Ποία έργα εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

24 Προβολές

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το 2017 επιχορηγήσεις για τα κάτωθι έργα:
1. ΒΟΑΚ τμήμα Γούρνες- Χερσόνησος ποσό 17.257.562,90 €
2. Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων ποσό 2.179.859,31 €
3. Απαλλοτριώσεις σύνδεσης κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων ποσό 1.400.000,00 €.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτη Καζάση: «…Οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν για την ολοκλήρωση του τμήματος Γούρνες-Χερσόνησος και του Συνδετήριου Κόμβου ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων, καθώς και σημαντικού μέρους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων του Συνδετήριου Κόμβου Μουρνιών, στηρίζουν αποφασιστικά τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ομαλή χρηματοδότηση και συνεπώς υλοποίηση σημαντικών οδικών έργων στην Κρήτη».

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα