Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας- δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών

32 Προβολές

Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών (μέχρι 100 δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα 20€) προς τους Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 30-09-2017.

Οι καταναλωτές που βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορούν να προσέρχονται για τη ρύθμισή τους στα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας μας στην οδό Νικ. Πλαστήρα 31 στη Σητεία από τις 21-08-2017 και ώρες 08:00-13:30. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους καλό θα είναι να έχουν μαζί τους ένα λογαριασμό όπου θα φαίνονται τα στοιχεία τους.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δικαίωμα για τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση αυτή έχουν και όσοι είναι ήδη ενταγμένοι σε άλλου είδους ρυθμίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΤελευταία Νέα