Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Νέα απόφαση από το Ειρηνοδικείο Χανίων ,για άνεργο δανειολήπτη ,με χρέος 401.487,74 ε

15 Προβολές

Ελπίδα έδωσε , σε 32 άχρονο, άνεργο Χανιώτη , η με ημερ.11-09-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, με την οποία σώζονται όλα του τα περιουσιακά του στοιχεία , (κύρια κατοικία) μέχρι το έτος 2022 , ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του (κύρια αίτηση).
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική γι αυτόν απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτη άγαμο ,ηλικίας 32 ετών . χρεωμένο σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς ,συνολικού ύψους χρέωσης 401.487,74 ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς ανεργίας του και ακόμα λόγω της γενικότερης ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Χώρα..
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του, όπως δηλώνει στην αίτηση του ,ανέρχεται στο ποσό των 500,00 ευρώ , ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων ,αδυνατεί να το καλύψει,πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.
Η συνολική του χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχεται σε συνολικού ύψους χρέωσης 401.487,74 ευρώ ευρώ είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.
Εισόδημα που διαθέτει: 350 ευρώ ετησίως , από γεωργικό εισόδημα και 350 ευρώ μηνιαίως από ενοίκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Ένα διαμέρισμα, 87 τ.μ , κατά 100% κυριότητας του
Το Ειρηνοδικείο Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, αλλά και λόγω της ανεργίας ,του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2022 δηλ (για οκτώ έτη ), με το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΙΑΤʼΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρει στην αίτηση του, μέχρι το έτος 2022, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
2)Τον Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας των 100 Ευρώ , μηνιαίως
3) Του χορηγεί, “περίοδο χάριτος” τετραετία
4)Τον Υποχρεώνει μετά την πάροδο της τετραετίας, για την διάσωση της κατοικίας του , σε μηνιαία καταβολή δόσεων, των 100 Ευρώ μέχρι την εκδίκαση της αίτησης.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τον άνεργο δανειολήπτη ,θεωρείται η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία του ανέργου δανειολήπτη, διατάσσει μηνιαία καταβολή δόσης των 100 ευρώ, πιστεύοντας ότι είναι μέσα στην οικονομική του δυνατότητα να ανταποκριθεί.
Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα