Από τον Απρίλιο του 2015 η Περιφέρεια Κρήτης έχει ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του εισβολικού είδους του «λαγοκέφαλου»

44 Προβολές

Την ενεργοποίηση του άρθρου 22 του νόμου 1650/86 όπου ακόμα εκκρεμή η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα προστατεύει και θα αποζημιώνει τους αλιείς, για τις ζημιές που προκαλούνται, χωρίς την υπαιτιότητα τους μεταξύ άλλων και από θαλάσσια εισβολικά είδη όπως είναι ο «λαγοκέφαλος», έχει ζητήσει από τον Απρίλιο του 2015 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη. Συγκεκριμένα η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης έχει επισημάνει και πιέσει κατ’ επανάληψη τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου, για την ανάγκη έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να προστατευτούν οι αλιείς του νησιού. Μάλιστα οι σχετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο από την Αντιπεριφερειάρχη Θεανώ Βρέντζου-Πρόεδρο του άτυπου συμβουλίου αλιείας Περιφέρειας Κρήτης στις 24/4/2015, που επικαιροποιήθηκαν στις 13/5/2015, ενώ επανακατατέθηκαν στο Υπουργείο τον Ιούλιο του 2016, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι τώρα σχετική απάντηση. Στο έγγραφο επισημαίνονται αναλυτικά τα εξής: Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Καλλικράτης: κατάργηση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αλιείας στους Δήμους. Ο νόμος 4147/13 με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ 31-12-2012 μιλάει για τη διάρκεια του μεσοπρόθεσμου 2013-2016. 2. Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση αλιευτικής νομοθεσίας: δεν μπορεί οι βασικές διατάξεις για την αλιεία να είναι ακόμα βασιλικά διατάγματα. 3. Επαγγελματικότητα των αλιέων: Επανεκκίνηση της διαβούλευσης που είχε ξεκινήσει και προώθηση του νομοσχεδίου. 4. Νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των αλιέων για καταστροφές: η Αλιεία αποτελεί το μοναδικό κλάδο του Πρωτογενούς Τομέα που δεν αποζημιώνεται για ζημιές που προκλήθηκαν χωρίς την υπαιτιότητα των αλιέων (πχ θαλασσοταραχή, ρύπανση από ατυχήματα και επακόλουθη απαγόρευση αλιείας, ζημιές από προστατευόμενα είδη όπως δελφίνια, φώκιες, χελώνες, ζημιές από εισβολικά είδη (λαγοκέφαλος). Να γίνει ενεργοποίηση του άρθρου 22 του Ν. 1650/86 (εκκρεμεί η έκδοση του προβλεπόμενου ΠΔ). 5. Ερασιτεχνικές άδειες αλιείας: επαναφορά της άδειας, αρχικά καταργώντας τη συγκεκριμένη διάταξη και στη συνέχεια επεξεργασία νέου τρόπου αδειοδότησης (με συρρίκνωση της γραφειοκρατίας). Το κράτος θα έχει σημαντικά έσοδα (παράβολα προοδευτικά αυξανόμενα ανάλογα με την ιπποδύναμη των σκαφών). Επίσης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς πρέπει να υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλιείας καθώς έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και τους αλιευτικούς πόρους. 6. Έλεγχος εμπορίας αλιευμάτων: μεταβίβαση της αρμοδιότητας στα τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος στην εμπορία με ενεργή συμμετοχή Ιχθυολόγων. Ενεργοποίηση λειτουργίας κλιμακίων ελέγχου νωπών αλιευτικών προϊόντων κατά το Ν. 2538/97 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2945/2001 και έκδοση κανονισμού λειτουργίας τους. 7. Μείωση γραφειοκρατίας: ολοκλήρωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες χωρίς να απαιτούνται σύμφωνες γνώμες από το ΥΠΑΠΕΝ (πχ στις αντικαταστάσεις σκαφών), ώστε οι διαδικασίες να είναι γρηγορότερες και το Υπουργείο να επικεντρώνεται στο ρόλο του. 8. Τροποποίηση του αρ. 17 του Ν. 4015/2011: αφορά στη σύμπραξη Αγροτικών Συλλόγων και στην ουσία με την παρούσα διατύπωση είναι απαγορευτικός για τη δημιουργία Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων. 9. Αλιευτικός Τουρισμός: άμεση προώθηση. Άμεση έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών εγκυκλίων που θα ρυθμίζουν ολοκληρωμένα και με σαφήνεια τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ώστε να μη χαθεί άλλη μία θερινή περίοδος. 10. Ενίσχυση του προσωπικού στα τμήματα Αλιείας: το πρόβλημα είναι οξύ και γίνεται υπερπροσπάθεια προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Αντιμετώπιση εισβολικών ειδών: η Περιφέρεια Κρήτης έχει σοβαρό πρόβλημα με την αύξηση του πληθυσμού του τοξικού ψαριού λαγοκέφαλος, το οποίο αποτελεί συνεχή οικολογική και οικονομική απειλή για το σύνολο της αλιείας. Προτείνεται ενίσχυση της προσανατολισμένης έρευνας για το θέμα αυτό. Αντίθετα, για άλλα εμπορικά εισβολικά είδη άγνωστα στο ευρύ κοινό, όπως ο γερμανός, προτείνεται εκστρατεία ενημέρωσης υπέρ της κατανάλωσής τους. 2. Προώθηση Ζωνών Διαχείρισης: Η δημιουργία μιας θαλάσσιας περιοχής προστατευμένης από επιβλαβείς δραστηριότητες για το περιβάλλον θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτών των δραστηριοτήτων, και τη συνύπαρξη τους προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών και την επίτευξη ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης. Με τις ζώνες διαχείρισης μπορεί να επιτευχθεί προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και ταυτόχρονα να δοθούν κίνητρα διαφοροποίησης εισοδήματος αλιέων (αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός κλπ). 3. Νέο ΕΠΑΛΘ 2014-2020: ενίσχυση και ουσιαστική αξιοποίηση των μέτρων που προβλέπουν • την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος • την εκπαίδευση των αλιέων • την παροχή κινήτρων για ενασχόληση με συμπληρωματικές δραστηριότητες προκειμένου να αυξηθεί η αξία του παραγόμενου προϊόντος • την ενθάρρυνση της αλιευτικής επιχειρηματικότητας

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
12 νέα κρούσματα Covid19 στην Κρήτη 2 στο νομό Λασιθίου
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»