Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης στη Περιφέρεια

21 Προβολές

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών), θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Έγκριση του πρώτου Σταδίου της Α φάσης (Α.1) της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ. Εισηγητής θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νικόλαος

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα