Καταγγελία Μαριά: Άφησαν εκτός κονδυλίων ΕΣΠΑ το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» για την περίοδο 2014-2020.

22 Προβολές

Νότης Μαριάς: Άφησαν εκτός κονδυλίων ΕΣΠΑ το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» για την περίοδο 2014-2020.

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε Ερώτηση του Έλληνα Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή.

Τεράστιο πολιτικό ζήτημα δημιουργείται καθώς οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές άφησαν εκτός κονδυλίων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» και μάλιστα τη στιγμή που είναι το 2ο αεροδρόμιο σε κίνηση επιβατών στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιούν και χιλιάδες πολίτες της Ε.Ε. υπό την ιδιότητα του χρήστη τουριστικών υπηρεσιών.

Αυτό προκύπτει από την Απάντηση που έδωσε η αρμόδια Επίτροπος κα Creţu απαντώντας σε Ερώτηση που κατέθεσε στις 20/4/2015 στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος «Αντιμνημονιακοί Πολίτες», Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Καρφώνοντας την Ελληνική πλευρά η κα Creţu επισήμανε ότι «όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» δεν αποτελεί μέρος του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών το οποίο εκπόνησαν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών κατά τα επόμενα έτη. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα θεματικά ή περιφερειακά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020».

Και όλα αυτά ενώ το αεροδρόμιο ”Ν. Καζαντζάκης” λόγω της υπερβολικής επιβατικής κίνησης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις διακίνησης επιβατών.

Ειδικότερα στην Ερώτηση του Νότης Μαριάς είχε σημειώσει ότι παρότι το αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης χρήζει άμεσα έργων υποδομής προκειμένου να λειτουργεί αξιοπρεπώς, εντούτοις ουδεμία παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή έχει γίνει. Για το λόγο αυτό πέραν των άλλων ρωτούσε την Επιτροπή για το «πώς μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αναγκαίων έργων υποδομής για τη λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”».

Στη συνέχεια της Απάντησής της η αρμόδια Επίτροπος πετά το μπαλάκι στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές επισημαίνοντας ότι το «Ν. Καζαντζάκης» θα μπορούσε είτε να ενταχθεί στο «μελλοντικό «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων» που προτάθηκε από την Επιτροπή» είτε να λάβει χρηματοδοτική στήριξη «στο πλαίσιο του κανονισμού 1316/20131 για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών».

Επομένως παρατήρησε ο Νότης Μαριάς «με αφορμή την κατάθεση της Ερώτησής μας αποδεικνύεται ότι υπάρχει λύση για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής για τη λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» και εναπόκειται στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές να πράξουν τα δέοντα αξιοποιώντας την παραπάνω Απάντηση της κας Creţu».

Ακολουθούν η Ερώτηση του Νότη Μαριά και η Απάντηση της κας Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής.

Η Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” είναι το 2ο αεροδρόμιο σε κίνηση επιβατών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες πολίτες της ΕΕ χρησιμοποιούν, υπό την ιδιότητα του χρήστη τουριστικών υπηρεσιών, το αεροδρόμιο ”Ν. Καζαντζάκης”, το οποίο, όμως, λόγω της υπερβολικής επιβατικής κίνησης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις διακίνησης επιβατών.

Ο αρμόδιος Υπουργός της προηγούμενης Κυβέρνησης είχε εξαγγείλει τον Νοέμβριο του 2014 ότι έχουν εξασφαλισθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 15 εκατομμύρια ευρώ ώστε το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που μέχρι τότε δεν διέθετε.

Πλην όμως, παρότι το αεροδρόμιο χρήζει άμεσα έργων υποδομής προκειμένου να λειτουργεί αξιοπρεπώς, ουδεμία παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή έχει γίνει.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς μπορεί να συμβάλει, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, ώστε να εκταμιευθούν χρήματα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”;

2. Πώς μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αναγκαίων έργων υποδομής για τη λειτουργική αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”;»

Η Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Aπάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ), ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός θεσμός, έχει διαφορετικές διαδικασίες και κριτήρια χρηματοδότησης από εκείνα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διαχειρίζεται η Επιτροπή. Ανήκει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών να συμμορφωθούν με την αξιολόγηση και τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ανήκει στο κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με τον κανονισμό 1315/20132 για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και αποτελεί μέρος του Ανατολικοδυτικού – Μεσογειακού διαδρόμου. Οι ελληνικές αρχές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή στήριξης στο πλαίσιο του κανονισμού 1316/20133 για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» δεν αποτελεί μέρος του πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών το οποίο εκπόνησαν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών κατά τα επόμενα έτη. Συνεπώς, δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα θεματικά ή περιφερειακά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020.

Η ανάπτυξη και η βελτίωση της αποδοτικότητας του αεροδρομίου θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει αντικείμενο, αν το επιθυμούν οι ελληνικές αρχές, δυνητικής υποστήριξης από το μελλοντικό «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων» που προτάθηκε από την Επιτροπή».

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης