Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση του Α Κύκλου του Περιβαλλοντικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς της Ενέργειας και των υδατικών πόρων

11 Προβολές

Ολοκληρώθηκε χθες (Τρίτη 21/3) η Διαβούλευση του Α΄ Κύκλου (Ενέργεια-Υδατικοί Πόροι) του Περιβαλλοντικού Τομέα της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου (Galaxy) όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλες οι καινοτόμες προτάσεις που υποβλήθηκαν από επενδυτές και ερευνητές για τους υποτομείς της Ενέργειας και των Υδατικών Πόρων. Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης στο πλαίσιο της “Επιχειρηματικής Ανακάλυψης” (entepreneurial discovery) ώστε από κοινού να αναπτυχθούν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας του νησιού. Στην σημερινή ημερίδα-τελικό εργαστήριο διαβούλευσης περιβαλλοντικού τομέα συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι των Ερευνητικών-Επιστημονικών-Ακαδημαικών Ιδρυμάτων του νησιού, της Αυτοδιοίκησης, φορέων και παραγωγικών τάξεων. Μάλιστα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ συνεχάρη τα στελέχη της Περιφέρειας αλλά και τους εκπροσώπους του επιστημονικού, ερευνητικού δυναμικού του νησιού που συνεργάζονται από κοινού με στόχο την διάχυση της έρευνας στην πραγματική οικονομία για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τόπου. «Ο στόχος μας είναι η δουλειά η οποία γίνεται στα Ερευνητικά-Επιστημονικά-Ακαδημαικά Ιδρύματα του νησιού μας να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να γίνει η οικονομία της Κρήτης ανταγωνιστικότερη να υπάρξει ανάπτυξη. Με τη διαβούλευση που κάνουμε πετυχαίνουμε την εξαγωγή-δημιουργία των καλύτερων προτάσεων, έχουμε μεγάλη δυναμική ως Κρήτη σε επιστημονικό προσωπικό, διαθέτουμε σοβαρό επιχειρηματικό δυναμικό, άρα το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα της «έξυπνης εξειδίκευσης» να υλοποιηθεί στην πραγματική οικονομία. Εμείς διεκδικούμε πρόσθετους πόρους και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που θα κατευθυνθούν από την Περιφέρεια στην έρευνα, την τεχνολογία, στην πραγματική οικονομία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά γίνεται η διαδικασία αυτή μέσα από την Διεύθυνση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης (διαβούλευση για την «έξυπνη εξειδίκευση»), πέραν της Διαχειριστικής Αρχής που έχει την ευθύνη να βγουν οι προσκλήσεις. Είναι μια ενέργεια με έντονο πολιτικό-στρατηγικό χαρακτήρα, διότι μπορούν και συνεργάζονται πάρα πολλά άξια στελέχη της Περιφέρειας σε όλη την Κρήτη, δυνατότητα που δεν υπήρχε. Αυτό δείχνει την δυναμική της Περιφέρειας μας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και για αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα στελέχη μας για τι αποτέλεσμα που επιτελούν». Από την πλευρά του ο αναπληρωτής καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Βασίλης Βεσκούκης, που παρουσίασε στην ημερίδα το θέμα «Ευφυείς τεχνολογίες στη διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων» δήλωσε: «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα «μυαλά» που διαθέτουμε και εξάγουμε σε μεγάλο ποσοστό, στην δημιουργία ευφυών τεχνολογιών οι οποίες να λύνουν περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλήματα διαχείρισης φυσικών πόρων, βέλτιστης διαχείρισης και αξιοποίησης ενεργειακών πόρων και όλα αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και να τα εξάγουμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα για παράδειγμα στην διαχείριση των υδάτων, πολλά από τα οποία καταναλώνονται ως φυσικοί πόροι, πάνε χαμένα διότι υπάρχουν προβλήματα στα δίκτυα, στα συστήματα διαχείρισης και για όλα αυτά υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να τα εντοπίσουν και να τα λύσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν στην διαχείριση της ενέργειας όπου από πολλές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας μπορούμε να φτιάχνουμε κάθε στιγμή το πιο κατάλληλο «μίγμα» για αξιοποίηση στις τουριστικές και παραγωγικές δραστηριότητες για παράδειγμα στη Κρήτη, έτσι ώστε να μην «πετάμε» ενέργεια, και να έχουμε την καλύτερη και από οικονομικής και από τεχνικής πλευράς αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουμε. Σήμερα για παράδειγμα για τα ύδατα, περίπου το 1/3 των υδάτων στην χώρα μας τα οποία καταναλώνονται δεν τιμολογούνται. Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να εντοπίσουμε και που χάνονται αυτά τα ύδατα και να βελτιστοποιήσουμε το ποσοστό των υδάτων τα οποία τελικά θα τιμολογούνται». Κατά το σημερινό Δυναμικό Εργαστήριο Διαβούλευσης, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές-επιχειρηματίες και συμπράξεις αυτών, ενώ με την συνδρομή Ειδικών Επιστημόνων – Συντονιστών: Δρ. Γ Αγερίδη, Δρ. Β. Βεσκούκη, Δρ. Π. Χατζηπάνου και Γ. Μάρκου οι προτάσεις αναλύθηκαν ως προς τον βαθμό ωριμότητάς τους, την εφεκτικότητα τους, τη συνάφεια με τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και την δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων επιχειρηματικών προϊόντων. Στο Τελικό Εργαστήριο Διαβούλευσης παρευρέθησαν οι Αντιπεριφερειάρχες : Γ Αλεξάκης – Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ,και Θ. Βρέντζου – Κοινωνικής Πολιτικής, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ-Κ, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Συντονιστικού Οργάνου της RIS Crete, Χρ Δασκαλάκη, ερευνητές, μελετητές, επιχειρηματίες, υπηρεσιακά στελέχη κ.α. Την συζήτηση – σύνοψη του Τελικού Εργαστηρίου Διαβούλευσης συντόνισε η Δρ Ε Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, και Συντονίστρια του Περιβαλλοντικού Πυλώνα της RIS Crete. Ο Α Κύκλος Διαβούλευσης αφορούσε τους υποτομείς Ενέργειας και Υδατικών πόρων, και ειδικότερα τα εξής: • Νέες τεχνολογίες για τη μείωση απωλειών ύδατος, βέλτιστης διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος και υποδομών για ορθολογική χρήση και επαναχρησιμοποίηση. • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης αστικών ή και βιομηχανικών λυμάτων και πιλοτικές εφαρμογές για διήθηση με χρήση φίλτρων ή μεμβρανών. • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση συστατικών από λύματα (φώσφορος- άζωτο-λοιπά υποπροϊόντα). • Εφαρμογές παρακολούθησης και πρόγνωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και αξιοποίηση υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων για κάλυψη ανθρώπινων αναγκών • Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής για τον κτιριακό τομέα τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα υποδομής. • Ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια. • Βελτίωση της απόδοσης (μείωση κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν γένει μεγάλων υποδομών). • Νέα βελτιωμένα υλικά για συστήματα ΑΠΕ • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ/εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και γενικότερα προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Κρήτης.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης