Αίτημα για μόνιμη ακτοπλοΐκή σύνδεση ΣΥΡΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ

17 Προβολές

Ο Συλλόγου Κρητών Σύρου έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάση ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ για μόνιμη ακτοπλοΐκή σύνδεση ΣΥΡΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ (δια μέσω της δρομολογιακής γραμμής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ”. Στην επιστολή αναφέρουν :

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σε συνέχεια της 05-04-2009 επιστολής μας που σας είχαμε αποστείλει και σας
μεταφέραμε την αγωνία των μελών και φίλων του Συλλόγου μας, καθώς και των
κατοίκων της Σύρου στο αίτημά μας για μόνιμη ακτοπλοΐκή σύνδεση της νήσου Σύρου
με την Κρήτη (δια μέσω της δρομολογιακής γραμμής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ –
ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ), με πλοίο σύγχρονο γρήγορο και αξιόπλοο στην γραμμή, και
σας κάναμε γνωστό τις επιπτώσεις και τις δυσχέρειες που επιφέρει στην τουριστική
και οικονομική κίνηση των μελών και φίλων του Συλλόγου αλλά και των κατοίκων του
νησιού η διακοπή της δρομολογιακής αυτής γραμμής. Επίσης στο αίτημά μας ζητάμε
την δρομολόγηση πλοίου όλο το ημερολογιακό έτος και όχι μόνο κατά το
διάστημα της θερινής περιόδου όπου υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τις πλοιοκτήτριες
εταιρείες. Την χειμερινή περίοδο θα θέλαμε η Πολιτεία δια μέσω του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής να μην μας ξεχνάει.
Στο ανωτέρω αίτημά μας ουδέποτε λάβαμε απάντησή σας. Μόνο δια μέσω
των κ. Βουλευτών που κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στην Βουλή των Ελλήνων,
λάβαμε απάντηση. Ευελπιστούσαμε ότι θα βρούμε συμπαράσταση στην προσπάθειά
μας αυτή ώστε το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα μας αντιμετωπιστεί άμεσα,
αποτελεσματικά και μόνιμα.
Αντί αυτού όμως διαπιστώνουμε την υπ΄ αρίθμ. 3327.1/28/09 από 28 Μαΐου
2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής / Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής / Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών /
Τμήμα Β΄ που αναφέρει ότι προκηρύσσουμε ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, μειοδοτικό
διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών του συνημμένου
πίνακα δρομολογιακών γραμμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), για το χρονικό διάστημα από
01/11/2009 μέχρι 31/10/2010 για τις συμβάσεις ενός (1) έτους ή μέχρι και
31/10/2021 για τις συμβάσεις δώδεκα (12) ετών.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, και αύξων αριθμός 10 προκηρύσσεται η δρομολογιακή
γραμμή ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επιστροφή
με μισθούμενο τμήμα Θες/νίκη – προσέγγιση σε τουλάχιστον δύο νησιά των
Σποράδων – προσέγγιση σε τουλάχιστον δύο νησιά των Κυκλάδων – Ηράκλειο και
επιστροφή ως ακολούθως : α) Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα από
01/04/2010 μέχρι 31/10/2010, και β) Ένα (1) δρομολόγιο την εβδομάδα
για το χρονικό διάστημα από 15/06/2010 μέχρι 13/09/2010. Υποχρεωτική
προσέγγιση της Σύρου. Η δρομολογιακή γραμμή επιδοτείται για το χρονικό διάστημα
μέχρι 31/10/2010 με ανώτατο προσφερόμενο μίσθωμα ανά δρομολόγιο από
το Υ.Ε.Ν., κατηγορία 5 το ποσό των 46.000,00 ευρώ. Το πλοίο πρέπει να έχει
ολικό μήκος άνω των 100 μέτρων.
Όπως διαβάζουμε τα πλοία μήκους άνω των εκατό (100) μέτρων, χωρίζονται σε
πέντε (5) κατηγορίες. Πλοία κατηγορίας 1 ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών και για τα
2
πλοία αυτά μπορεί συναφθεί σύμβαση από δύο (2) μέχρι και δώδεκα (12) έτη. Πλοία
κατηγορίας 2 ηλικίας από έξι (6) έως και δώδεκα (12) ετών και για τα πλοία αυτά
μπορεί να συναφθεί σύμβαση από δύο (2) μέχρι και δώδεκα (12) έτη. Πλοία
κατηγορίας 3 ηλικίας μέχρι και είκοσι (20) ετών και για τα πλοία αυτά μπορεί να
συναφθεί σύμβαση από δύο (2) μέχρι και τέσσερα (4) έτη. Πλοία κατηγορίας 4 είναι
τα πλοία που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ηλικίας και ταχύτητας της κατηγορίας 1 και
2, αλλά έχουν τα λοιπά απαιτούμενα χαρακτηριστικά της δρομολογιακής γραμμής και
μπορούν να συνάψουν σύμβαση η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερη των πέντε(5) ετών. Πλοία κατηγορίας 5 είναι κάθε πλοίο που δεν
ανήκει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και μπορεί να συναφθεί
σύμβαση για ένα (1) ή για δύο (2) έτη με αναπροσαρμογή ετήσιου
μισθώματος σύμφωνα με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και
σύμφωνα με την Ρήτρα Καυσίμου.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι το αίτημά μας για
ακτοπλοΐκή σύνδεση όλο το ημερολογιακό έτος, δεν έγινε δεκτό και από τα
γραφόμενα της προκήρυξης φαίνεται η διάθεση του Υπουργείου για δρομολόγηση
πλοίου μόνο κατά την θερινή περίοδο. Επίσης η κατηγορία και τα χαρακτηριστικά του
πλοίου που πρέπει να έχει για να δρομολογηθεί στην συγκεκριμένη δρομολογιακή
γραμμή μας απογοητεύουν. Η μη ύπαρξη επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και μη
κατάθεση σχετικής προσφοράς από ναυτιλιακές εταιρείες, θα πρέπει να μας οδηγήσει
στην λύση του προβλήματος.
Γνωρίζουμε ότι για την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο (01-11-2008 έως 31-
10-2009) προκηρύχθηκε η δρομολογιακή γραμμή δύο φορές την εβδομάδα, αλλά
δυστυχώς δεν υπήρξε επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αφού δεν κατατέθηκε σχετική
προσφορά για την κάλυψη της γραμμής, και πολύ φοβόμαστε ότι το ίδιο θα γίνει
ξανά.
Η γραμμή Θεσσαλονίκη – Σποράδες –Κυκλάδες – Κρήτη θα μπορούσε να
αποτελέσει και αποτελεί την θαλάσσια γραμμή επικοινωνίας και να συμβάλει στην
άριστη εξυπηρέτηση τόσο των δύο άκρων της Ελλάδας, όσο και των κατοίκων και
επισκεπτών των νησιών του Αιγαίου.
Σύμφωνα δε με όσα υποστηρίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, η δρομολόγηση
οποιουδήποτε πλοίου είναι ‘’ασύμφορη’’λόγω της χαμηλής επιβατικής κίνησης που
παρουσιάζει το χειμώνα, ενώ ακόμα και το καλοκαίρι που η επιβατική κίνηση
παρουσιάζει βελτίωση, τα καύσιμα για τα 700 ναυτικά μίλια δεν αφήνουν περιθώρια
κέρδους στην εταιρεία.
Αξιότιμοι κ. Βουλευτές Κρήτης και Κυκλάδων, ο κ. Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ο κ. Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κ.
Νομάρχης Κυκλάδων και οι κ. Νομάρχες Κρήτης των τεσσάρων Νομών, οι κ. Δήμαρχοι
της Νήσου Σύρου και Νήσου Κρήτης, ευελπιστούμε στην βοήθειά σας, αποστέλλοντας
σχετικά αιτήματα στο αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε
την δρομολόγηση ενός σύγχρονου πλοίου στην συγκεκριμένη γραμμή, αξιολογώντας
και την θετική εμπειρία του παρελθόντος όταν λειτουργούσε η γραμμή και η οποία
εξυπηρετούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την νησιωτική Ελλάδα αλλά και την
3
θαλάσσια σύνδεση της Κρήτης με την Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η πολιτική
του ΥΕΝΑΝΠ θα πρέπει να είναι η μόνιμη λύση του προβλήματος με προκήρυξη της
δρομολογιακής γραμμής για μακρό χρονικό διάστημα με σύμβαση δώδεκα (12) ετών
με πλοίο αντίστοιχης κατηγορίας 1 ή 2, και με τους ανάλογους κόμβους όπως
αναφέρονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των κατηγοριών 1 και 2. Αντί αυτού
οδηγούμαστε στην επιλογή σύμβασης ενός (1) έτους ή για δύο (2) με αναπροσαρμογή
ετήσιου μισθώματος, και με πλοίο κατηγορίας 5 (δηλαδή μεγάλης ηλικίας και αργό).
Σε επιλογή πλοίου με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά η μετάβαση του πολίτη από το ένα
λιμάνι στο άλλο με πλοίο αργό μη αξιόπιστο, και με τιμή εισιτήριου αντίστοιχο με
πλοία ανώτερης κατηγορίας, γίνεται αποτρεπτικό, απαισιόδοξο και λύση ανάγκης.
Μπορεί η δρομολόγηση πλοίου στην γραμμή να μην αποτελεί πρώτη επιλογή
των ναυτιλιακών εταιρειών για μας όμως είναι πρωτίστης σημασίας αίτημα η
δρομολόγηση πλοίου στην ακτοπλοΐκή σύνδεση της Κρήτης με την Θεσσαλονίκη αλλά
και τους ενδιάμεσους σταθμούς. Επισημαίνεται δε ότι είναι αναγκαίο λόγω της
μεγάλης απόστασης των λιμανιών που θα προσεγγίζει το εν λόγω πλοίο να είναι
γρήγορο και ασφαλές.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
ΛΑΣΙΘΙ
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
ΣΗΤΕΙΑ
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.