Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων “σχέδια βελτίωσης”

29 Προβολές

Eνημερώνουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής ότι στις αρχές Δεκέμβρη αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων “σχέδια βελτίωσης” που έχουν σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Μελετών και Γεωτεχνικών συμβουλών της Ένωσης είναι στη διάθεση των αγροτών για αναλυτική και πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τις προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι;

Ø Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου

Ø Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Όροι επιλεξιμότητας

Ø Έχουν ηλικία από18 ως 60 ετών

Ø Να έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τυπική απόδοση πάνω από 8000€

Ø Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού

Ø Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Ø Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί

Επιλέξιμες δαπάνες 4.1.1

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

Ø Σταβλικές εγκαταστάσεις

Ø Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, χώρος εξαγωγής μελιού)

Ø Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

Ø Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.

Ø Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.

Ø Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Ø Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Ø Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων

Ø Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής παραγωγής όπως ελκυστήρες φορτωτές, συλλεκτικές, περονοφόραζωικής παραγωγής όπως κτηνοτροφικοί ελκυστήρες, φορτωτές κ.ά.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου

Τα προς φύτευση είδη να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών

Ø Ο εξοπλισμός της κατηγορίας να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

Ø Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα χωροθετηθούν οι επενδύσεις.

Ø Η τεκμηρίωση της δυνατότητας περίφραξης.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου

8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Ø Αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,

Επιλέξιμες δαπάνες 4.1.3

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

Ø Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα

Ø Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτε

Ø Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας

Ø Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Ø Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.)

Ø Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.)

Ø Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.)

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού

Ø Για τη Δράση 4.1.1 : Από 10.000€ έως 200.000€ για φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Ø Για τη Δράση 4.1.3 : Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει τις 150.000€

Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Ένωσης 28430 29991 και 28430 29999 κα Μοράκη Καλλιόπη Γεωπόνος, ΜScΤελευταία Νέα
Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιάννης Πλακιωτάκης
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
ΑΠΟΨΕΙΣ
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
ΚΡΗΤΗ
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΣΗΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
ΛΑΣΙΘΙ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
ΚΡΗΤΗ
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ