Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης .

49 Προβολές

Το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Σητείας σας ενημερώνουν για την Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης .
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με  το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).
Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014.
Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τις Λασιθιώτικες επιχειρήσεις ότι προκειμένου να διευκολύνει όσα από τα μέλη του το επιθυμούν, μπορεί να αναλάβει να κάνει τις σχετικές αναρτήσεις.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΤελευταία Νέα