ʼστοχη και αδικαιολόγητη η προωθούμενη παραχώρηση των λιμανιών της χώρας και της Κρήτης σε ιδιώτες

14 Προβολές

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 03:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών), με αφορμή την απόφαση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει σε ιδιώτες 23 λιμάνια και μαρίνες της χώρας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Η προωθούμενη παραχώρηση των λιμανιών της χώρας και της Κρήτης σε ιδιώτες αποτελεί άστοχη και αδικαιολόγητη απαλλοτρίωση δημοσίου πλούτου, που ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι λιμενικές υποδομές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το υστέρημα και τις θυσίες του ελληνικού λαού αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού, του εμπορίου, της αγροτικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής.
Η άρον-άρον παραχώρησή τους σε ιδιώτες, θέτει σε κίνδυνο την οικονομία του νησιού και της χώρας.
Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών αυτών μπορεί να γίνει, όχι με ισοπεδωτικές και γενικευμένες επιλογές, αλλά εξειδικευμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από σοβαρή μελέτη και υπεύθυνο διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις των πολιτών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει της απόφασή της».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 11/17-09-2012
Αριθμός Απόφασης: 163/2012

Στο Ηράκλειο, σήμερα Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών), συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 89513/37227/11-09-2012 πρόσκληση του Προέδρου του.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ.: Κουκιαδάκης Ευριπίδης (Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Καστρινάκης Νικόλαος (Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Λιονή Μαρία (Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου) και Βουλγαράκης Απόστολος (Περιφερειακής Ενότητας Χανίων) καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αγγελάκη Μαρία, Αλεξάκης Γεώργιος, Ανηψητάκης Αντώνιος, Βαρδουλάκης Μανόλης, Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ, Βρύσαλης Δημήτριος, Γιαννουλάκης Δημήτριος, Γουλιδάκης Ιωάννης, Δασκαλάκη Καλλιόπη, Ζαμπετάκης Φάνης, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος, Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας, Κλώντζας Εμμανουήλ, Κοκολάκης Αλέξανδρος, Κονταξάκης Γεώργιος, Κουρουπάκης Αναστάσιος, Λαμπρινός Κωνσταντίνος, Λεβάκη Όλγα, Λεονταράκης Ιωάννης, Μαλλιαρός Νικόλαος, Μανασάκη Βιργίνια, Μαρής Γεώργιος, Μιχελογιάννης Δημήτριος, Μπαντουβάς Κωνσταντίνος, Νικολαράκης Κωνσταντίνος, Νικολούδης Ιωάννης, Νταγκουνάκης Γεώργιος, Ξυλούρης Νικόλαος, Ξωμεριτάκης Αλέκος, Ορφανός Στυλιανός, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παρασύρης Ιωάννης, Πετράκη Πελαγία, Πιτσούλης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Δημήτριος, Σερμάκης Νεκτάριος, Σημανδηράκης Παναγιώτης, Τζανακάκη – Μελισσάρη Μαρία, Φυγετάκης Νεκτάριος και Χνάρης Εμμανουήλ.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Εμμανουήλ, Γιακουμάκης Γεώργιος, Γιαννούλης Νικόλαος, Γύπαρης Κωνσταντίνος, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κουτεντάκη Ευχαριστία, Παπαδάκης Εμμανουήλ, Πασπάτης Γρηγόριος και Πλακιωτάκης Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Κεφαλογιάννης Γιάννης Βουλευτής Ρεθύμνου, Κλάδος Μανούσος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου, Ραπτάκης Νίκος Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, Παπαδάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος και Υποδομών, Ελευθερίου Χρύσα Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης, Παρασύρης Γιάννης και Παναγιωτάκης Μενέλαος Ειδικοί Σύμβουλοι Αντιπεριφερειαρχών και για την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάμπαση Νίκη και η Σουλτάτου Ιωάννα, υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4.1: Έκδοση ψηφίσματος για την παραχώρηση τριών λιμανιών της Κρήτης σε Ιδιώτες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2.Το Π.Δ. 149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α΄).
3.Την εισήγηση του κ. Εμμανουήλ Βαρδουλάκη, επικεφαλής της παράταξης «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», με την οποία πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης να δώσει σε ιδιώτες 23 λιμάνια και μαρίνες της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και τα λιμάνια της Σούδας, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου.
Τα λιμάνια είναι δημόσιο αγαθό γι’ αυτό η αξιοποίησή τους πρέπει να είναι προς όφελος της κοινωνίας και κάτω από δημόσιο έλεγχο. Η παραχώρησή τους σε ιδιώτες θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία, όπως:
Αυξήσεις στα κόστη μεταφοράς και αγαθών και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (βλέπε αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ). Αποτέλεσμα θα είναι να έρχονται ακριβότερα τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες στο νησί μας και να φεύγουν επιβαρυμένα τα δικά μας που στέλνουμε σε άλλες αγορές. Η προσέλευση τουριστών στην Κρήτη θα γίνει ακριβότερη με αποτέλεσμα αυτό να δρα αποτρεπτικά.
Αρνητικές αναταράξεις στις τοπικές δραστηριότητες γύρω από το χώρο των λιμανιών.
Αδυναμία λειτουργίας όλων των αλιευτικών καταφυγίων που υπάρχουν σε όλη την Κρήτη, επειδή θα σταματήσουν να χρηματοδοτούνται από τα έσοδα που είχαν μέχρι τώρα τα λιμάνια που εκποιούνται.
Ακριβά λιμενικά τέλη στα ψαροκάικα με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητικές συνέπειες στους αλιείς και στην τιμή των ψαριών.
Αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζομένους στα λιμάνια. Σε κάθε ιδιωτικοποίηση έχουν απολύσεις και γκρέμισμα μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων.
Έχει και εθνικές διαστάσεις αν συνδυαστεί με το ξεπούλημα των αεροδρομίων. Ξένα συμφέροντα θα ελέγχουν ποιοι και πότε θα προσεγγίζουν το νησί μας.
Τέλος, ιδιαίτερα για το λιμάνι της Σούδας, μπαίνουν θέματα ασφάλειας της χώρας επειδή συνυπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ζητά από την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και δηλώνει ότι αν επιμείνει η κυβέρνηση στην πολιτική αυτή θα βρεθεί δίπλα στις Δημοτικές Αρχές και στους άλλους φορείς της Κρήτης που θα αγωνιστούν για να αποτρέψουν την πολιτική αυτή.
Παράλληλα, ζητά την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη διαχείρισή τους με διαφάνεια, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος».
4.Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο θα αναφέρεται ότι:
«Η προωθούμενη παραχώρηση των λιμανιών της χώρας και της Κρήτης σε ιδιώτες αποτελεί άστοχη και αδικαιολόγητη απαλλοτρίωση δημοσίου πλούτου, που ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι λιμενικές υποδομές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το υστέρημα και τις θυσίες του ελληνικού λαού αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού, του εμπορίου, της αγροτικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής.
Η άρον-άρον παραχώρησή τους σε ιδιώτες, θέτει σε κίνδυνο την οικονομία του νησιού και της χώρας.
Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών αυτών μπορεί να γίνει, όχι με ισοπεδωτικές και γενικευμένες επιλογές, αλλά εξειδικευμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από σοβαρή μελέτη και υπεύθυνο διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις των πολιτών. Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει της απόφασή της».
5.Τις απόψεις των μελών του.
Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Α. Απορρίπτει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την έκδοση ψηφίσματος το οποίο προτάθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Βαρδουλάκη, επικεφαλής της παράταξης «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ».
Υπέρ της έκδοσης του ψηφίσματος ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρδουλάκης Μανόλης, Αγγελάκη Μαρία και Ρίζος Σεραφείμ.

Β. Εγκρίνει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήμερα Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 03:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών), με αφορμή την απόφαση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει σε ιδιώτες 23 λιμάνια και μαρίνες της χώρας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Η προωθούμενη παραχώρηση των λιμανιών της χώρας και της Κρήτης σε ιδιώτες αποτελεί άστοχη και αδικαιολόγητη απαλλοτρίωση δημοσίου πλούτου, που ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Κυβέρνησης, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι λιμενικές υποδομές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από το υστέρημα και τις θυσίες του ελληνικού λαού αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού, του εμπορίου, της αγροτικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής.
Η άρον-άρον παραχώρησή τους σε ιδιώτες, θέτει σε κίνδυνο την οικονομία του νησιού και της χώρας.
Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των υποδομών αυτών μπορεί να γίνει, όχι με ισοπεδωτικές και γενικευμένες επιλογές, αλλά εξειδικευμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από σοβαρή μελέτη και υπεύθυνο διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις των πολιτών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει της απόφασή της».

Για την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος:
α) ψήφισαν κατά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαρδουλάκης Μανόλης και Αγγελάκη Μαρία,
β) δήλωσαν παρών οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ορφανός Στέλιος, Βρύσαλης Δημήτρης και Νταγκουνάκης Γεώργιος,
γ) έδωσαν λευκή ψήφο οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Μπαντουβάς Κων/νος, Ρίζος Σεραφείμ και Νικολαράκης Κων/νος,
για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Μ. Χνάρη με τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη
ΚΡΗΤΗ
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Μ. Χνάρη με τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
Χωρίς κατηγορία
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 28 Ιανουαρίου
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχους του περιοδικού “Αμάλθεια”- 20 χρόνια ίδρυσης και κικλοφορίας
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχους του περιοδικού “Αμάλθεια”- 20 χρόνια ίδρυσης και κικλοφορίας
Ελληνοτουρκικά : Αγνοώντας τους αφελείς και τους ανεύθυνους
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ελληνοτουρκικά : Αγνοώντας τους αφελείς και τους ανεύθυνους
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
ΚΡΗΤΗ
Από την Θυμιανή Παναγία στα Σφακιά, την «Αγία Λαύρα» της Κρήτης, η έναρξη των εκδηλώσεων στο νησί μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρό-νων από την επανάσταση του 1821.
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
ΚΡΗΤΗ
Εκπρόσωποι Σχολών Χορού της Κρήτης επισκέφθηκαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης- Ζήτησαν την στήριξη της Περιφέρειας για την επαναλειτουργία των Σχολών
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΣΗΤΕΙΑ
Καραμανωλάκης προς Μεραμβελιωτάκη: Οδηγείτε το Δημοτικό Συμβούλιο σε απαξίωση- Ανάγκη δημιουργίας επιτροπής Υγείας στο Δήμο
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
ΣΗΤΕΙΑ
ΟΓΕ: 28 Ιανουρίου – Ημέρα Δράσης για την Υγεία
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Απουσία ελέγχων στα εισαγόμενα κηπευτικά
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι
ΣΗΤΕΙΑ
Ομιλία Παπαδάκη Μιλτιάδη Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι