Με επιτυχία η ημερίδα της Περιφέρειας για την εισαγωγή της «Κυκλικής Οικονομίας» στην κτηνοτροφία-τυροκομεία, οινοποιία

16 Προβολές

Η πολιτική εφαρμογών στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας ειδικότερα στους τομείς της οινοποιίας και της κτηνοτροφίας-τυροκομεία βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο. Στην ενημερωτική ημερίδα στο ξενοδοχείο Galaxy, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στο τομέα Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Ενέργειας Νίκος Καλογερής, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, καθηγητές επιστημονικών-ερευνητικών ιδρυμάτων, οινοποιοί, τυροκόμοι και στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SCREEN – Synergic Circular Economy across European Regions –Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την ανάπτυξη της Kυκλικής Οικονομίας (HORIZON 2020)» στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος. Κεντρικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η εισαγωγή της Κυκλικής Οικονομίας διαχρονικά, σε όσο το δυνατό περισσότερους κλάδους στην αναπτυσσόμενη Τοπική Οικονομία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Νίκος Καλογερής σε δηλώσεις του επεσήμανε, ότι, η Κυκλική Οικονομία είναι πολιτική που προωθείται τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. «Εγκαταλείπουμε το κάθετο μοντέλο από την παραγωγή του προϊόντος, χρησιμοποίηση του και την απόρριψη του ή έστω την ανακύκλωση του, και πάμε σε μια άλλη μορφή οικονομίας όπου από το πρώτο στάδιο να δημιουργήσουμε μια νέα «αλυσίδα» αξίας, να μετατρέψουμε το προϊόν σε κάτι άλλο, να παρατείνουμε την ζωή του με στόχο να κάνουμε εξοικονόμηση πρώτων υλών που είναι πολύτιμες και βεβαίως φυσικών πόρων. Οι δυο διευθύνεις της Περιφέρειας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας, οργανώνουν την ημερίδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Screen που προωθεί συνέργειες Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. Η αγροτική και μεταποιητική οικονομία είναι δυο μεγάλοι τομείς της οικονομίας του νησιού, και σήμερα έχουμε καλέσει τους οινοποιούς και τους τυροκόμους που θα ενημερωθούν για την προώθηση-υλοποίηση της Κυκλικής Οικονομίας» και πρόσθεσε: «Γίνεται σήμερα η σχετική ενημέρωση-διαβούλευση και με την συνεργασία των Ερευνητικών-Επιστημονικών μας Ιδρυμάτων αναζητούμε συνέργειες τέτοιες στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας, προκειμένου να επιτύχουμε αποτελέσματα με μικρότερο περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» και ταυτόχρονα να έχει και οικονομικό αποτέλεσμα για τους παραγωγούς μας». Η Περιφέρεια Κρήτης, κατέληξε ο κ. Καλογερής, είναι παρούσα στη στήριξη-ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στους δυο κλάδους και «επενδύουμε» σε θετικά αποτελέσματα.

H Ελένη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και Συντονίστρια του έργου SCREEN, παρουσίασε τις δράσεις και συνέργειες της Περιφέρειας Κρήτης για την Κυκλική Οικονομία, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα στην Κρήτη, απ όπου έχει ξεκινήσει η διαβούλευση με τους κλάδους των Οινοποιών και Τυροκόμων. Παρουσίασε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων στην Κρήτη προκειμένου να κατανοήσουν την ανάγκη εφαρμογής πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, για την ανάπτυξη αλυσίδας αξίας στην γραμμή παραγωγής, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους «αποτυπώματος», και την οικονομική τους ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, καθώς και στην πρόθεση της Περιφέρειας να επεκτείνει τη δραστηριότητα αυτή στα ελαιουργεία, καθώς και στον τουριστικό τομέα, ως προς την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στις ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί.

Από την πλευρά του ο καθηγητής και Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Θρασύβουλος Μανιός, ανέφερε, ότι, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, ότι, πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα οικονομίας. «Το «κλειδί» για να αλλάξουμε τις νοοτροπίες των ανθρώπων και κυρίως τον παραγωγικό τους τομέα, στον τρόπο που ζουν από εκεί που παράγουν τον πλούτο τους, είναι να μιλήσουμε για την οικονομία να μιλήσουμε για τον πλούτο. Η όλη έννοια της Κυκλικής Οικονομίας είναι κυρίως αυτό, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικά «εργαλεία» που έχουν ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το κεντρικό σημείο όμως είναι η οικονομία, αν αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα, αν δώσουμε κίνητρα ή αν εφαρμόσουμε αντικίνητρα τότε φυσικά θα αλλάξει και η νοοτροπία με πολύ μεγάλη επιτυχία».

Ο κ. Μανιός, τόνισε επίσης, ότι, η Κυκλική Οικονομία ξεκίνησε στην Ευρώπη πριν από 3-4 χρόνια, είναι ένα καινούργιο «εργαλείο και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι το σύστημα της δεν είναι είναι βιώσιμο. «Εισάγουμε παρά πολλές μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών εκτός Ευρωπαϊκός Ένωσης και εξάγουμε πολύ λίγες. Άρα καταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη βιώσιμο μοντέλο, και η Κυκλική Οικονομία προσπαθεί να αλλάξει αυτό ακριβώς το μοντέλο. Εμεί εφαρμόζουμε την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή και στον τουρισμό, στους δυο μεγάλους πυλώνες της Κρητικής Οικονομίας» τόνισε ο κ. Μανιός.

Εισηγήσεις – Παρεμβάσεις έκαναν ακόμα: η Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Άννα Ψαρουλάκη, που αναφέρθηκε στην Παράταση του Χρόνου Ζωής των Προϊόντων Τυροκομίας, ο Γ Μαυρογιάννης-ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Έργου ROAD CSR για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κυκλική Οικονομία, ο Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Δνων Σύμβουλος ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ σχετικά με τον ρόλο του cluster την Κυκλική Οικονομία, ο Δ Κοκοσιούλης Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SYNGGI – για Συνέργειες και Χρηματοδοτήσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Η ημερίδα συνεχίζεται με παράλληλες συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης για τους κλάδους οινοποιιών και τυροκόμων, με έμφαση στις αλυσίδες αξίας των κλάδων και τις πρακτικές Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας που δύνανται να εφαρμοστούν, και με εισηγητές: Μαριλένα Καμπά, Ηλία Καστανά Καθηγητές Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Φίλιππο Βερβερίδη Καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης, Νίκο Μηλιαράκη, Πρόεδρο Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, Ζαχαρία Σωμαρά Δ/ντή Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργιο Φραγκιαδάκη Καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης, Αλέξανδρο Στεφανάκη Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ π. Κρήτης, Αλέξανδρο Υφαντή Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο SYCHEM.

Το έργο SCREEN υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω των Δ/νσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και Αγροτικής Οικονομίας και τα στελέχη τους Ε. Καργάκη, Μ. Κανδηλογιαννάκη, Μ Στεφανάκη, Α. Καρούσου, Β. Τζανακάκης, μέλη της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν επίσης στην ημερίδα συντονίζοντας τις συζητήσεις στις Παράλληλες

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
ΣΗΤΕΙΑ
Ερώτηση Βελόπουλου και “Ελληνικής Λύσης” για την κατάρρευση του τοιχίου του 2ου Δημοτικού
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Μειωμένα τα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη-1 στο νομό Λασιθίου
54 νέα κρούσματα covid19 στην Κρήτη – 2 στο Λασίθι
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
54 νέα κρούσματα covid19 στην Κρήτη – 2 στο Λασίθι