Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

51 Προβολές

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάθεση σε άλλο δικηγόρο την υπόθεση “Αγωγή Αντωνίου Αποστολόπουλου” , κατά του Δήμου Σητείας, για έγκαιρη προετοιμασία, λόγω προσωπικού κωλύματος κατά τον κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων, του Κωστή Λατζανάκη δικηγόρου του Δήμου Σητείας.

2) Απόφαση για άσκηση ή μη έφεσης, όσον αφορά την υπόθεση «εφημερίδα Ανατολή».

3) Έγκριση αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης AAY και διάθεση πιστώσεων πρ /σμού οικ. έτους 2015.

4) Απόφαση έγκρισης Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης πιστώσεων.

5) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού υπηρεσιών Δήμου Σητείας και των Νομικών του προσώπων έτους 2015». Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

6) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Κάδων Απορριμμάτων έτους 2015». Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

7) Έγκριση μελέτης – καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμού. Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

8).Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου και αύλειου xώρου στην Τ.Κ. Κρυών, πρ/σμού 20.000,00 ευρώ. Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση της σχετικής πίστωσης

9) Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Παλαικάστρου, για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

10) Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών και κοινοτικών οδών» πρ/σμού 50.000,00 Ευρώ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πίστωσης.

11) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της προμήθειας υλικών Δημοτικού Φωτισμού πρ/σμού 40.000,00 € . Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πίστωσης.

12) Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» πρ/σμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πίστωσης.

13) Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διενεργηθέντος ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Έξω Μουλιανών».

14) Έγκριση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ρυμουλκού οχήματος (trailer) για την ανέλκυση /καθέλκυση/ μεταφορά σκαφών για το λιμάνι Σητείας». Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πίστωσης.

15) Υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής πράξης λειτουργίας της υπηρεσίας άρδευσης, για καλύτερη διαχείριση του νερού, της Τ.Κ. Ζήρου.

16) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Νεκροταφείων Δήμου Σητείας έτους 2015 πρ/σμού 12.000,00 ευρώ στον Ορέστη Λάππα . Έγκριση ΑΑΥ και διάθεση πίστωσης.

17) Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Πολύκεντρου για τη στέγαση υπηρεσιών του ωδείου, πρ/σμού 5.000,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Τερζής Λεωνίδας

Αντιδήμαρχος ΣητείαςΤελευταία Νέα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Αντιπεριφέρειας
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Αντιπεριφέρειας
Διαπεριφερειακή συνεργασία για την ποιότητα των τροφίμων και παράταση της προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών “Arepo”
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Διαπεριφερειακή συνεργασία για την ποιότητα των τροφίμων και παράταση της προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών “Arepo”
Σητεία-Αλμυρολαγνεία
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σητεία-Αλμυρολαγνεία
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Με μεγάλη ικανοποίηση ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
ΚΡΗΤΗ
Με μεγάλη ικανοποίηση ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Την άρση των περιοριστικών μέτρων σε Ηράκλειο και Χανιά ζητά ο Περιφερειάρχης Κρήτης με στόχο την στήριξη του τουρισμού
ΚΡΗΤΗ
Την άρση των περιοριστικών μέτρων σε Ηράκλειο και Χανιά ζητά ο Περιφερειάρχης Κρήτης με στόχο την στήριξη του τουρισμού
Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
αιτήσεις καταχώρησης στο μητρώο προϊόντων Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
αιτήσεις καταχώρησης στο μητρώο προϊόντων Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
VIDEO ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)