Μεγάλο ενδιαφέρον για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΠΕΠ-ʼξονας 4-Ενίσχυση ΜΜΕ»

19 Προβολές

Ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κρήτη που υπέβαλλαν αίτηση για να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν από το «Πρόγραμμα ΠΕΠ-ʼξονας4-Ενίσχυση ΜΜΕ» με αιτούμενο προϋπολογισμό 253.605.901 ευρώ (Κρήτη). Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1722 προτάσεις ενώ ήδη έχουν παραληφθεί 1.651 (ιδιόχειρη παράδοση), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24/05/2013.
Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Η αιτούμενη επιχορήγηση είναι 5,6 φορές μεγαλύτερη από τα 22,5 εκ. € που είχαν προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ η ανάλυση αιτούμενων ποσών ανά θεματική ενότητα είναι η εξής :

Θεματική Ενότητα Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Κάλυψη
Τουρισμός 481 94.278.887,81 € 46.962.535,4 € 7,5
Μεταποίηση 203 36.420.636,48 € 18.093.360,1 € 4,0
Εμπόριο – Υπηρεσίες 473 37.980.717,38 € 18.913.725,8 € 2,6
Nέες & Υπο-σύσταση 565 84.925.660,19 € 41.925.803,0 € 9,3
Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 5,6

Το 1/3 περίπου των επιχειρήσεων είναι Νέες & Υποσύσταση όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Επιχείρησης Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
Υφιστάμενη 1.157 168.680.241,67 € 83.969.621,3 € 66,51%
Νέα 237 27.945.505,58 € 13.712.781,4 € 11,02%
Υπό σύσταση 328 56.980.154,61 € 28.213.021,5 € 22,47%
Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων υποβλήθηκε από πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Μέγεθος Επιχείρησης Πλήθος Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
Πολύ Μικρή 1.528 220.252.515,43 € 109.651.865,7 € 86,85%
Μικρή 172 29.449.186,30 € 14.681.879,7 € 11,61%
Μεσσαία 22 3.904.200,13 € 1.561.678,8 € 1,54%
Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Τέλος η κατανομή των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα είναι η ακόλουθη :

Περιφερειακή Ενότητα Προτάσεις Προϋπολογισμός Αιτούμενη Επιχορήγηση Ποσοστό
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 705 91.879.365,45 € 45.446.092,5 € 36,23%
ΧΑΝΙΩΝ 476 70.219.305,96 € 34.953.720,5 € 27,69%
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 398 68.468.900,35 € 34.102.641,3 € 27,00%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 143 23.038.330,09 € 11.392.969,9 € 9,08%
Σύνολο Κρήτης 1.722 253.605.901,86 € 125.895.424,23 € 100,00%

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας & τυπικών προϋποθέσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 27/05/2013
Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή Κρήτης, και τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, χρηματοδοτεί τους μικρομεσαίους κατά 50%.
Για το θέμα ενημέρωσαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης, και ο διευθυντής αξιολόγησης-υλοποίησης του προγράμματος Γιώργος Τερζάκης.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ενίσχυση μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση αξιολόγηση των αιτήσεων, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από το Υπουργείο, προκειμένου οι αιτούμενοι-μικρομεσαίοι να πάρουν το γρηγορότερο την χρηματοδότηση που δικαιούνται.
Υπενθυμίζεται ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα στοχεύει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας του νησιού, και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα