Οργανικά κενά δασκάλων και νηπιαγωγών Α/θμιας Λασιθίου

310 Προβολές

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, προσδιορίστηκαν ονομαστικά τα οργανικά κενά δασκάλων και νηπιαγωγών του Νομού Λασιθίου. Ας ελπίσουμε και οι υπόλοιπες διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Για δεύτερη χρονιά τηρείται ο νόμος στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου και δίδονται όλα τα οργανικά κενά που υπάρχουν (ανεξάρτητα της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων). Για να διευκολυνθούν όμως οι συνάδελφοι στις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν ότι υπάρχει περίπτωση να βγουν λειτουργικά υπεράριθμοι, εκτός από το πόσες οργανικές θέσεις έχει κάθε σχολείο υπάρχει άλλη μία στήλη στην οποία αναγράφονται πόσες υπεραριθμίες μπορεί να προκύψουν με τα μέχρι σήμερα στοιχεία εγγραφών μαθητών. Επομένως θέλει ιδιαίτερη προσοχή η δήλωση σχολείων διότι υπάρχει περίπτωση λειτουργικών υπεραριθμιών άρα και μετακίνησης σε άλλες σχολικές μονάδες το Σεπτέμβριο.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Για τις ειδικότητες πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για να προχωρήσουμε σε ανάδειξη των οργανικών κενών.

Σας κοινοποιώ τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (προκύπτουν από τα περυσινά οργανικά κενά, από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις και από τις φετινές μεταθέσεις).

Τα οργανικά κενά, όπως αυτά καθορίστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου είναι τα ακόλουθα με την ανάλογη υποσημείωση των ενδεχόμενων λειτουργικών υπεραριθμιών:

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Α ΄ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

4

2

1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

3

2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

4

3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

5

4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

6

5ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

7

9/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

4

8

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

2

9

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

4

10

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ

Δ

2

11

1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

3

12

2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

4

13

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

6

15

1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

16

2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

2

17

3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

18

4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

19

5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)

Α

9

20

6ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

21

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

3

22

4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

2

23

4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ

Ε

2

25

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Ζ

2

26

2/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

1

27

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

28

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ

Δ

2

29

1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ

Η

30

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

3

31

7/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

2

32

1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

33

2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

34

3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

35

4ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

36

4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

Β

37

4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

3

38

3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ

Γ

3

39

3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

3

40

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ ( σε αναστολή)

Ζ

1

41

6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

42

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Η

3

43

2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ

Ζ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

78

B΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

1/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η

2

1ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

3

2ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

3ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

5

4ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

6

5ο 2/θ ΝΗΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

2

7

6ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

4

8

2/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

4

9

2/θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

2

10

2/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

1

11

1/θ ΝΗΠ. ΚΡΟΥΣΤΑ

Δ

1

12

1ο 2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

3

13

2ο 2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

14

2/θ ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ

Δ

1

15

1/θ ΝΗΠ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ

Η

2

16

1ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

17

2ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

18

3ο 2/θ ΝΗΠ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

19

4ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

3

20

5ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

3

21

6ο 2/θ ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

22

7ο 2/θ ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

23

2/θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

2

24

2/θ ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ

Δ

2

25

2/θ ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Β

2

26

1/θ ΝΗΠ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ

Γ

1

27

1/θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Γ

2

28

1/θ ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Ζ

2

29

2/θ ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

1

30

2/θ ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

2

31

1/θ ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ

Ε

1

32

1/θ ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ

Η

1

33

1ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

34

2ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

35

3ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

36

4ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

37

5ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

38

6ο 2/θ ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

2

39

1/θ ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ

Γ

2

40

1/θ ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ

ΣΤ

2

41

1/θ ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ

Ζ

1

42

1/θ ΝΗΠ. ΖΗΡΟΥ

Ζ

1

43

2/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Γ

1

44

1/θ ΝΗΠ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ

Η

1

45

1/θ ΝΗΠ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

Β

1

46

1/θ ΝΗΠ ΑΡΜΕΝΩΝ (σε αναστολή)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

58

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ + ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ

Α/Α

ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

3

2

Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

3

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

4

Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

5

Τ.Ε 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

6

Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Γ

1

7

Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Γ

1

8

Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

1

9

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

1

10

Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

11

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

12

Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

13

Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

14

Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

15

Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Δ

1

16

2/Θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

2

17

3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

2

18

Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

19

Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

20

Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Ε

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

23

Α/Α

ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

2

Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Β

1

3

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

1

4

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

5

Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α

1

6

ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

7

Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

1

8

Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

Ε

1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

8

Παρατηρήσεις

Τα οργανικά κενά που δίδονται συνολικά είναι ΠΕ 70: 78 ΠΕ 60 58 ΣΜΕΑ ΠΕ 70 23 ΚΑΙ ΠΕ 60 8 Επισημαίνουμε ότι στην ειδική αγωγή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες διότι έχουν να συσταθούν οργανικές θέσεις (τμήματα ένταξης) εδώ και πολλά χρόνια σε σχολικές μονάδες που υπάρχουν οι αντίστοιχες γνωματεύσεις. Άμεσα η πολιτεία οφείλει να εστιάσει στο ζήτημα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης