Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνεδρίαση της CRPM

17 Προβολές

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM (Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιοχών) που πραγματοποιήθηκε στη Σκωτία συμμετείχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.
Η CRPM συγκεντρώνει στους κόλπους της περισσότερες από 160 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και η Κρήτη συμμετέχει στο ανώτερο συντονιστικό όργανο της, το Πολιτικό Γραφείο.
Στη Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:
-Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής ως Τοπική – Εδαφική Πολιτική Συνοχής.
-Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή.
-Το νέο ευρωπαϊκό σχήμα υποστήριξης των θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών.
-Στα πλαίσια της θαλάσσιας πολιτικής συζητήθηκε η σχέση της πολιτικής για την ανάπτυξη ως προς τα περιβαλλοντικά όρια, στα ανταγωνιστικά πλαίσια : ανάπτυξη – περιβάλλον.
-Η διακυβέρνηση των Ευρωπαϊκών Μακροπεριφερειακών Πολιτικών

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα