραφο σε ορθή επανάληψη του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Βαμιεδάκης Μιχάλης εντεταλμένος ΠΣ στον Τομέα Τουρισμού)

2.3 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2019, σύμφωνα με το από 12-11-2018 έγγραφο του γραφείου Περιφερειάρχη.

– (εισηγητής ο κ. Χνάρης Μανόλης εντεταλμένος ΠΣ στον Πρωτογενή Τομέα)

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Ανοικτή Διαδικασία), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νίκος εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Τεχνικών Έργων)

3.2 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του έργου: «Κατασκευή δρόμου – Πατσίδες Αρχάνες και ενδιάμεσου κόμβου επαρχιακής οδού αριθμ. 31(4ΧΛΜ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 259962/26-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

3.3 Έγκριση Εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Παράκαμψη Οικισμού Μαλάξας» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 281286/15-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

-(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολις Ιεραπύτνης και Σητείας, για την υλοποίηση της πράξης του έργου: Κ.Α. 2018ΕΠ00200004 της ΣΑΕΠ 002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥΡΝΙΑ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 2.028.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 256994/24-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ και την αριθμ. 46/2018 Απόφαση Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ .

-(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα. Πετράκης Πελαγία)

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου ΝΑΥΣ του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Ελλάδα-Κύπρος και έγκριση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

5.2 Τροποποίηση της υπ αρ 112/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής των αριθμ. 5.1 και 5.2 θεμάτων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης Σταύρος)

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
ΣΗΤΕΙΑ
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
ΚΡΗΤΗ
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
ΛΑΣΙΘΙ
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ