Εναρκτήρια συνάντηση ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».

7 Προβολές

Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2020, η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετείχαν στη διαδικτυακή εναρ-κτήρια συνάντηση του σχεδίου «MOVING» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020”. Στη συνάντηση συμμετείχαν 70 εμπειρογνώμονες από 23 οργανισμούς από 16 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένων 4 χωρών εκτός ΕΕ – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι εταίροι του σχεδίου είναι εκπρόσωποι διαφόρων τομέων και κλάδων, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καινοτομίας καθώς επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δικτύων, Περιφερειακών Αρχών και αγροτικών ορεινών περιοχών από τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος.

Το σχέδιο «MOVING», το οποίο αφορά στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης, είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία). Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι “η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών”. Αυτό θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια συμμετοχική διαδικασία “από κάτω προς τα πάνω (bottom-up)” με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και παραγόντων που συμμετέχουν στις αλυσίδες αξίας των ορεινών περιοχών. Κατά τα επόμενα τέσσερα έτη (2020-2024), οι εταίροι του σχεδίου «MOVING» θα εργαστούν για την ανταλλαγή εμπειριών μέσω τεκμη-ρίωσης καλών πρακτικών ανά την Ευρώπη, τη λεπτομερή μελέτη των διεργασιών που διέπουν συγκεκριμένες δραστηριότητες στις υπό μελέτη περιοχές και, τελικά, τη δρομολόγηση σύγχρονων και βιώσιμων πολιτικών με βάση τα σχετικά μακροπρόθεσμα οράματα και την κοινωνική δέσμευση.

Τα βουνά καλύπτουν το 22% της επιφάνειας του πλανήτη και φιλοξενούν περίπου 915 εκα-τομμύρια ανθρώπους. Στην Ευρώπη, οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 36% της έκτασης, διασχίζοντας πολλά εθνικά σύνορα και φιλοξενούν το 16% του πληθυσμού της Ευρώπης. Έχουν μια μεγάλη ποικιλία τόσο των οικοσυστημάτων όσο και των χρήσεων γης. Παρά τη σημασία των ορεινών περιοχών τόσο από οικολογική όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη, οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται «η υποτιμημένη οικολογική ραχο-κοκαλιά της Ευρώπης», λόγω της ανεπαρκούς γνώσης πολλών πτυχών των περιοχών αυτών που επηρεάζουν τη διαχείρισή και την ανάπτυξη τους. Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών ποικίλλει σε κάθε χωρική και χρονική κλίμακα. Αυτό το κάνει πολύ δύσκολο να αναπτυ-χθούν πολιτικές της ΕΕ και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους. Μια βαθύτερη κατανόηση, της κατάστασης των ορεινών περιοχών, των τάσεων και των πιθανών εξελίξεων τους, των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων, θα βοηθήσει στο σχεδιασμό νέων πολιτικών για βελτιωμένη διαχείριση, μειώνοντας τις υπάρχουσες απειλές της μείωσης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής ώστε να αναπτυχθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του σχεδίου «MOVING», προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί πραγματικά από τα αποτελέσματά του. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους δύο εταίρους προϋποθέτουν τη στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και τη συμμετοχή τους τόσο σε επίπεδο αποτύπωσης όσο και σε επίπεδο προσδιορισμού στόχων και επιδιώξεων για τους ίδιους αλλά και για το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα, η συνδυασμένη εμπειρία των φορέων σε τοπικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο και η συμ-μετοχή των κατοίκων στη συν-διαμόρφωση των στόχων, αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες και στις σύγ-χρονες προκλήσεις για τις ορεινές περιοχές.

Για τον συντονισμό της συμμετοχής και δραστηριοποίησης της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εταίρων του προγράμματος είχε προηγηθεί συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργου Αλεξάκη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση συμ-μετείχαν στελέχη της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστη-μίου Κρήτης με επικεφαλής τον Καθηγητή Βαγγέλη Τζουβελέκα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Πίτερης Χαράλα-μπος-Νικόλαος, αν. Προϊστάμενος Τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Ρεθύμνου.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων