Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025: Όχι λένε οι Περιφέρειες Κρήτης και Πελοποννήσου

18 Προβολές

Αρνητικά τοποθετήθηκαν οι Περιφέρειες Κρήτης και Πελοποννήσου στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών. Οι 2 Περιφέρειες μιλούν για μεγάλες ελλείψεις αλλά και άδικη μεταχείριση στην κατανομή κονδυλίων και έργων.

[B]ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ[/B]
«Εξαιρετικά προχειρογραμμένη» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, το οποίο τον εξουσιοδότησε να τεκμηριώσει εγγράφως τη διαφωνία και τις προτάσεις της περιφέρειας προς το αρμόδιο υπουργείο.

«Δεν μπορούμε ως περιφέρεια να τη δεχτούμε γιατί δε λαμβάνει σοβαρά υπόψιν το στρατηγικό μας σχεδιασμό, ούτε τη γεωμορφολογία της Πελοποννήσου, ιδίως στην τοπογράφηση των κέντρων μεταφοράς, όπου υπάρχουν μεγάλα λάθη, όπως στα λιμάνια και τους οδικούς άξονες με λάθος χαρακτηρισμούς και κατηγοριοποιήσεις» τόνισε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι «ασφαλώς και θα έπρεπε η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εξαρχής αναδείξαμε ως μείζον πολιτικό ζήτημα ότι η ευθύνη των στρατηγικών σχεδιασμών θα έπρεπε να ανήκει στην ευθύνη των περιφερειών».

Η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, δεν εξυπηρετεί άλλη σκοπιμότητα, παρά μόνο να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αρθεί το αδιέξοδο της έλλειψής της. «Η μελέτη αυτή παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, αποτελεί ωστόσο τη σημαντικότερη αιρεσιμότητα για την έγκριση του προγράμματος του ΥΠΟΜΕΔΙ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη οργάνωσης μιας τέτοιας μελέτης η πολιτεία» σημείωσε ακόμη ο Περιφερειάρχης και υπογράμμισε ότι «είναι πολύ κρίσιμη για την Πελοπόννησο γιατί έχει αναφορά σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για διάστημα 11 ετών, μέχρι το 2025 δηλαδή».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε επίσης ότι οι μεταφορές αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της οικονομίας και για το σκοπό αυτό τα επόμενα χρόνια θα η Ε.Ε. θα επενδύσει 1,5 τρις ευρώ για τη βελτίωσή τους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Λευκής Βίβλου μέχρι το 2050 οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές να είναι μηδενικές.

Ειδικότερη μνεία έκανε ο κ. Τατούλης στις αναφορές της μελέτης για τα αεροδρόμια, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις προβλέψεις της περιφέρειας, «δεν λαμβάνεται υπόψιν η διαφωνία για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας ενάντια στην οποία μόνο η Περιφερειακή αρχή τάχθηκε ξεκάθαρα, ούτε η παράλληλη πολιτική χρήση του αεροδρομίου της Τρίπολης, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το διεθνή αερολιμένα της Καλαμάτας».

Αναφορικά με το σιδηρόδρομο ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά, «παρά το γεγονός ότι το μοντέλο επανεκκίνησής του αποτελεί μεγάλη τομή για τη χώρα», ενώ για τους οδικούς άξονες όπου και εκεί υπάρχει αναντιστοιχία με τις προβλέψεις της περιφέρειας ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι «στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε το ασφαλέστερο και καλύτερο δίκτυο οδικών αξόνων στη χώρα».

«Τα λιμάνια της Πελοποννήσου αποτελούν κρίσιμες υποδομές και σχετίζονται άμεσα με το μέλλον της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις θαλάσσιες μεταφορές στο κέντρο της Μεσογείου και της διασυνοριακής σχέσης με σημαντικούς κόσμους» σημείωσε επίσης ο κ. Τατούλης και επεσήμανε ότι «δεν γίνεται καμία πρόταση για την αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών». Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου άσκησε, ωστόσο, κριτική στην επιλογή της κυβέρνησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα των λιμενικών ταμείων στους δήμους, «αφού ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουν να αξιοποιήσουν τα λιμάνια, ούτε τη συμπληρωματική λειτουργία τους σε επίπεδο Περιφέρειας μπορούν να σχεδιάσουν».

[B]ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ[/B]
Εδώ η Περιφέρεια αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά κατά τη συζήτηση της ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 -2025 (ΣΠΕΜ) για τους παρακάτω λόγους:

“Το σύνολο του προϋπολογισμού των προτεινόμενων επενδύσεων στις μεταφορές (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) για την περίοδο 2014 – 2025 είναι 10 δις ευρώ. Από αυτά, τα 3,1 δις προορίζονται για σιδηροδρομικά έργα, 2,2 δις περίπου προορίζονται για έργα αστικών συγκοινωνιών, ενώ επιπλέον 235 εκ ευρώ προβλέπονται να επενδυθούν σε λιμενικά έργα. Στο συνολικό ύψος των 5,5 δις ευρώ των τριών παραπάνω κατηγοριών έργων μεταφορών η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή.

Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στα οδικά έργα για όλη τη χώρα είναι 4,4 δις ευρώ, από τα οποία σύμφωνα με την κατανομή, στην Περιφέρεια Κρήτης αντιστοιχεί το ποσό των 251,4 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 5,7% επί του συνόλου. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 2,49% επί του συνολικού προϋπολογισμού των 10 δις ευρώ που θα επενδυθούν στις μεταφορές στα επόμενα 11 χρόνια.

Χωρίς να αμφισβητούμε την στρατηγική επιλογή για προώθηση συγκοινωνιακών και μεταφορικών έργων σταθερής τροχιάς, παρατηρούμε ότι για ακόμα μια φορά η Κρήτη αλλά και γενικότερα η νησιωτική Ελλάδα, αδικούνται κατάφωρα, με το επιχείρημα της θέσπισης προτεραιοτήτων σε επίπεδο χώρας. Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνεται τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν υλοποιηθεί πολύ μεγάλα συγκοινωνιακά έργα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, έργα από τα οποία η νησιωτική Ελλάδα είχε αναλογικά μικρά μόνο και έμμεσα οφέλη, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για αντισταθμιστικά μέτρα με πρόσθετη χρηματοδότηση οδικών αλλά και άλλων έργων μεταφορών στα νησιά. Έργα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής το περιβάλλον και την ασφάλεια στις μετακινήσεις, όχι μόνο των ντόπιων αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο, και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Ειδικότερα για την Κρήτη που χαρακτηρίζεται από έλλειψη βασικού οδικού δικτύου, έχει προβλεφθεί από το ΣΠΕΜ για την επόμενη 11ετία συνολική χρηματοδότηση 251 εκ ευρώ, από τα οποία μόλις 147 εκ. για τον ΒΟΑΚ. Ποσό που κατ ουσίαν αποτυπώνει την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την αναβάθμιση ενός στοιχειώδους μεταφορικού δικτύου για την Κρήτη, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να παίξει διευρωπαϊκό ρόλο, και για το οποίο υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο για στήριξη σχεδίου δράσης ανάπτυξης του τουρισμού. Επιπλέον όπως αναφέρεται και στο ίδιο το ΣΠΕΜ, ο ΒΟΑΚ εντάσσεται στις προτεραιότητές του, καθώς διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας διακομετακομιστικού κόμβου Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη, που αποτελεί βασικό κόμβο του νέου Μεταφορικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου – Κύπρου – Κρήτης – Πειραιά. Όλα αυτά τα σημαντικά παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, όταν δεν προβλέπεται ταυτόχρονα και η ανάλογη χρηματοδότηση.

Ουσιαστικά μέσω του ΣΠΕΜ μας λέτε να το πάρουμε απόφαση ότι και οι επόμενες γενιές των Κρητικών αλλά και των εκατομμυρίων επισκεπτών που θα έρχονται στην Κρήτη τις επόμενες δεκαετίες, θα χρησιμοποιούν καθημερινά αυτό το επικίνδυνο και ανεπαρκές οδικό δίκτυο. Ένα δίκτυο που απειλεί και υποβαθμίζει τη ζωή μας, ναρκοθετεί την ανάπτυξή μας και γενικότερα μας κατατάσσει σε μια υποδεέστερη κατηγορία πολιτών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Και σαν να μη έφθαναν όλα αυτά, παρακολουθούμε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και των αεροδρομίων μας που αποτελούν τις μοναδικές πύλες εισόδου – εξόδου και που αναμένεται να μεταβάλλουν αρνητικά ακόμα περισσότερο από ότι είναι σήμερα το μεταφορικό ισοδύναμο της Κρήτης αλλά και όλων των νησιών, σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα καταστρατηγώντας βασικές αρχές ανταγωνισμού, ισονομίας και ισομεταχείρισης”.

Η Περιφέρεια ζητά τέλος την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ “μέσα στα χρονικά πλαίσια του ΣΠΕΜ 2014 – 2025, με αναλυτικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μελετών και έργων, ως μια βασική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες που δικαιούνται αυτονόητα ένα καθεστώς στοιχειώδους ισοπολιτείας”.

ypodomes.com

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
25 συνολικά νέα κρούσματα στην Κρήτη 3 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
25 συνολικά νέα κρούσματα στην Κρήτη 3 στο νομό Λασιθίου
Αναβάθμιση του γηπέδου Κάτω Χωριού Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Αναβάθμιση του γηπέδου Κάτω Χωριού Ιεράπετρας
Πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του Συντυχάκη Μανώλη Για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του Συντυχάκη Μανώλη Για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή στην Κρήτη
Ερώτηση του Μανόλη Θραψανιώτη για τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση του Μανόλη Θραψανιώτη για τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια
Νέες Ημερομηνίες για την Έκθεση Τουριστικών Ειδών σε Κρητη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη & Κέρκυρα!
ΚΡΗΤΗ
Νέες Ημερομηνίες για την Έκθεση Τουριστικών Ειδών σε Κρητη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη & Κέρκυρα!
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτώβρη του 1940.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Δήλωση του Μανώλη Συντυχάκη για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτώβρη του 1940.
Νέο συμβούλιο στην Περιηγητική Λέσχη Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Νέο συμβούλιο στην Περιηγητική Λέσχη Σητείας
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου