Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

201 Προβολές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

                                                                                Αρ.Πρωτ:1306/2-4-2015

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Κάδων Απορριμμάτων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (19.557,00) με ΦΠΑ 23% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
34928480-6 Δοχεία και κάδοι Απορριμμάτων 19.557,00

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας έτους 2015. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της τεχνικής μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Βαρθολομαίου 9  την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 πμ έως 12:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 1% (ένα επί τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 90(ενενήντα ) ημέρες

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει :

Α) Προ την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (Δύο επί τοις εκατό) επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Β) Πριν την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας των

προσφερόμενων ειδών , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α., ελάχιστης αποδεκτής διάρκειας 2 ετών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, στην κα Ξηραδάκη Ειρήνη (τηλ :2843340518 και 2843341323)

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                              

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων