Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) υδρονομέων άρδευσης

22 Προβολές

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τριών   (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018, ανά Τοπική Κοινότητα  ως εξής:

 

TOΠIKH KOINOTHTA

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΗΣ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΑΧΛΑΔΙΩΝ

2

 1. 1.   Μία  θέση    για   οικισμό  Αχλαδίων  με  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  6 ΩΡΕΣ
  1. 2.   Μια θέση για   οικισμό Παρασπορίου με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΕΣ         

ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

1

                                        ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

ΚΡΥΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΛΑΣΤΡΟΥ

1

      ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ  και  για   οικισμό ΜΟΧΛΟΣ

ΜΑΡΩΝΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ

ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

ΜΥΡΣΙΝΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΠΡΑΙΣΣΟΥ

1

                                         ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1,5 ΩΡΕΣ

ΣΚΟΠΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ για  τις γεωτρήσεις  και πηγή Αγίου Βασιλείου

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

2

 1. 1.   Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις Πεύκου , Πρ. Ηλία και Γκιρλή                   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ.
 2. 2.   Μία θέση για την γεώτρηση Κορακιές και πηγή ΖΟΥ                                                     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ

ΣΦΑΚΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΧΑΜΕΖΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ

ΑΡΜΕΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ      

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ

ΑΠΙΔΙΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΩΡΕΣ

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

3

 1. 1.   Μία  θέση για την περιοχή ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Δύο (2)   θέσεις για την περιοχή ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΩΡΕΣ

ΠΕΥΚΩΝ

2

 1. 1.   Μία  θέση  για  την  γεώτρηση  Ανάληψης  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Μία θέση για τις γεωτρήσεις Πεύκων ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6,5 ΩΡΕΣ

ΛΙΘΙΝΩΝ

3

 1. 1.   Μία θέση για την γεώτρηση Αγ. Αποστόλων και πηγή  ΒΟΡΙ   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7 ΩΡΕΣ
 2. 2.   Μία θέση για τις γεωτρήσεις  Αγ. Νεκταρίου & Πίσω Ρυάκια   ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  1. 3.   Μία  θέση  για   την   πηγή    Νευριτά   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3,5 ΩΡΕΣ

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6 ΩΡΕΣ

ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4,5 ΩΡΕΣ

ΧΑΝΔΡΑ

1

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

33

 

 

 

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ 36/2018 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο  από 01-05-2018 έως 31-10-2018.

 

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον  έτος της ηλικίας του  και να μη υπερβαίνει το 60ο  ή το 65ο  αιτιολογημένα.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Τίτλος Σπουδών

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας.

 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Ο Δήμος Σητείας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1/5/2018 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2018, με δυνατότητα   παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών  .

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με  άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο,  κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

 

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

 

 

                                                                                                               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

 Τελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας