Ριζοσπαστική  Συνεργασία Κρήτης: Να ανακληθεί η χωροθέτηση του λατομείου στο Κατσιδώνι Σητείας

252 Προβολές

Τη Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε ιχνηθέτηση στο χώρο της ιδιωτικής έκτασης της εταιρείας Γ.ΒΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ο.Ε. που προορίζεται να λειτουργήσει ως λατομική ζώνη στην περιοχή Πλατύβολα της τοπικής κοινότητας Κατσιδωνίου του Δήμου Σητείας. Η ιχνηθέτηση είχε ζητηθεί με την υπ’ αριθμόν 135/2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής (πηγές Ζου, Σανδαλίου κλπ), από την τερατώδη εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου και λοιπών δραστηριοτήτων.

Η ιχνηθέτηση είναι είναι μια επιστημονική διαδικασία που αφορά την ανίχνευση ειδικών ουσιών που επιλέγονται να σημεία τέτοια ώστε να φθάσουν το ταχύτερο στα υπόγεια νερά και στις «εξόδους» πηγών και με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί μια προκαλούμενη ρύπανση στα νερά των πηγών, γεωτρήσεων.

Να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία είχε και έχει την υποχρέωση να εκπονήσει λεπτομερή υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής, στην οποία να αναλύεται ο πιθανός κίνδυνος διαταραχής του υδρολογικού καθεστώτος των υπόγειων καρστικών υδάτων της ευρύτερης περιοχής και η ενδεχόμενη δυσμενής επιρροή των πηγών Ζου, Σφακιά, Κατσιδωνίου κ.α.., σύμφωνα με την 135/2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης παραπάνω απόφαση (σελ. 8-9) αλλά και την αριθμ. πρωτ.: 561/ 11 Μαρτίου 2013 Απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡ1Θ-3Η5), όπου μεταξύ των άλλων ορίζει να συνταχθεί ολοκληρωμένη υδρογεωλογική μελέτη εξαιτίας των σημαντικών λόγων που αναφέρει για την ποιοτική και ποσοτική διασφάλιση των υδάτων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, εμπλεκόμενο από την εταιρεία αλλά και από τον Δήμο Σητείας, αποδέχεται την άμεση σχέση της πηγής Ζού με τον υπόγειο υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής των Πλατυβόλων Κατσιδωνίου εντός της οποίας ευρίσκεται η λατομική ζώνη, προσδιορίζοντας μάλιστα ότι ένας ρύπος που θα πέσει σε απόσταση 4 χιλιομέτρων πάνω από την πηγή Ζου θα φθάσει στη πηγή μετά από 17 ημέρες , αναγνωρίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους από την ανάπτυξη λατομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γ. Στειακάκης σε εσπερίδα που έγινε στη Σητεία δεν αντέκρουσε αλλά παραδέχθηκε την άμεση σχέση και τροφοδοσία της πηγής Ζου από την περιοχή της λατομικής ζώνης.

Η αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος αντί λοιπόν να ζητήσει σύμφωνα με τον προαναφερόμενο όρο της υποχρέωσης, την ολοκλήρωση λεπτομερούς υδρογεωλογικής μελέτης όπου θα συμπεριλάμβανε και τις ιχνηθετήσεις ως επιπλέον στοιχείο, παραβλέπει την προαναφερόμενη υποχρέωση της εταιρείας και ορίζει τον ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει απευθείας τις ιχνηθετήσεις , χωρίς να διαθέτει καμία γνώση του αντικειμένου, αγνοώντας Δημόσιες υπηρεσίες, ή άλλους έμπειρους φορείς ή ιδρύματα.

Η προαναφερόμενη αρμόδια Επιτροπή από δεοντολογική και μόνο άποψη δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να εμπλέξει τον Δήμο σε ένα θέμα, για το οποίο λίγες μέρες νωρίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε καταψηφίσει την ΜΠΕ του εν λόγω έργου με συντριπτική πλειοψηφία 16 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ (πρακτικά της με αρ. 24/08-12-2014 συνεδρίασης του Δ. Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ Αρ. Απόφ. : 305/014).

Παρόλα αυτά η ιχνηθέτηση έγινε από τον Δήμο Σητείας κατά τρόπο εντελώς πρόχειρο και αντιεπιστημονικό χωρίς να λάβει υπόψη μια σειρά από προϋποθέσεις και όρους που όφειλε να ακολουθήσει και οι οποίοι θα έπρεπε να αναφέρονται στην ειδική λεπτομερή υδρογεωλογική μελέτη που ουδέποτε παρουσιάστηκε.

Εκ των πραγμάτων μπαίνουν σοβαρά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν

  1. Για ποιο λόγο ο Δήμαρχος και το ΔΣ Σητείας λειτούργησε ως «χορηγός» εγκρίνοντας οικονομική δαπάνη από τον προϋπολογισμό του Δήμου για την διεξαγωγή των ιχνηθετήσεων, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν η δαπάνη αυτή αφορά ιδιωτικό έργο και επομένως βαρύνει αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη? Έχει τέτοια πολυτέλεια ό Δήμος Σητείας? Τι σημαίνουν αυτά τα «δώρα»? Τα γνωρίζει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου?

  2. Με ποιο επιστημονικό κριτήριο η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε την υποτιθέμενη «έκθεση ιχνηθέτησης»(?) του Δήμου Σητείας που συντάχθηκε από ένα τεχνολόγο Γεωπονίας, όταν μάλιστα η ίδια διαθέτει αξιόλογους γεωλόγους στις υπηρεσίες της?

Γιατί τόση βιασύνη και προχειρότητα να κλείσει μια ώρα νωρίτερα ένα τόσο σημαντικό θέμα χωρίς τις απαραίτητες μελέτες? Έγιναν όλα καλώς ? και εάν όχι γιατί δεν το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα? Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια έκθεση αυτοψίας? Και εάν ναι θα αποδεχθεί η Περιφέρεια τα αποτελέσματα του Δήμου μετά από όλα αυτά? Αυτή η προχειρότητα αλλά και σιωπή από μόνη της προσβάλει το κοινό αίσθημα και λογική, δημιουργώντας υποψίες και αμφισβητήσεις περί του αποτελέσματος το οποίο βέβαια λίγη αξία έχει από την στιγμή που όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα νερά των πηγών Ζού αλλά και Σανδαλίου τροφοδοτούνται από την ίδια περιοχή που ζητά να λειτουργήσει η λατομική ζώνη.

  1. Ποιες είναι οι θέσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών προστασίας των υδάτων α) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, β) της Περιφέρειας Κρήτης, γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αλλά και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ , όπου σύμφωνα με την παρούσα ισχύουσα νομοθεσία (Αρ. Υπουργικής Απόφασης 163/ΦΕΚ 570 B΄/ 08-04-2015 – Θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης), προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και τα οποία απαγορεύουν στην ουσία τέτοιες ρυπογόνες εγκαταστάσεις πάνω από πηγές νερού ειδικά πόσιμου όπως είναι αυτό των πηγών Ζού και Σανδαλίου. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει ότι το πόσιμο νερό προστατεύεται από την ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα και είναι επικίνδυνη λόγω γειτνίασης με την υδροληψία, αφού οι πηγές Ζου, Σανδαλίου και Κατσιδωνίου ευρίσκονται σχεδόν οριακά πάνω από τα 1000 μέτρα των ορίων της λατομικής περιοχής.

Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων δραστηριοτήτων υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας μεταξύ των οποίων αναφέρεται και η ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με την παραπάνω Νομοθεσία στις απειλούμενες περιοχές, όπως η συγκεκριμένη θα πρέπει να γίνει λεπτομερής οριοθέτηση της ζώνης προστασίας των πηγών με εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών μελετών, γεγονός που αποτρέπει την λειτουργία λατομικής ζώνης η οποία κακώς έχει χωροθετείται, αφού σύμφωνα και με την παραδοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκεται στην ίδια υδρογεωλογική λεκάνη με τις εν λόγω πηγές και τις επηρεάζει άμεσα.

Σύμφωνα με την παρούσα ισχύουσα νομοθεσία (Αρ. Υπουργικής Απόφασης 163/ΦΕΚ 570 B΄/ 08-04-2015 – Θέμα: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης), δεν νομιμοποιείται η συμβατότητα της αρχικής χωροθέτησης, από τη στιγμή μάλιστα που η λατομική δραστηριότητα δεν έχει πάρει περιβαλλοντική έγκριση. Ας μην γίνει ξανά το συνηθισμένο λάθος δηλαδή να τρέχουμε όλοι κατόπιν εορτής.

Κατόπιν όλων αυτών το μόνο σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση θα πρέπει να ανακληθεί, αφενός γιατί έγινε κάτω από σοβαρές υδρογεωλογικές και άλλες περιβαλλοντικές παραλήψεις οι οποίες παρόλα αυτά δείχνουν την άμεση σχέση πηγών λατομείου και αφετέρου γιατί προσκρούει πλέον στην ισχύουσα νομοθεσία (Αρ. 163 Υπουργική Απόφαση /ΦΕΚ 570 B΄/ 08-04-2015), η οποία θέτει πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας των πηγών ύδρευσης με αυστηρούς όρους οριοθετήσεων και απαγορεύσεων.

Το γεγονός επίσης ότι με την Αρ. Απόφαση 305/08-12-2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σητείας ανατρέποντας τους παραταξιακούς συσχετισμούς και εκφράζοντας τις δικαιολογημένες ανησυχίες του, που αντανακλώνται και στις τοπικές κοινωνίες της Σητείας αλλά και σε αυτές των γύρω οικισμών, με συντριπτική πλειοψηφία (16 κατά – 6 υπέρ) ποσοστό 73% ψήφισε ΚΑΤΑ της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκεκριμένου λατομείου, τασσόμενο στην ουσία υπέρ της προστασίας του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού που είναι το καθαρό νερό των πηγών Ζού, Σανδαλίου, Κατσιδωνίου, Σφακίων κλπ. και κατά της λατομικής δραστηριότητας, με υψηλή ρυπαντική επικινδυνότητα στη θέση «Πλατύβολα» ΤΚ Κατσιδωνίου Δήμου Σητείας.

Ριζοσπαστική  Συνεργασία Κρήτης

Περιφερειακής  Ενότητας ΛασιθίουΤελευταία Νέα
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Αμετάβλητο το ιικό φορτίο στα λύματα Σητείας και Παλαικάστρου
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ενημέρωση του δημάρχου στον ΕΟΔΥ- Νέο κρούσμα στο Χαμέζι
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
ΣΗΤΕΙΑ
Νέα rapid test στο Παλαίκαστρο.
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστό το τμήμα στο 1o Δημοτικό Σχολείο με το θετικό κρούσμα.
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΣΗΤΕΙΑ
Σε Σητεία και Παλαίκαστρο την Δευτέρα ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αιφνιδιαστική επέκταση ωραρίου των νηπιαγωγών»
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες στην ΚΟΜΥ Λασιθίου, Δήμο Σητείας- Θέλουμε σχολεία ανοικτά και ασφαλή
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΣΗΤΕΙΑ
Αλλαγή των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ λόγω απαραίτητων εργασιών και ελέγχου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ